WWW.TASTV.GR

Θ. ΤΖΑΚΡΗ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Θεοδώρα Τζάκρη για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές: «Αμφιβάλω αν οι επιχειρηματικές συμπεριφορές των ισχυρών στην εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων μπορούν να περιοριστούν με το νομοσχέδιο αυτό»
Η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Τζάκρη, στην τοποθέτησή της στην Ολομέλεια επί  του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ενσωμάτωση Οδηγίας 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπών διατάξεων» σημείωσε παρά το γεγονός ότι το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ένα θετικό βήμα, πολύ δύσκολα θα δώσει λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούν στους αγρότες οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την επικράτηση του δικαίου  του ισχυρού στην αγορά. Υπογράμμισε δε, ότι η οικονομική διστρωμάτωση της επιχειρηματικότητας καθώς και η ανυπαρξία υπηρεσιακής δομής για την επιβολή των απαγορεύσεων και των κυρώσεων θα αποτελέσουν εμπόδια στην επίτευξη των στόχων του νόμου που είναι η προστασία των αγροτών που επιχειρούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Εξέφρασε μάλιστα τις επιφυλάξεις της για το αν οι «επιχειρηματικές συμπεριφορές» των δυνατών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων  μπορούν να περιοριστούν στην πράξη με την εφαρμογή στην πράξη του νομοσχεδίου αυτού.
Κλείνοντας η κ. Τζάκρη αναφέρθηκε στη νέα ΚΑΠ και συγκεκριμένα στις πολιτικές αποφάσεις για την ιστορικότητα και την εσωτερική σύγκλιση των δικαιωμάτων, στα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάγκη διασφάλισης των ενισχύσεων των παραγωγών και την υποβολή των αιτήσεων τους για το 2021. Αναφέρθηκε επίσης στους εκτεταμένους παγετούς που σημειώθηκαν στις δενδροκαλλιέργειες στην ΠΕ Πέλλας και στη μέριμνα που πρέπει να υπάρξει από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να καλυφθούν οι ζημιές, που είναι εκταταμένες στο σύνολο των καλλιεργειών και καθολικές καθώς και στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές συστήνοντας στον κ. Λιβανό να μη συνδέσει το όνομά του με την εξαφάνιση των παραγωγών πωλητών αγορών και την αντικατάστασή τους από τους μεταπράττες που θα μπορούν να πωλούν τα πάντα χωρίς να καλλιεργούν τίποτα.-

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας της Βουλευτού

«Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές
Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν αναγνωριστεί ως η βασική αιτία των προβλημάτων που βιώνει ο αγρότης στο εμπορικό μέρος διαχείρισης της παραγωγής του. Οι πρακτικές αυτές, όπως είναι οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι διάφοροι περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά, οι μονομερείς ή αναδρομικές αλλαγές των όρων του συμβολαίου, οι εναρμονισμένες πρακτικές ως προς την τιμή παραγωγού και άλλες, οδηγούν τελικά σε χαμηλότερα έσοδα από τα αναμενόμενα ιδίως για τις επιχειρήσεις με την ασθενέστερη διαπραγματευτική ισχύ. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο σύνολο της οικονομίας καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επενδύσουν και να καινοτομήσουν, ενώ ενδέχεται να εγκαταλείψουν την επιθυμία τους για επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην αγορά.
Για τους λόγους αυτούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια περίπου η συζήτηση για τη νομοθέτηση κατά των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών (ΑΘΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Γιατί ακριβώς έγινε αντιληπτή η αδύναμη θέση που κατέχουν οι αγρότες σε σχέση με τους άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα με αποτέλεσμα την επικράτηση του δίκαιου του ισχυρού και την αδυναμία των αγροτών να επωφεληθούν στο τέλος της ημέρας από το μερίδιο της προστιθέμενης αξίας που τους αναλογεί.  
Οι κύριοι στόχοι της Οδηγίας αφορούν στον περιορισμό των ΑΘΕΠ που προκύπτουν από την άνιση διαπραγματευτική ισχύ των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ώστε να έχουμε ως αποτέλεσμα  τη διατήρηση της σταθερότητας της αγοράς, την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα.
Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τις διατάξεις της Οδηγίας και να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ.
Το παρόν νομοσχέδιο πετυχαίνει αυτό το σκοπό;
Τι βλέπουμε λοιπόν:
Η Οδηγία έθεσε το γενικό πλαίσιο.Η  φιλοσοφία του νομοθέτη ήταν να υπάρξει μια ελάχιστη εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών χωρίς να επηρεάσει αρνητικά τα εθνικά συστήματα που ήταν ήδη σε εφαρμογή και λειτουργούσαν καλά. [Αντιδράσεις υπήρχαν από τις σκανδιναυικές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο – ήταν ακόμη μέλος της ΕΕ, την Ολλανδία κλπ]. Ωστόσο δίνει τη δυνατότητα όποια κράτη μέλη το θελήσουν να προχωρήσουν σε πιο αυστηρές επιλογές.
Έτσι παρακάμφθηκαν οι ελληνικές αντιρρήσεις, γιατί κατά τη διαπραγμάτευση της πρότασης, πάγια θέση μας ήταν ότι το πεδίο εφαρμογής έπρεπε να καλύπτει όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δηλαδή όλους τους προμηθευτές και αγοραστές ανεξαρτήτως του  μεγέθους τους. Και εξηγούμαι:
Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής. Τι βλέπουμε; Μια αντιγραφή της Οδηγίας χωρίς καμία προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. Μια διαστρωμάτωση της επιχειρηματικότητας που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιόν θα εξυπηρετήσει τελικά.
Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η νομοτεχνική βελτίωση για την ένταξη στο πεδίο εφαρμογής του νόμου των  αγοραστών που έχουν κύκλο εργασιών ως  2 εκ. Γιατί διαλύεται  η «γκρίζα ζώνη» που είχε δημιουργηθεί αναφορικά με την κατηγορία αυτή των αγοραστών διότι η ενσωμάτωση της οδηγίας αυτής πρέπει να  την εφαρμογή ενιαίων  κανόνων για τις πληρωμές σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα.
Σχετικά με τονκαθορισμό της Αρχής ή των Αρχών για την επιβολή των απαγορεύσεων. Διαβάζουμε για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μια 5μελή Επιτροπή στο ΥΠΑΑΤ [με Πρόεδρο Πάρεδρο του ΝΣΚ,τους 3 Γενικούς Διευθυντές και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης των οικονομικών ελέγχων]. Πιστεύετε ότι μια τέτοια διοικητική δομή θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ώστε να δέχεται, να διερευνά καταγγελίες, να επιβάλει κυρώσεις ή να διαμορφώνει και να αποστέλλει Εκθέσεις; Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά; Όταν μάλιστα δεν υπάρχει συγκεκριμένη υπηρεσιακή δομή που θα χειρίζεται τα θέματα αυτά.
Ακούσαμε τις θέσεις των φορέων: τουλάχιστον από την πλευρά των παραγωγών μιλούν για την ανάγκη της ύπαρξης διοικητικής δομής και την κατάλληλη στελέχωσή της για να ελπίζουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα για να περιπέσουμε στα ευχολόχια για τον περιορισμό των εισαγωγών ώστε να μη λειτουργήσουν αντισταθμιστικά στην όποια προσπάθεια γίνει για τον περιορισμό των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
Με βάση τα παραπάνω βλέπουμε πάλι ένα περισσότερο «διεκπεραιωτικό» νομοσχέδιο, γιατί ναι, είναι υποχρέωσή μας να ενσωματώσουμε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 633 [του 2018] ωστόσο έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη παράδειγμα κακής νομοθέτησης.
Κύριε Υπουργέ
Προέρχομαι από μια περιοχή που οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές παίρνουν και δίνουν. . Αναφέρομαι στο βαμβάκι, στο συμπύρηνο ροδάκινο, προϊόντα δηλαδή που βασικός αγοραστής [μονόδρομος δηλαδή] είναι η βιομηχανία.  Τα συμπύρηνα ροδάκινα αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης κάθε χρόνο κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής που προσφέρει η βιομηχανία, που με διάφορα επιχειρήματα (υπερπαραγωγή, χαμηλή ποιότητα, υψηλά αποθέματα κλπ) προσπαθεί να περιστείλει τις προσδοκίες των παραγωγών για μια ικανοποιητική τιμή στο συμπύρηνο ροδάκινο, άσχετα με την ποιότητα του προϊόντος.  Στόχος της Βιομηχανίας είναι να περιορίσει το λειτουργικό κόστος της και στο τέλος της ημέρας να μεγιστοποιήσει το κέρδος της. Και πρόκειται για ένα τελικό προϊόν, την κονσέρβα ροδάκινου με κατ’ εξοχήν εξαγωγική κατεύθυνση που συνεισφέρει ετησίως στην ελληνική οικονομία 250-300 εκατ. € και με ηγετική μορφή στην παγκόσμια αγορά.
Είναι λοιπόν  οι «επιχειρηματικές συμπεριφορές» των δυνατών του κλάδου που θα έπρεπε να περιοριστούν. Πιστεύετε ότι με το νομοσχέδιο αυτό θα πετύχουμε κάτι τέτοιο; Κατά την άποψή μου ΟΧΙ.
Η συγκεκριμένη Οδηγία αποφασίστηκε από την Επιτροπή με δυσκολία και μάλιστα προσφέρθηκε ως «κάποιο δώρο» στους συνεχώς μειούμενους πόρους της ΚΑΠ. [Όπως κάποτε δόθηκαν και τα σχολικά σχήματα τα οποία επίσης δεν εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε.]Θα έπρεπε λοιπόν να την εκμεταλλευτούμε καλύτερα.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν όλους αυτή την περίοδο.
Το πρώτο αφορά στη νέα ΚΑΠ.Προκύπτουν πολλά ερωτηματικά σχετικά με το τι θα κάνετε με δυο σοβαρά θέματα την ιστορικότητα και την εσωτερική σύγκλιση των δικαιωμάτων που θα διαμορφώσουν τις ενισχύσεις την περίοδο 2021-27.
Ένα δεύτερο είναι τα προβλήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ:Οι  παραιτήσεις  των δυο Προέδρων, η διακοπή για αρκετές μέρες της λειτουργίας των πληροφοριακών του συστημάτων, η ματαίωση του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για τα πληροφοριακά συστήματα του. Μεγάλη Ανησυχία, μπορείτε να μας βεβαιώσετε ότι δεν κινδυνεύουν οι ενισχύσεις των παραγωγών και η υποβολή των αιτήσεων τους για το 2021;;;
Τρίτο ο παγετός  στις δενδροκαλλιέργειες της ΠΕ Πέλλας είναι εκταταμένοι και οι ζημιές καθολικές και θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη  μέριμνα ώστε να καλυφθούν αυτές στο σύνολό τους χωρίς την ύπαρξη πολιτικής βούλησης από την πλευρά του ΥΠΑΑ&Τ.
Τέταρτο είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές. Ο Υπουργός να μη συνδέσει το όνομά του με την εξαφάνιση των παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών και την αντικατάστασή τους από τους  μεταπράττες οι οποίοι χωρίς να καλλιεργούν τίποτα θα μπορούν να πωλούν τα πάντα.
Σας ευχαριστώ»

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments