......

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕ 7 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Με διαδοχικές αποφάσεις του Υπ.Α.Α.Τ. καθορίστηκε το ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης – Ξεκινούν άμεσα οι πληρωμές.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα στο Διαύγεια:

1. Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 1900 €/εκτάριο.

2. Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 123,26 Ευρώ/Εκτάριο.

3. Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 81,34 Ευρώ/Εκτάριο.

4. Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 78,55 Ευρώ/Εκτάριο.

5. Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 170,92 Ευρώ/Εκτάριο.

6. Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια καρπών με κέλυφος για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 96,38 Ευρώ/Εκτάριο.

7. Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια μήλων, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 454,35 ευρώ ανά εκτάριο.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments