......

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ο.Π. ΑΘΗΝΑ: «ΈΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΥΣΙΣ»

 

 

          Από την αρχαία κιόλας Ελλάδα είχε επισημανθεί ότι η συνήθεια και οι εξαρτήσεις γίνονται δεύτερη φύση στον άνθρωπο. Από τον κανόνα αυτό δεν μπορούν να ξεφύγουν ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ, ούτε οι βουλευτές της. Μια ζωή έχουν μάθει να εκμεταλλεύονται τους κόπους άλλων είτε των εργαζομένων, είτε των φιλολαϊκών κυβερνήσεων.

          Κάθε φορά που αναλαμβάνουν την εξουσία, ανήμποροι να κάνουν κάτι δικό τους, ιδιοποιούνται, σπαταλούν ή καταστρέφουν το κεκτημένο των προκατόχων τους.

          Παρέλαβαν μια χώρα έξω από τα μνημόνια, με 37 δις ταμείο και το μόνο με το οποίο ασχολούνται είναι να κάνουν «δώρα» στους πλούσιους φίλους και χρηματοδότες τους, την ίδια στιγμή που περικόπτουν αμοιβές, δικαιώματα, 13η σύνταξη, κοινωνικό μέρισμα κ.α.

          Στην Πέλλα οι  βουλευτές της ΝΔ επιχειρούν να οικειοποιηθούν την ριζοσπαστική λύση που κατοχυρώσαμε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από παρέμβαση δική μου και του  Γιάννη Σηφάκη στο μεγάλο πρόβλημα της ΟΠ ΑΘΗΝΑ.

Για την ιστορία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επίλυσε το χρονίζον πρόβλημα της ομηρείας των μελών της Ο.Π. ΑΘΗΝΑ με την ψήφιση του άρθρου 103 του ν. 4605/2019 σύμφωνα με το οποίο «Άρθρο 103 Τροποποίηση του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) Μετά την παρ. 3 του άρθρου 294 του ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4.α. Σε εταιρεία του άρθρου 270, οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της μέχρι του ποσού της εταιρικής μερίδας τους, όταν η είσοδός τους στην εταιρεία και η γένεση των υποχρεώσεων έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν συμμετείχαν με κανέναν τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας. β. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς ενώπιον των Δικαστηρίων υποθέσεις

 Το Β’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά στο ερώτημα που έγινε από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή για το αν η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 294 του ν. 4072/2012 που προστέθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4605/2019 που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις 28-3-2019 εφαρμόζεται και στην περίπτωση των οφειλών σε ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους των μελών της Ο.Π. ΑΘΗΝΑ.

          Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι ανεξάρτητο όργανο σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα (άρθρο 100 Α) και δεν επιδέχεται παρέμβασης, πίεσης ή επηρεασμού από πολιτικούς, των οποίων η μόνη συμβολή στην επίλυση της υπόθεσης είναι η καπηλεία.

          Οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ερμηνεύουν, απλά, το νόημα των διατάξεων που έχουν ήδη ψηφισθεί και δεν παράγουν πρωτογενές δίκαιο.

          Η κοινωνία της Πέλλας, όμως, γνωρίζει την αλήθεια και σε λίγο θα αποδώσει και ευθύνες όταν ξαναψηφίσει. Για τους συναδέλφους δε της ΝΔ που τιμούν την παράδοση της παράταξής τους, έχω να πω μόνο τούτου: « Έξις δευτέρα φύσις». Ο λαός της Πέλλας δεν μπορεί να εξαπατηθεί με φτηνά τεχνάσματα.

 

 


 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments