WWW.TASTV.GR

Επικαιρότητα

ΤΑ ΕΠΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

dimosioΤα επτά σημεία της εθελοντικής κινητικότητας

 

Για τα «6+1 βήματα της εθελοντικής κινητικότητας» που αποτελούν τη βάση συζήτησης μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών, του υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και του προεδρείου της ΚΕΔΕ, ενημερώσε το υπουργείο Εσωτερικών, δίνοντας λεπτομέρειες για το νέο εγχείρημα.

Συγκεκριμένα:

1. Τι είναι η εθελοντική κινητικότητα;
Η εθελοντική κινητικότητα είναι ένας τρόπος εξορθολογισμού της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού στους ΟΤΑ. Ένα σύστημα που αντικαθιστά το χαοτικό καθεστώς των μετατάξεων.

2. Σε τι θα βοηθήσει τους ΟΤΑ;
Με τους περιορισμούς προσλήψεων που υπάρχουν λόγω της αναλογίας «1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις», δυναμικοί Δήμοι στερούνται την ευκαιρία ανάπτυξης λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Για παράδειγμα Δήμος της Β. Ελλάδας ενώ έχει ταμειακό περίσσευμα ώριμα σχέδια για την τέλεση αναπτυξιακών έργων προς όφελος των πολιτών και της τοπικής οικονομίας δεν μπορεί να προσλάβει 3 μηχανικούς και 2 project managers για τα συγκεκριμένα έργα.

3. Τι επιχειρεί η κυβέρνηση να πετύχει με αυτή την πρόταση;
Με την πρόταση αυτή επέρχεται εξορθολογισμός μεταξύ εκείνων των δήμων που αποδεδειγμένα έχουν πλεονάζον προσωπικό και τους δήμους που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις. Εξισορροπεί δηλαδή  τις πραγματικές ανάγκες των δήμων για εξειδικευμένο προσωπικό με τις πραγματικές προτιμήσεις τόπου και αντικείμενου εργασίας του υπαλλήλου.

4. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις γι’ αυτή την ενδοδημοτική κινητικότητα;
• Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων από κάθε δήμο υποδοχής, με απόφαση δημάρχου και αποκεντρωμένης διοίκησης.
• Έγκριση από τον υπουργό Εσωτερικών των αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής  για κάλυψη (σημ.: ή/και σύσταση) θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους (με υπογραφή δημάρχου φορέα υποδοχής).
• Υποβολή στον υπουργό Εσωτερικών του πίνακα θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, που δύναται να καταργηθούν στην περίπτωση μετάταξης προσωπικού του φορέα προέλευσης (με υπογραφή δημάρχου φορέα προέλευσης).
• Τήρηση αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής των ως άνω αιτημάτων και εκθέσεων στον υπουργό Εσωτερικών.
• Διαθεσιμότητα ενός, περίπου, μήνα (σημ.: ως συνέπεια της κατάργησης της θέσης τους), με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων κατάταξης από το ΑΣΕΠ και λήξη την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης από τον Υπουργό Εσωτερικών.
• Προσδιορισμός με ΚΥΑ Εσωτερικών και Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, της μοριοδότησης γενικών και ειδικών κριτηρίων.

5. Ποια τα οφέλη για τους δήμους - δημόσιο από τη συγκεκριμένη κινητικότητα;
Σε ό,τι αφορά τους δήμους θα υπάρξει αποσυμφόρηση υπερστελεχωμένων ΟΤΑ δήμων προς όφελος των περιφερειακών δήμων με υγιή διαχείριση και προοπτικές ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο δύναται να αποτελέσει «πιλότο» ενός συστήματος που μπορεί να γενικευθεί στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Να αποτελέσει δηλαδή ένα «μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας», που θα αντικαταστήσει τον απαρχαιωμένο σημερινό μηχανισμό μετατάξεων και αποσπάσεων.  

6. Η κινητικότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει τους υπαλλήλους σε απόλυση;
ΟΧΙ. Σε καμία περίπτωση. Είναι αλήθεια ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, περίπου, ενός μήνα, θα ενταχθούν οι υπάλληλοι στο καθεστώς διαθεσιμότητας, έτσι ώστε να προσμετρηθούν στην κινητικότητα του 2013, που αποτελεί δέσμευση της χώρας μας, ωστόσο ΔΕΝ πρόκειται να απολυθούν. Όλοι τους θα επανατοποθετηθούν. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στη διαθεσιμότητα εντάσσονται μόνον εκείνοι οι υπάλληλοι για τους οποίους επιβεβαιωμένα θα μετακινηθούν από δήμο σε δήμο.

7. Ποια είναι τα βήματα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κινητικότητας;
• Αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών μετά τη θέσπιση των σχετικών διατάξεων, για υποβολή στον υπουργό Εσωτερικών των αιτημάτων και των βεβαιώσεων ύπαρξης πιστώσεων των φορέων υποδοχής, καθώς και των πινάκων θέσεων των φορέων προέλευσης, που δύναται να καταργηθούν.
• Αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών για την απόφαση έγκρισης από τον υπουργό Εσωτερικών των θέσεων προς κάλυψη στους φορείς υποδοχής και των θέσεων που δύναται να καταργηθούν στους φορείς προέλευσης, την κοινοποίηση της στο ΥΔΜΗΔ και τη μεταβίβασή της στο ΑΣΕΠ.
• Συνεργασία  ΑΣΕΠ - φορέων προέλευσης για την κωδικοποίηση των φορέων υποδοχής, των απαιτούμενων προσόντων και την έκδοση της σχετικής προκήρυξης. (Σημ.: ενδεικτική διορία 20 περίπου ημερών).
• Έκδοση προκήρυξης - αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων/ πρόσθετων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, 15 ημερών.
• Αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών ώστε οι διευθύνσεις διοικητικού των φορέων προέλευσης: α) να διενεργήσουν έλεγχο αιτήσεων και στοιχείων φακέλων, β) να συμπληρώσουν τους ηλεκτρονικούς πίνακες συνδρομής προσόντων (σημ.: στα πρότυπα του ισχύοντος συστήματος κινητικότητας), γ) να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα στους υπαλλήλους, δ) να λάβουν υπόψη τους τυχόν αιτήματα διόρθωσης στοιχείων  και δ) να αποστείλουν τους πίνακες στο ΑΣΕΠ.
• Το ΑΣΕΠ διενεργεί την αποτίμηση των προσόντων κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, εξετάζει τυχόν αιτήματα διόρθωσης στοιχείων που δεν έγιναν δεκτά από τις διευθύνσεις διοικητικού και εκδίδει τον Ενιαίο Πίνακα Διάθεσης, βάσει της σειράς κατάταξης, των προτιμήσεων των υπαλλήλων, των προκηρυχθεισών θέσεων στους φορείς υποδοχής και των  θέσεων του φορέα προέλευσης που δύναται να καταργηθούν.
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και αποστολή του πίνακα στον Υπουργό Εσωτερικών. Έναρξη διαθεσιμότητας -  διάρκειας, περίπου 30 ημερών μέχρι την έκδοση της απόφασης   τοποθέτησης.

 

ΠΗΓΗ: http://www.airetos.gr

 

ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

nosokomeiaΔεκτά τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ στα διαγνωστικά κέντρα

 

Παραπεμπτικά ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ θα δέχονται από αύριο τα διαγνωστικά κέντρα, μετά από δεσμεύσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η συντονιστική επιτροπή των διαγνωστικών κέντρων αποφάσισε αναστολή της επίσχεσης παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, μετά τη σημερινή συνάντηση με τον υπουργό, που δεσμεύτηκε για άρση των αδικιών του συστήματος rebate/claw back και την άμεση εξόφληση οφειλών του ΕΟΠΥΥ.

