....

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

Με την στήριξη ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει παρών,

υπερψηφίστηκε επί της αρχής από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για τον μεταναστευτικό κώδικα. Όσον αφορά το θέμα των εποχιακών εργατών γης, όταν ένας εργοδότης (αγρότης) θέλει να απασχολήσει εργάτες γης για ένα εξάμηνο θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής των εργατών: α) σχετική αίτηση μετάκλησης, β) 150 ευρώ παράβολο, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες και ε) αντίγραφο δήλωσης προς τη Δ.Ο.Υ. στην οποία φαίνεται η καλλιεργήσιμη έκταση που είναι στην κατοχή του ενδιαφερομένου ή το ζωικό κεφάλαιο.

Επιπλέον θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοιχούν σε διάστημα απασχόλησης δύο μηνών.

Επίσης να σημειωθεί ότι στο άρθρο 13 υπάρχουν οι διατάξεις που αφορούν τη μετάκληση εποχιακών εργατών και στο άρθρο 15 οι διατάξεις για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής με παροχή εξαρτημένης εργασίας, που αφορά απασχόληση αλλοδαπών εργατών για όλο το χρόνο.

Το εδώ το νέο μεταναστευτικό κώδικα

http://www.agrotypos.gr/

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments