......

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ERASMUS+

Συμμετοχή του 4oυ Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας σε Ευρωπαϊκό Σχέδιο του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ229)

   Το 4o Δημοτικό  Σχολείο Έδεσσας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο του Προγράμματος Erasmus+ δράση ΚΑ229, Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων , με τίτλο «Our cultures-our treasures»  και κωδικό: 2020-21-SI01-KA229-075865_6), εγκεκριμένο από τον Εθνικό Φορέα των προγραμμάτων Erasmus της Σλοβενίας και από το ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Συντονιστές του Σχεδίου στο σχολείο μας, που συμμετέχει για 3η φορά σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Σιόλου Μαρία και Γκαλίπης Σωτήριος.
Η πρώτη συμμετοχή αφορούσε Σχέδιο Comenius, ενώ η τελευταία Σχέδιο ERASMUS+, ΚΑ2-στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ σχολείων-KA219 (KA2-Cooperation for Innovation  and the Exchange of Good Practices).
Η διάρκεια του νέου Σχεδίου “Our cultures-our treasures ” είναι 24 μήνες (01/09/2020-30/08/2021) και αποτελεί μια σύμπραξη 5 ευρωπαϊκών χωρών, με συντονιστικό το σχολείο Osnovna šola Rače από την πόλη Race-Σλοβενία και εταιρικά τα σχολεία:
 1) 4ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας-Ελλάδα, 2) EBI Francisco Ferreira Drummond της πόλης Angra Do Heroismo, στο νησί Terceira-Αζόρες-Πορτογαλία, 3) CEIP Cruceiro de Canido, της πόλης Ferrol-Ισπανία και 4) Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, της πόλης Pärnu-Εσθονία.
Σκοπός της σύμπραξης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών των σχολείων σε θέματα διατήρησης εθνικής κληρονομιάς και απόκτησης ενός ευρωπαϊκού προσανατολισμού .
Βασικός σκοπός του Σχεδίου είναι να δώσει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον καινούριο ψηφιακό κόσμο, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, εκπαιδευτικές εμπειρίες και τεχνογνωσία σε σχέση με  την ενίσχυση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής αξίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της εκπαίδευσης, τη δια βίου μάθηση, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και την υποστήριξη της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης των μαθητών μας, μειώνοντας έτσι το πολιτιστικό χάσμα μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών.
 Επίσης στο πλαίσιο του Σχεδίου επιδιώκεται η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών κοινοτήτων της Ευρώπης, καθώς και η υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας. Οι δραστηριότητες του Σχεδίου μας βασίζονται σε τέσσερα κύρια τμήματα που καλύπτουν το πιο σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς: παραδοσιακοί χοροί/μουσική, μουσεία/μνημεία, παραμύθια, παραδοσιακή κουζίνα. Το όλο πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης, μέσα από τη χρήση και αξιοποίηση των γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής γλώσσας, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία των σχολείων, τις κοινές στρατηγικές διδασκαλίας και το σεβασμό της πολιτιστικής ταυτότητας του καθενός. Για την εκπόνηση των διδακτικών σεναρίων θα γίνει χρήση των Νέων Τεχνολογιών, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην χρήση των ΤΠΕ.

Στόχος του Σχεδίου είναι η καλλιέργεια του σεβασμού στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά στους συμμετέχοντες μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας γίνεται εφικτή μέσω ομαδο-συνεργατικής εργασίας, βιωματικών δράσεων και επισκέψεων σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Επιπλέον, μέσω της αδιάλειπτης on line επικοινωνίας, η συνεργασία με μαθητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσφέρει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους στις ξένες γλώσσες και να γνωρίσουν από κοντά την καθημερινότητα των συμμαθητών τους στις συμμετέχοντες χώρες .
Τέλος, εκπαιδευόμενοι σε θέματα διατήρησης και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, οι μαθητές καλούνται να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο κοινωνικό σύνολο, από την οικογένεια, στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα στην οποία βιώνουν την καθημερινότητά τους.
Το σχολείο μας αποκτά πλέον σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας με ανταλλαγές επισκέψεων και καλών πρακτικών, προς όφελος των μαθητών του.
 Στόχος μας: «Το σχολείο μας να δίνει κάθε χρόνο το παρόν σε αντίστοιχα προγράμματα, αφήνοντας ορθάνοικτα τις πόρτες και τα παράθυρα του, στην Ευρώπη, στην κουλτούρα, στον πολιτισμό, στις νέες ιδέες και στις ανθρώπινες σχέσεις των λαών της».
 

Σχόλια - Facebook Comments