 

ΠΗΓΗ: http://www.karfitsa.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ «Η ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2014» (VIDEO – PHOTO)

HMERIDA_TZAKRHS_2Με επιτυχία διεξήχθη σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών Ημερίδα με θέμα «Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020», η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Πέλλας Θ. Τζάκρη σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα εξής:

 • «Θέσεις και προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ: Σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων» από τον κ. Γιάννη Κολυβά, Προϊστάμενο Γραφείου Βρυξελλών της ΠΑΣΕΓΕΣ.
 • «Νέα ΚΑΠ 2014-2020: Κλειδί για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας» από τον κ. Κώστα Σκιαδά, Αντιπρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ.
 • «Προτεραιότητες πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη» από τον κ. Μιχάλη Σμύρη, Προϊστάμενο ΥΟΠΑ της ΠΑΣΕΓΕΣ.
 • «Η αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2014. Συλλογικές δράσεις - Διεπαγγελματικές συμφωνίες» από τον κ. Ντίνο Μπλιάτσιο, Γεωπόνο, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο της «Γεωργική Ανάπτυξη ΑΕ».

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρ. Στάμκος, ο πρώην βουλευτής κ. Μ. Γαϊτανίδης, ο πρώην Δήμαρχος κ. Ν. Παπανικολάου, δημοτικοί σύμβουλοι, τα μέλη του ΔΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ κκ. Λ. Γίτσας και Δ. Φόλιος, στελέχη της ΕΑΣ Γιαννιτσών και Αγροτικών Συνεταιρισμών του νομού, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης κ.α.

Η κ. Τζάκρη στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην έναρξη των εργασιών της ημερίδας ανέφερε τα εξής:

HMERIDA_TZAKRHS_1«Αγαπητοί φίλοι,

μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η οποία συνεχίζει να συνιστά την πλέον ολοκληρωμένη κοινή πολιτική της Ε.Ε. Αν κι έχει υποστεί κρίσιμες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, διατηρεί πάντα τη βασική αποστολή της, που συνίσταται στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου διαβίωσης για τους Ευρωπαίους αγρότες, ικανοποιώντας παράλληλα τις καταναλωτικές ανάγκες με ποιοτικά τρόφιμα.

Η μεγάλη σημασία της αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η γεωργία και η βιομηχανία τροφίμων αντιπροσωπεύουν περίπου το 6% του ΑΕΠ της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται στον τομέα 15 εκατομμύρια επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 46 εκατομμύρια ανθρώπους!

Ωστόσο, την ίδια ώρα, παρατηρείται μια ανησυχητική γήρανση του ευρωπαϊκού αγροτικού πληθυσμού, καθώς ποσοστό 30%, ή 4,5 εκατομμύρια αγροτών σε σύνολο 13,7 εκατομμυρίων, είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ μόλις το 6% των παραγωγών είναι κάτω των 35 ετών. Αυτήν ακριβώς την αρνητική πραγματικότητα έρχεται να αντιμετωπίσει η νέα ΚΑΠ.

familysupermarketΔεν θα ήθελα να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, που θα αναλυθούν στη συνέχεια από τους εκλεκτούς ομιλητές μας, αλλά πρέπει να επισημάνω ότι:

Η έγκριση των τεσσάρων βασικών κανονισμών της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, που είναι:

- οι άμεσες ενισχύσεις,

- η αγροτική ανάπτυξη,

- η ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς των αγροτικών προϊόντων και

- ο οριζόντιος κανονισμός,

θα συμβεί το πιθανότερο στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας- Αλιείας στις 16-17 Δεκεμβρίου, οπότε και τα κείμενα θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες.

Η Ελλάδα για τη νέα περίοδο 2014-2020 πρόκειται να εισπράξει κοινοτικά κονδύλια συνολικού ύψους 18,8 δισ. €, εκ των οποίων τα 15 δισ. € αφορούν σε άμεσες ενισχύσεις και τα 3,74 δισ. € σε αναπτυξιακά έργα για την ύπαιθρο.

Η νέα ΚΑΠ φέρνει αλλαγές τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο.

Η κύρια μεταρρύθμιση που φέρνει η νέα αγροτική πολιτική της Ε.Ε. έχει να κάνει με την καθιέρωση του ορισμού του «ενεργού γεωργού».

Οι επιδοτήσεις δεν θα δίνονται πια σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές του κάθε γεωργού, αλλά με βάση διοικητικά ή γεωργικά κριτήρια, ώστε να αμβλυνθούν οι ανισότητες του παρελθόντος.

Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να επικοινωνηθούν σωστά και μεγάλης σημασίας αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και αφορούν τις περιφέρειες της χώρας, την κατανομή των ενισχύσεων, την ανάγκη συνεργιών για την ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων τόσο του Πυλώνα Ι, όσο και του Πυλώνα ΙΙ.

Οι εθνικές αποφάσεις για τον τρόπο εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν, με ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο και με κριτήρια που δεν θα άπτονται τοπικών, προσωπικών και συντεχνιακών αιτημάτων.

Εάν πραγματικά θέλουμε ως χώρα να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα ΚΑΠ, οι εθνικές αποφάσεις θα αποτελέσουν καθοριστικό στοιχείο για την εφαρμογή της. Θα πρέπει να πρυτανεύσουν αναπτυξιακά κριτήρια στην κατανομή των κοινοτικών ενισχύσεων και στόχευση σε προϊόντα που έχουν παραγωγικά, εμπορικά και εξαγωγικά πλεονεκτήματα.

Και τώρα θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας, οι οποίοι ως πιο ειδικοί θα σας παρουσιάσουν τη νέα ΚΑΠ με λεπτομέρειες. Επίσης στο τέλος της ημερίδας θα είναι διαθέσιμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.

Ευχαριστώ».

Θα παρακολουθήσετε 2 video:

Το 1ο με δηλώσεις της κ. Τζάκρη

Το 2ο Συνέντευξη του κ. Σκιαδά Κω/νινου αντιπροέδρου ΠΑΣΕΓΕΣ

 

 {youtube}9_C59lpRoVI&feature=youtu.be{/youtube}

{youtube}BTDxdlgiuyw&feature=youtu.be{/youtube}

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΦΕΥΓΟΥΝ 5.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

SAMAR_2Μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν 5.000 υπάλληλοι από δήμους και περιφέρειες

Με μαθηματικό τύπο θα υπολογιστεί πόσοι υπάλληλοι μένουν, οι πλεονάζοντες φεύγουν
- Οι μισοί που θα βγουν σε διαθεσιμότητα με το επόμενο κύμα θα προέρχονται από δήμους και περιφέρειες
- Χιλιάδες απολύσεις σε όλη τη χώρα από Νομικά Πρόσωπα και Ανώνυμες Εταιρείες των Δήμων
- Δείτε πως θα γίνει ο υπολογισμός για ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν σε κάθε δήμο
- Στο στόχαστρο όσοι μπήκαν χωρίς ΑΣΕΠ και μετατάχθηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων

Ο κύβος ερρίφθη. Το επόμενο κύμα της διαθεσιμότητα θα χτυπήσει σαν... τσουνάμι τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Σχεδόν οι μισοί από τους 12.500 υπαλλήλους του δημοσίου που θα βγουν σε διαθεσιμότητα θα προέλθουν απ' τους ΟΤΑ.
Πλέον δεν γίνεται λόγος μόνο για υπαλλήλους που υπηρετούν σε οργανισμούς και εταιρείες, αλλά στον κορμό των δήμων και των περιφερειών.

 

Μια πρώτη προσπάθεια των δημάρχων να γλιτώσουν πολλούς υπαλλήλους από την έξοδο η λεγόμενη διαδημοτική κινητικότητα φαίνεται πως δεν αρκεί για να μειώσει το προσωπικό.
Είναι χιλιάδες οι πλεονάζοντες, ειδικά σε μεγάλους δήμους της χώρας.
Για να υπάρξει η εκκαθάριση έχει προκύψει ένας μαθηματικός τύπος που υπολογίζει ως βέλτιστη αναλογία 6,2 υπαλλήλους ανά 1.000 κατοίκους.
Για κάθε 10.000 κατοίκους δηλαδή θα πρέπει να υπηρετούν στο δήμο 62 υπάλληλοι.
Έτσι προκύπτουν οι πλεονάζοντες ή σε κάποιες περιπτώσεις και οι ανάγκες σε προσωπικό των δήμων.

 

Έτσι, για παράδειγμα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα “Το Έθνος” με βάση τον μαθηματικό τύπο στο δήμο της Αθήνας με τους 655.780 κατοίκους όπου υπηρετούν 4.800 υπάλληλοι, θα πρέπει να υπηρετούν 4.066, προκύπτουν δηλαδή 734 πλεονάζοντες.
Αντίστοιχα στο δήμο της Ρόδου με τους 119.640 κατοίκους όπου υπηρετούν 1.100 υπάλληλοι θα έπρεπε να υπηρετούν 742 και έτσι οι 358 θεωρούνται πλεονάζοντες.
Με τον ίδιο τρόπο προκύπτουν περίπου 1.500 πλεονάζοντες στη Θεσσαλονίκη, άλλοι περίπου 400 στο Βόλο κλπ.
Ουσιαστικά με τον μαθηματικό αυτό τύπο θα προκύψει το σύνολο του πλεονάζοντος προσωπικού το οποίο υπολογίζεται στις 5.000.
Οι υπάλληλοι αυτοί θα μπουν σε διαθεσιμότητα για οκτώ μήνες λαμβάνοντας το 75% του μισθού τους και στην περίπτωση που δεν βρεθεί κενή θέση εντός των οκτώ μηνών τότε θα απολυθούν.
Στις απολύσεις όμως που θα προέλθουν από τους ΟΤΑ οι εξελίξεις θα είναι πιο άμεσες σε ότι αφορά άλλη συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων.

Απολύσεις μέχρι τις γιορτές εάν δεν δεχθεί παράταση η τρόικα

Όσοι μπήκαν σε κάποια θέση εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ και στη συνέχεια μετατάχθηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες των δήμων με τις αλλαγές που έγιναν στις δομές είναι οι πρώτοι που κινδυνεύουν με απόλυση και μάλιστα μέχρι τα τέλη του έτους.
Στην περίπτωση μάλιστα που η τρόικα επιμείνει να μην δώσει την παράταση που ζητά το υπουργείο, τότε μαζί με τους υπαλλήλους νομικών προσώπων και εταιρειών βάζουν υποψηφιότητα για απόλυση ως τις γιορτές.
Υψηλή είναι η επικινδυνότητα και για τους υπαλλήλους των δήμων που υπηρετούν σε ζημιογόνες επιχειρήσεις των δήμων.
Στις περιπτώσεις αυτές έρχονται άμεσα λουκέτα και οι υπάλληλοι δεν βγαίνουν σε διαθεσιμότητα αλλά απολύονται.

 

ΠΗΓΗ: http://www.magazine.gr/?

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

STEΗ πρώτη απόφαση του ΣτΕ που επιδόθηκε ηλεκτρονικά 

Ιστορική ημέρα τόσο για το Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και για τη Δικαιοσύνη χαρακτήρισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης τη σημερινή πρώτη ηλεκτρονική επίδοση απόφασης του ΣτΕ στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από την υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Παρασκευή  Χριστοφιλοπούλου και υπηρεσιακούς παράγοντες επισκέφθηκαν για μιάμιση περίπου ώρα τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Σωτήρη Ρίζο και έγινε η παρουσίαση της πρώτη ηλεκτρονικής επίδοσης απόφασης του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με ηλεκτρονική υπογραφή.

