......

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  2014- 28/2/2017

          Επειδή η θητεία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλμωπίας (άρθρου 76 του Ν. 3852/2010), που είχαν ορισθεί με την υπ΄ αριθμ. 73/2013 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, έληξε, ο Δήμος Αλμωπίας απευθύνει πρόσκληση προς φορείς, συλλόγους και οργανώσεις, που εδρεύουν στα όρια του, καθώς επίσης και δημότες,  να εκδηλώσουν εγγράφως στο Δημαρχείο Αλμωπίας –Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, μέχρι και την 25-09-2014 το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, στη  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, για την περίοδο 2014 – 28/2/2017.

         Οι  φορείς να προτείνουν, με σχετικό έγγραφό τους, προς  το Δημοτικό Συμβούλιο, τους  εκπροσώπους του φορέα τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή), με τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση,  Fax ή email).

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments