....

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ : ΨΗΦΙΑΚΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαδικτυακή εξυπηρέτηση συνταξιούχων του Δημοσίου για την παρακολούθηση αιτημάτων συνταξιοδότησης
«Παράθυρο» σε προσωποποιημένη πληροφόρηση για τους συνταξιούχους του Δημοσίου «ανοίγει» ο e-ΕΦΚΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τέθηκε ήδη σε λειτουργία στον ιστότοπο του Φορέα www.efka.gov.gr και πλέον παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής του σε κύριο φορέα του δημοσίου τομέα.
Οι ενδιαφερόμενοι αφού προηγουμένως έχουν προβεί σε αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών taxis, μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή:
Ηλ. Υπηρεσίες -> Θεματική ενότητα: Δημόσιοι Υπάλληλοι & ΝΠΔΔ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> «Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης κύριου φορέα»,
Στόχος της νέας υπηρεσίας είναι να μειωθούν οι επισκέψεις των υποψήφιων συνταξιούχων του δημοσίου τομέα στις αρμόδιες υπηρεσίες και παράλληλα θα αυξηθεί ο ρυθμός εξυπηρέτησης τους.
Ήδη, ο e-ΕΦΚΑ με ένα πλήθος από σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (107 στο σύνολο), έχει βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών και, ειδικότερα, των ατόμων της τρίτης ηλικίας και των ατόμων με αναπηρίες.

 

Σχόλια - Facebook Comments