......

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 κι ώρα12:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου

της Γιώργου Χοΐδη Δημάρχου Σκύδρας, με τα εξής τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Σκύδρας και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

2)Έγκριση για ρύθμιση οφειλών ληξιπρόθεσμων δημοτικών τελών σύμφωνα με το Ν.4257/2014.

3)Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων των υπαλλήλων της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας στις 4/9/14.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments