..

ΣΤΟ 5% ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟ ΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΗ

Βάσει της απόφασης για να τεκμηριωθεί η ιδιότητα του ενεργού αγρότη αρκεί τα έσοδα από τη διάθεση της αγροτικής παραγωγής να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 5% των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες.

Την έννοια του ενεργού αγρότη δικαιούνται και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που καλλιεργούν τουλάχιστον 50 στέμματα και δηλώνουν απ’ αυτά έσοδα μεγαλύτερα των 6.000 ευρώ.


Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments