....

ΣΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΣΔΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Στα 50 ευρώ κατά μέσο όρο αναμένεται να κυμανθεί φέτος η «εισφορά» των αγροτών που θα καταθέσουν δηλώσεις

ΟΣΔΕ στους φορείς (Α΄ βαθμού) που πιστοποιήθηκαν από το ΥπΑΑΤ μετά τον διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου. Μιλώντας με προέδρους συνεταιριστικών οργανώσεων που έλαβαν την ανάλογη πιστοποίηση, συμπεραίναμε ότι θα ισχύσει κλιμακωτή χρέωση η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 80 ευρώ ανάλογα με την δήλωση καλλιέργειας που πρέπει να υποβάλλει ο αγρότης. Αυτό σημαίνει ότι αν για παράδειγμα ένας παραγωγός κάνει μια απλή δήλωση η οποία στην ουσία είναι η ίδια με αυτή που υπέβαλε πέρσι θα πληρώσει το ελάχιστο ενώ αν έχει πολλές αλλαγές το μέγιστο.

Όσον αφορά τις χρεώσεις των φορέων Α΄ και Β΄ βαθμού οι οποίοι συνεργάζονται με την «Γαία-Επιχειρείν» οι συνεταιρισμοί αναμένουν τις τιμές που θα ανακοινώσει η κοινοπραξία.

Πιστοποιημένοι Φορείς Α' Βαθμού

Οι πιστοποιημένοι Φορείς Α' Βαθμού (Φορείς Υποδοχής και Υποβολής της Αίτησης) δραστηριοποιούνται σε μία γεωγραφική περιοχή και αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Διατηρούν σε πλήρη λειτουργία τις εγκαταστάσεις τους, για την υποβοήθηση των δικαιούχων (π.χ. παραλαβή αιτήσεων) σε όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τηρώντας πλήρες ωράριο λειτουργίας για τις εργάσιμες ημέρες του έτους.
 • Διατηρούν κατάλληλα εκπαιδευμένο και μόνιμο προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.
 • Ενημερώνουν τους δικαιούχους της γεωγραφικής περιοχής δραστηριοποίησής τους που τους επιλέγουν για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων, ήτοι 15/5 της κάθε χρονιάς.
 • Ταυτοποιούν τα δηλωθέντα στοιχεία των δικαιούχων (που τους επιλέγουν για την πρόσβασή τους στο σύστημα υποβολής των αιτήσεων) με τα υποβληθέντα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 • Κάνοντας εξουσιοδοτημένη χρήση των προσωπικών λογαριασμών πρόσβασης των δικαιούχων καταχωρούν και αποστέλλουν προς ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του φορέα Β, πάντοτε παρουσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις των δικαιούχων, τα αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία των αιτήσεων, καθώς και όποιο άλλο ηλεκτρονικό έγγραφο απαιτείται, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Εφόσον, τόσο κατά όσο και μετά την αποστολή των αιτήσεων στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρξει ανάγκη διόρθωσης σφαλμάτων, προβαίνουν κατόπιν υπόδειξης του υπεύθυνου Φορέα Β' βαθμού της γεωγραφικής περιοχής δραστηριοποίησής τους και με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων δικαιούχων, σε τροποποίηση και εκ νέου αποστολή προς ΟΠΕΚΕΠΕ των αιτήσεων.
 • Ενημερώνουν τους δικαιούχους, που τους έχουν εξουσιοδοτήσει, για την κατάσταση των αιτήσεων τους (π.χ., ολοκληρωμένες προς πληρωμή, σε εκκρεμότητα λόγω σφαλμάτων, κοκ).
 • Παραλαμβάνουν εκπρόθεσμες αιτήσεις, τις οποίες καταχωρούν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και επί πλέον ενημερώνουν τους δικαιούχους για το εάν η αίτηση υποβάλλεται με ποινή ή είναι πλήρως μη επιλέξιμη ανάλογα με τις ημέρες καθυστερημένης υποβολής.

Πιστοποιημένοι Φορείς Β' Βαθμού

Οι Φορείς Β' βαθμού οφείλουν να αποτελούν μέλη ενός σχήματος, το οποίο καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Οι εν λόγω φορείς διοικούνται και εκπροσωπούνται από κεντρικό Φορέα Συντονισμού με τον οποίο οι Φορείς Β’ βαθμού θα έχουν συνάψει σχετικές συμβάσεις συνεργασίας επταετούς διάρκειας (2014-2020) ο οποίος διασφαλίζει την κανονιστική συμμόρφωση της όλης διαδικασίας συλλογής των αιτήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τη διαδικασία του κόστους παροχής των υπηρεσιών.

Οι πιστοποιημένοι Φορείς Β' Βαθμού (Φορείς Υποδοχής & Αποσφαλμάτωσης Αίτησης) αναλαμβάνουν επιπρόσθετα των ανωτέρω υποχρεώσεων των Φορέων Α' βαθμού (καθώς θα λειτουργούν ταυτόχρονα ως Φορείς Α' Βαθμού) και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 1. Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των δικαιούχων της γεωγραφικής περιοχής δραστηριοποίησής τους που έχουν υποβληθεί διαδικτυακά από τους ίδιους τους δικαιούχους δίχως τη διαμεσολάβηση Φορέων Α' Βαθμού και τις ενσωματώνουν στο γεωχωρικό σύστημα για την περιοχή αρμοδιότητας τους πριν αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
 2. Πραγματοποιούν τους απαραίτητους, ενδεδειγμένους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διασταυρωτικούς ελέγχους όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησής τους και όπου απαιτηθεί σε συνεργασία με τον Φορέα Συντονισμού.
 3. Σε συνεργασία με τους Φορείς Α' Βαθμού της περιοχής ευθύνης τους, ενημερώνουν τους παραγωγούς ως προς τα αποτελέσματα των ελέγχων και τους καλούν να προβούν στις διορθώσεις που επιβάλλονται για την ασφαλή πληρωμή. Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου ή κάποιων εκ των Φορέων Α' Βαθμού να εκπληρώσουν την εν λόγω υποχρέωση, αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη εξυπηρέτησης των δικαιούχων.
 4. Σε συνεργασία με τους Φορείς Α' Βαθμού της περιοχής ευθύνης τους, διορθώνουν και αποστέλλουν προς ΟΠΕΚΕΠΕ αποσφαλματωμένες αιτήσεις για την οριστικοποίησή τους. Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου ή κάποιων εκ των Φορέων Α' Βαθμού να εκπληρώσουν την εν λόγω υποχρέωση, αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη εξυπηρέτησης των δικαιούχων.

On line

Να σημειωθεί ότι αν και η on line διαδικτιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει να δέχεται διαδικτυακά αιτήσεις για το ΟΣΔΕ που υποβάλλονται απευθείας από τους αγρότες, οι πύλες εισόδου των φορέων ανά την Ελλάδα παραμένουν ακόμα ανενεργές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα 10ήμερο έως ότου ξεκινήσουν να δέχονται τους αγρότες. Πάντως στόχος τόσο των φορέων όσο και του ΥπΑΑΤ είναι να πραγματοποιηθεί η έναρξη πριν το Πάσχα.

Συνολικά οι πύλες εισόδου έτσι όπως προέκυψαν από τον διαγωνισμό για το ΟΣΔΕ φέτος φθάνουν τις 239 (έναντι των 60 περίπου που λειτούργησαν το 2013) ενώ σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήδη κατά τις πέντε πρώτες ημέρες λειτουργίας τους συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αιτήθηκαν και έλαβαν κωδικούς για την υποβολή on-line αιτήσεων ΟΣΔΕ 1.187 δικαιούχοι στην πλειοψηφία τους νέοι αγρότες.

Επιπλέον οι αγρότες που θα προσέλθουν στους κατά τόπους φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Όλοι οι δικαιούχοι ενίσχυσης μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα κάποιον από τους πιστοποιημένους φορείς, ανεξάρτητα εάν κάποια στιγμή εξουσιοδότησαν κάποιον άλλο φορέα για τη διεκπεραίωση της αίτησής τους.
 • Η πιστοποίηση των φορέων δεν τελειώνει το 2014. Με βάση τη διαδικασία μπορούν και άλλοι φορείς να πιστοποιηθούν ως Α’ και Β’ βαθμού τα επόμενα χρόνια (έως το 2020).
 • Οι πιστοποιημένοι φορείς αξιολογούνται και ελέγχονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν και η πιστοποίησή τους ανακαλείται εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν εκτελούν σωστά τα καθήκοντα τους.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments