....

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΡΑ ΣΕ 15 ΔΗΜΟΥΣ (ΑΣΕΠ)

 Μπαράζ προσλήψεων από 15 δήμους της χώρας.

Θα επιλεγεί προσωπικό όλων των προσόντων και βαθμίδων εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

 

 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [με κάρτα]
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής
 • ΠΕ Νοσηλευτών [Εποχικό προσωπικό]
 • ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
 • ΔΕ Βοηθών Μαγείρων
 • ΔΕ Διοικητικού
 • ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας(Με ταχογράφο) [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΥΕ Εργατών ταφής - εκταφής
 • ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
 • ΥΕ Εργατών καθαριότητας
 • ΥΕ Καθαριστριών [Εποχικό Προσωπικό]

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Σχόλια - Facebook Comments