15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ..

ΤΕΛΟΣ Η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ» ΣΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το τετραγωνίδιο της υπηκοότητας (και όχι εθνότητας) στα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου και θανάτου θα συμπληρώνονται με την ένδειξη «Μακεδονική/πολίτης Βόρειας Μακεδονίας».

 

Σχετικά με τις δημόσιες αντιδράσεις στη συμπλήρωση, μέχρι τώρα, της στήλης δεξιά της ένδειξης «πολίτης» με καθέτους (/////), από το αρμόδιο γραφείο επισημαίνουν ότι αυτό συνέβαινε, διότι έπρεπε να γίνει η κατάλληλη διαδικασία στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών γέννησης, γάμου και θανάτου.

«Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του συνταγματικού νόμου για την εφαρμογή των τροπολογιών XXXIII έως XXXVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στη στήλη «ιθαγένεια» στα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου και θανάτου που εκδόθηκαν πριν και μετά την έναρξη της ισχύος της τελικής συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας, θα πρέπει να αναγράφεται «Μακεδονική/Πολίτης Βόρειας Μακεδονίας», σύμφωνα με το Γραφείο Μητρώου, όπως αναμεταδίδει το Βαλκανικό Περισκόπιο.

Πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών η υπηκοότητα (ιθαγένεια) και όχι εθνότητα αναγραφόταν σκέτο «Μακεδονική».

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments