......

Π.Κ.. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 28-2-2020

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση

την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

 

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, στις 12.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με  τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1ο:

Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2020.

Εισηγητής :

Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο:

Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.

Εισηγήτρια:

Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο:

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Δ' τρίμηνο 2019.

Εισηγήτρια:

Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο:

Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 152/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER και ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Σερρών».

Εισηγητής :

Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 5ο:

Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ./τος 242/96 για τη μίσθωση ακινήτων και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων της Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής :

Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 6ο:

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και του Φορέα Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής σε εφαρμογή του Ν. 4519/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/25/20-02-2018).

Εισηγητής :

Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 7ο:

Ορισμός εκπροσώπων Γενικής Συνέλευσης και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία "Δίκτυο περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού κόλπου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία" και διακριτικό τίτλο "Δίκτυο ΠΟΑΥ Θερμαϊκού ΑΜΚΕ".

Εισηγητής :

Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 8ο:

Ορισμός εκπροσώπων της Π Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Πιερίας στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης και Δ΄Λ/Τ Πλαταμώνα για το έτος 2020.

Εισηγήτρια:

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 9ο:

Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών του Α΄ Λ/Τ Ν. Μηχανιώνας.

Εισηγητής :

Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 10ο:

Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών του Λιμεναρχείου Μουδανιών.

Εισηγητής :

Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 11ο:

Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Εισηγητής :

Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, θα γίνει ενημέρωση του Περιφερειακού για τα εξής θέματα :

1. Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της κοινωνικής δομής «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» και

2. Ενημέρωση σχετικά με την Κυριακάτικη αργία, με αφορμή την εξαγγελία της εταιρείας "JUMBO" να προχωρήσεισε άνοιγμα καταστημάτων της όλες τις Κυριακές, ξεκινώντας από την Πρέβεζα και την Πιερία.   

 

 

 

 

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, στις 10.30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο:

 

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επείγοντα έργα συντήρησης και αποκατάστασης αναχωμάτων τάφρου Μπέλιτσας στα Δ.Δ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Αγίας Ελένης του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων» της Π.Ε. Σερρών. Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €, Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572.

 

Εισηγητής:

 

Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Θέμα 2ο:

Έγκριση Σχεδίου Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων Κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ».

 

Εισηγήτρια:

 

Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας

 

Θέμα 3ο:

Λήψη Απόφασης που αφορά την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του  Ν. Ημαθίας αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής  Ενότητας Ημαθίας για την εκτέλεση εργασιών μέσω συγκεκριμένων εργολαβιών παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και έργων καθώς και για την εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης από το εργοτάξιο της Π.Ε. Ημαθίας ,κατά τα έτη 2020 έως και 2022. 

Εισηγητής:

Απόστολος Νεστορόπουλος   , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 4ο:

Λήψη Απόφασης που αφορά την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Ν. Πέλλας, αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την εκτέλεση εργασιών μέσω συγκεκριμένων εργολαβιών παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και έργων κατά τα έτη 2020 έως και 2022.

 

Εισηγητής:

Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας

 

Θέμα 5ο:

Έγκριση Σχεδίων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων Κυκλοφορίας για την συντήρηση κατά τα έτη 2020-2022 στο Επαρχιακό-Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο του Ν. Πιερίας αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας.

 

Εισηγήτρια:

Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας

 

Θέμα 6ο:

Λήψη Απόφασης που αφορά την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Ν. Σερρών αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για την εκτέλεση εργασιών μέσω συγκεκριμένων εργολαβιών παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, καθώς και για την εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης από το εργοτάξιο της Π.Ε. Σερρών κατά τα έτη 2020 έως και 2022.

 

Εισηγητής:

Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 7ο:

Έγκριση μελέτης προσωρινής σήμανσης – ασφάλισης, κατά τη φάση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης μέσω εργολαβιών παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και έργων της Υπηρεσίας μας  στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

 

Εισηγητής:

Δημήτριος Τζηρίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής

 

 

Θέμα 8ο:

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας δυο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων ή εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

 

Εισηγητής:

Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας

 

Θέμα 9ο:

Oρισμός μελών επιτροπής του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/05-08-1999) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» της ΠΕ Κιλκίς.

 

Εισηγήτρια:

Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 10ο:

 

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

 

Εισηγητής:

Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 11ο:

 

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς.

 

Εισηγήτρια:

Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 12ο:

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πέλλας.

 

Εισηγητής:

 

Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας

 

Θέμα 13ο:

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας.

 

Εισηγήτρια:

 

Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 14ο:

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών.

 

Εισηγητής:

 

Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments