....

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ»

     Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε ισχύ η 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΑΑ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» 

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Η 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα αναπόσπαστα τμήματά της είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anpe.gr και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  χωρίς αμοιβή από τα γραφεία της εταιρείας, Διεύθυνση Σακελλαροπούλου 14  Τ.Κ 58200, Έδεσσα, τηλ. 23810-21000 & 24858 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Περιοχή εφαρμογής των μέτρων, υπομέτρων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η

4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελούν τα ακόλουθα Τοπικά Διαμερίσματα:

 

Δήμος Έδεσσας / Δημοτική Ενότητα Έδεσσας – Τοπικές Κοινότητες : Μεσημερίου, Πλατάνης, Ριζαρίου & Φλαμουριάς

Δήμος Πέλλας/ Δημοτική Ενότητα Γιαννιτσών – Τοπικές Κοινότητες: Αμπελειών &  Μελισσίου

Δήμος Πέλλας / Δημοτική Ενότητα Κρύας Βρύσης – Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες : Κρύας Βρύσης ( ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ),  Αγίου Λουκά, Ακρολίμνης & Εσωβάλτων

Δήμος Πέλλας / Δημοτική Ενότητα Πέλλας – Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες: Πέλλας, Αγροσυκιάς, Αθύρων, Δυτικού, Νέας Πέλλας & Ραχώνας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΑΝΠΕ,  Σακελλαροπούλου 14,  Τ.Κ 58200, Έδεσσα είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Πέλλας–Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την ΑΝ.ΠΕ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων, στα τηλέφωνα 23810-21000 & 24858  ή επί τόπου στην έδρα της εταιρείας κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί δικαιούχοι (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία, πατήστε πάνω στον πίνακα για μεγέθυνση:

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments