WWW.TASTV.GR

ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙΗ ασθενής της Ε΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής του νοσοκομείου Αλεξάνδρα κρίθηκε από τον θεράποντα ιατρό της ότι πρέπει να υποβληθεί σε ινομυωματεκτομή. Ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασής της ήταν η 22α Ιανουαρίου 2017. Η περίπτωσή της χαρακτηρίστηκε κατηγορίας 3 που σημαίνει ότι έχει έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς όμως να υπάρχει γρήγορη εξέλιξη της πάθησης. Στην κατηγορία αυτή ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής είναι οι 7-12 εβδομάδες. Η επέμβαση προγραμματίστηκε για τις 28 Μαρτίου 2017. Από το νοσοκομείο έλαβε έναν μοναδικό προσωπικό αριθμό με τον οποίο καταγράφηκε στη «λίστα χειρουργείου». Η λίστα είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και μπορεί και η ίδια να παρακολουθήσει την εξέλιξή της.

Αντίστοιχα, στο νοσοκομείο Παμμακάριστος ασθενής με καταρράκτη και «κωδικό» αριθμό 19 προγραμματίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στις 28 Μαρτίου. Η κλινική εκτίμηση της κατάστασής του έγινε στις 15 Μαρτίου και ως περιστατικό κρίθηκε ότι είναι κατηγορίας 2 που σημαίνει ότι έχει δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση αντιμετώπισής του μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Στο ίδιο νοσοκομείο, ασθενής επίσης με καταρράκτη, στην ίδια κατηγορία και με «κωδικό» αριθμό 41, προγραμματίστηκε να χειρουργηθεί στις 30 Μαρτίου, με βάση τη σειρά προτεραιότητας. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, ασθενής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής διαγνώσθηκε στις 28 Μαρτίου με κύστη κόκκυγος, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε κατηγορίας 2, και το χειρουργείο προγραμματίστηκε για τις 11 Απριλίου.

Το «Αλεξάνδρα», το «Παμμακάριστος» και το «Παπαγεωργίου» είναι μεταξύ των πρώτων νοσοκομείων που ανήρτησαν τα προηγούμενα 24ωρα στην ιστοσελίδα τους τη «λίστα χειρουργείου», στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου συστήματος προγραμματισμού των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων. Το χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία των νοσοκομείων έληγε τέλη Μαρτίου, και έως την περασμένη Τετάρτη, λίστα χειρουργείου είχαν αναρτήσει οκτώ από τα συνολικά 125 δημόσια νοσοκομεία της χώρας. «Είναι μικρός ο αριθμός προς το παρόν, αλλά μέρα με την ημέρα προστίθενται νοσοκομεία», ανέφερε στην «Κ» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος.

400.000 επεμβάσεις

Το νέο σύστημα αφορά στον προγραμματισμό των περίπου 400.000 τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων που γίνονται ετησίως στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με βάση τη σειρά προτεραιότητας και τη σοβαρότητα της πάθησης του ασθενούς. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το «γρηγορόσημο» και οι πελατειακές σχέσεις γιατρών με τους ασθενείς στο ΕΣΥ, όπου πεδίον δόξης λαμπρό είναι φυσικά τα χειρουργεία. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Γιαννόπουλος, «σκοπός μας είναι η προτεραιότητα για τα χειρουργεία να διαμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο από την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του κάθε ασθενούς και όχι από τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γιατρό του, εάν δηλαδή είναι γνωστός ή τον εξέτασε στο απογευματινό ιατρείο και όχι στην πρωινή τακτική λειτουργία του νοσοκομείου. Και θέλουμε να περάσουμε μία νέα νοοτροπία στους πολίτες, ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσει για να λάβει μία καλύτερη σειρά».

