......

ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ, ΧΑΛΑΖΙ ΚΑΙ ΒΡΟΧΗ

Τον Δεκέμβριο αιτήσεις για ενίσχυση επενδύσεων σε μέτρα ενεργητικής προστασίας από παγετό, χαλάζι και βροχή

 

Ο ΕΛ.Γ.Α., από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, προχώρησε στην προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων - Υπομέτρο 5.1: «Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Το καθεστώς ενισχύσεων των εν λόγω επενδύσεων στόχο έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης, προσδιορίζεται χρονικά στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000.000€.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments