......

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΕΕΤΑΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΕΠ (ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ)

Σειρά θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών ρυθμίζονται με πολυτροπολογία 37 σελίδων που κατατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών: «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

 

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων προβλέπονται:

-50 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ ΠΕ, ΤΕ διάρκειας 24 μηνών, με συνολικό κόστος 1,9 εκατ. ευρώ.

-Παράταση έως 31.7.2020 συμβάσεις ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου των απασχολούμενων σε δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των ΟΤΑ.

 

-Η απόφαση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, μετά τους δήμους, λαμβάνεται από την οικονομική επιτροπή και στις περιφέρειες.

-Η ειδική διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης των νομικών προσώπων που προέρχονται από διάσπαση.

-Η ανάθεση καθηκόντων Διοικητικού -Οικονομικού ή συναφών με το αντικείμενο του πτυχίου τους, σε υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης καθηκόντων ΚΕΠ δημοτικές ενότητες με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους (σ.σ. από 5.000, που προβλέπεται σήμερα)

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Σχόλια - Facebook Comments