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, κάθε χειρουργός μετά την κλινική εκτίμηση του ασθενούς, κατατάσσει την περίπτωσή του σε μία εκ των πέντε κατηγοριών «προτεραιότητας» χειρουργικών επεμβάσεων που θέσπισε το υπουργείο Υγείας, με βάση τα συμπτώματα, την εξέλιξη της νόσου, τη δυσλειτουργία που αυτή προκαλεί και την εκτιμώμενη δυνατότητα αναμονής. Παραδείγματος χάριν, στην κατηγορία 1 εντάσσονται περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση στην αντιμετώπισή τους επηρεάζει το αποτέλεσμα, όπου το χειρουργείο πρέπει να προγραμματιστεί εντός δύο εβδομάδων, ενώ στην κατηγορία 5 εντάσσονται περιστατικά χωρίς συμπτώματα και χωρίς γρήγορη εξέλιξη για τα οποία η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα που θα ξεπερνάει τους έξι μήνες. Με βάση αυτή την «κατηγοριοποίηση» των περιστατικών από τους γιατρούς, συντάσσεται και η λίστα χειρουργείου, χωριστά για κάθε κλινική νοσοκομείου, από υπάλληλο που έχει οριστεί ως υπεύθυνος. Στη λίστα, καταχωρίζονται ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή κατά την εγγραφή του για την ένταξή του στη λίστα, το είδος του χειρουργείου, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό, η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς και η ημερομηνία της επέμβασης. Την ευθύνη τήρησης της λίστας φέρει η επιτροπή χειρουργείου του νοσοκομείου.

Η λίστα αναρτάται στον ιστότοπο του νοσοκομείου και ανανεώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας. Κάθε υγειονομική περιφέρεια θα αναρτήσει επίσης στη δική της ιστοσελίδα τις λίστες χειρουργείου των νοσοκομείων που εποπτεύει. Μία από τις παρατηρήσεις που έχει δεχθεί το νέο σύστημα είναι ότι δεν εμποδίζει έναν γιατρό που θα χρηματιστεί να αλλάξει «με το αζημίωτο» κατηγορία προτεραιότητας (π.χ. από κατηγορία 5 σε κατηγορία 1). Οπως ανέφερε στην «Κ» ο κ. Γιαννόπουλος, στη λίστα καταγράφεται και το είδος του χειρουργείου και η κατηγορία, οπότε εάν κάποιος συστηματικά βάζει στην κατηγορία 1 περιστατικά που ίσως να μπορούν να περιμένουν περισσότερο, αυτό θα καταγράφεται και θα ελέγχεται.

Σε δημόσιο έλεγχο και τα επείγοντα

Σε «δημόσιο έλεγχο» επιχειρεί να θέσει το υπουργείο Υγείας και τις χειρουργικές επεβάσεις επειγόντων περιστατικών που γίνονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αν και η διαδικασία της λίστας χειρουργείου δεν μπορεί να ισχύει σε αυτά τα περιστατικά, τα νοσοκομεία υποχρεούνται να αναρτήσουν στον ιστότοπό τους, ανά 15νθήμερο, κατάλογο με τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία στον οποίο καταχωρίζονται το είδος του χειρουργείου και η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης. Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρισθεί κάποιο περιστατικό επείγον θα πρέπει να έχει εκτιμηθεί ανάλογα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ή στην κλινική που νοσηλεύεται από χειρουργό που εφημερεύει. Η επιτροπή χειρουργείου του νοσοκομείου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει κάθε μέρα με έγγραφό της τον αναπληρωτή διοικητή ή τον διοικητή για τα επείγοντα χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα: το είδος τους, τα ονόματα του χειρουργού, του αναισθησιολόγου και του γιατρού που εξέτασε τον ασθενή κ.ά.

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο επιχειρεί να ελέγξει το πολύ συχνό φαινόμενο ασθενών που, ύστερα από συνεννόηση με τον χειρουργό γιατρό, απευθύνονται στα ΤΕΠ κατά την εφημερία του νοσοκομείου ισχυριζόμενοι έντονη δυσφορία, και «βαπτίζονται» ως επείγοντα προκειμένου να μην μπουν στη διαδικασία της αναμονής που ισχύει για τα τακτικά χειρουργικά περιστατικά.

Έντυπη

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments