....

ΠΗΡΕ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2014

Δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση παράτασης

για την υποβολή μεταβίβασης δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση «Για το έτος 2014, λόγω της τροποποίησης του ΚΑΝ (ΕΚ) 73/2009 και της εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων για το έτος 2014 βάσει του Καν. (ΕΕ) 1310/2013, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της παρ. 4 του άρθρου 14 της ΚΥΑ 262346/ΦΕΚ 325 Β΄/2010 των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης από τους γεωργούς έως την 15η Μαΐου 2014».

Δείτε την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης

 

http://www.agrotypos.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments