......

ΠΟΙΟΝ ΘΈΛΕΙ ΝΑ "ΒΟΛΈΨΕΙ" Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΕΙΔΙΚΌ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ;
Και ενώ γίνεται χαμός με την πανδημία,  στη Διαύγεια του Δήμου Έδεσσας αναρτήθηκε «γνωστοποίηση» την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου (έγινε λάθος ή από σκοπιμότητα;) το κείμενο που αναζητά ειδικό συνεργάτη (προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία):
«Την ανάγκη πλήρωσης της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία , ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα:


Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου , ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα εθελοντισμού και σε θέματα προαγωγής του αθλητισμού στη νέα γενιά και γενικότερα μαζικού αθλητισμού.


Α. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του ν.3584/2007.
Β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης.
 Γ. Εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα :
 1. εθελοντισμού και προαγωγής του αθλητισμού στη νέα γενιά και γενικότερα μαζικού αθλητισμού,
2. διοργάνωσης –συμμετοχής σε τοπικές –διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και
 3. βελτίωσης κατάλληλων υποδομών χώρων αθλητικών εκδηλώσεων».

Ο κόσμος χάνεται και βαρκούλες αρμενίζουν στον Δήμο Έδεσσας… Προφανώς και φωτογραφίζει συγκεκριμένο άτομο που κατέβηκε στις εκλογές με την παράταξη του κ.Γιάννου και δεν εκλέχτηκε τελικά. Αλλά προφανώς πρέπει να βολέψουμε το άτομο αυτό. Και πείτε μας πως αποδεικνύεται το Γ! Και πολύ περισσότερο τι πτυχίο ζητείται; Τι;; Γυμναστή; Αρχιτέκτονα, μηχανικού; Γιατί ο γυμναστής δεν μπορεί να ξέρει πως γίνεται η βελτίωση «κατάλληλων υποδομών χώρων αθλητικών εκδηλώσεων»!!! Επιπλέον πτυχίο εθελοντή δεν υπάρχει!
Η γνωστοποίηση…άλλη λέξη και αυτή; Βαφτίζουν το ψάρι κρέας; Πρόσληψη δεν λέγεται; Αλλά οι φωστήρες ξέρουν περισσότερα από εμάς!
Και προσέξτε: «Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση».
Σαφώς και είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου κάτι τέτοιο αλλά απλά αποτελεί σκάνδαλο σε τέτοιες δύσκολες εποχές, τη στιγμή που μάλιστα, λόγω της πανδημίας, ο Δήμος δεν έχει έσοδα!
Και για να πούμε την πικρή αλήθεια: οι υπόλοιποι τρεις ειδικοί συνεργάτες του Δήμου τι κάνουν και παίρνουν περίπου χίλια τόσα ευρώ; Δουλεύουν 8ώρο; Γιατί μην μου πείτε ότι δουλεύουν όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες…
Διορθώστε τις ημερομηνίες εκεί στον Δήμο Έδεσσας και προσέχετε λίγο πως ονομάζετε τα αρχεία σας… Δεν είμαστε όλοι χαζοί σε αυτήν την πόλη…!!!

 

  

2020-09-13-124709 2020-09-13-124656 2020-09-13-124648 2020-09-13-124642 2020-09-13-124635 2020-09-13-124626 2020-09-13-124619

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments