....

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ : ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Σχέδια Βελτίωσης: Να επιταχύνουν τις επενδύσεις, ζητούν οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ από τους αγρότες, οι καταληκτικές ημερομηνίες υλοποίησης

 

Με διευκρινίσεις της και σύμφωνα με τη 10η τροποποίηση της 28ης Νοεμβρίου 2017 για τις δράσεις 4.1.1 ή/και 4.1.3 (φυσικά και νομικά πρόσωπα, συλλογικά σχήματα), η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ προειδοποιεί τους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης ότι πρέπει να επισπεύσουν την υλοποίησή του σχεδίου τους, υποβάλλοντας αίτημα πληρωμής με το οποίο να αιτούνται δαπάνες οι οποίες, αθροιστικά με τις δαπάνες τυχόν άλλου αιτήματος πληρωμής να υπερβαίνουν τουλάχιστον το 20 % της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Επιπλέον, το ΥΠΑΑΤ υπενθυμίζει τις προθεσμίες υλοποίησης τουλάχιστον του 20% της προβλεπόμενης επένδυσης ανά περιφέρεια.

Σύμφωνα με μελετητές, η δύσκολη συγκυρία από την πανδημία και μετά έχει πάει πίσω τις επενδύσεις, με τους αγρότες να εμφανίζονται τελευταίο όλο και πιο διστακτικοί να αιτηθούν κεφάλαια φοβούμενοι ότι ίσως να μη μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments