......

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τον Δήμαρχο Έδεσσας

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

          Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 8 του Ν.4279/2014, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                         

  1. Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments