......

ΠΗΡΕ ΦΕΚ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ- ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Το ΦΕΚ αναφέρει:

Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης Δανείου και η άνω προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11.3.2020 ως και 31.8.2020, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15.9.2020

 

ΦΕΚ

Σχόλια - Facebook Comments