Ειδικότερα, η προϊσταμένη του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ Δήμητρα Τετράδη-Χαρλαύτη, παρουσία των ηγεσιών του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου πραγματοποίησε η ηλεκτρονική επίδοση δικαστικής απόφασης. Μετά την πάροδο μόλις τριών λεπτών η αρμοδία υπηρεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης  διαβίβασε ηλεκτρονικά με τη σειρά της στο ΣτΕ το αποδεικτικό επίδοσης, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι παρέλαβε ηλεκτρονικά την επίδοση της δικαστικής απόφασης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης  τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι η θετική πλευρά της διοικητικής μεταρρύθμισης, ενώ παράλληλα τη χαρακτήρισε  ιστορική για το ΣτΕ και τη Δικαιοσύνη, καθώς έγινε η πρώτη ηλεκτρονική επίδοση απόφασης του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

 

Πηγή:protothema.gr 

SPIEGEL: ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΙΤΣ (PHOTOS)

45322Spiegel: Τα Σκόπια είναι η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του κιτς

 

 

Το Spiegel κάνει ένα οδοιπορικό στην πρωτεύουσα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, τα Σκόπια, αποκαλώντας την, ειρωνικά, «η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του κιτς».

«Πίδακες νερού εκτοξεύονται στον αέρα μπροστά από τους πολεμιστές: κόκκινες, κίτρινες, μπλε, μωβ. Οι οκτώ μπρούτζινοι πολεμιστές ατενίζουν μέσα από τα νερά του σιντριβανιού, ενώ από πάνω τους ψηλά βρίσκεται το χρυσό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που κραδαίνει ένα σπαθί προς τον ουρανό, ενώ οι μελωδίες του Βάγκνερ και του Τσαϊκόφσκι ακούγονται από τα ηχεία», σημειώνει το ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδικού προσθέτοντας πως «τα Σκόπια έχουν ένα καινούριο αξιοθέατο: τον ύψους 30 μέτρων «Εφιππο Πολεμιστή» στην Πλατεία Μακεδονίας, μια κεντρική πλατεία της πόλης. Το άγαλμα κόστισε 10,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι τόσο αυθεντικό όσο και η απομίμηση του Μεγάλου Καναλιού της Βενετίας στο Λας Βέγκας».

«Στην άλλη πλευρά του ποταμού Βαρδάρη, κοντά στην είσοδο της παλιάς πόλης, ένα άγαλμα του βασιλιά Φίλιππου του Β' -πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου- υψώνει την κολοσσιαία γροθιά του στον ουρανό, ενώ μπρούτζινα αγάλματα αλόγων ξεπηδούν από το παραδίπλα σιντριβάνι», σχολιάζει το Spiegel, με το έργο να μην έχει ακόμη τελειώσει και πολλά σημεία και προσόψεις να είναι ακόμη καλυμμένες με γερανούς και σκαλωσιές.

«Το πρόγραμμα της ανέγερσης κτηρίων και μνημείων ονομάζεται «Σκόπια 2014», και έχει κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο VMRO, το συντηρητικό και εθνικιστικό κυβερνών κόμμα», λέει το δημοσίευμα, που επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «τα τοπικά ΜΜΕ σχολιάζουν τα νέα κτίρια ως «μπαρόκ» ή «νεο-κλασσικά» ενώ οι αρχιτέκτονες κάνουν λόγο για ένα «κιτς ιστορικών προδιαγραφών»».

45314 Ο επίσημος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 207 εκατομμύρια ευρώ - συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών κτιρίων, του νέου εθνικού θεάτρου και μιας αψίδας θριάμβου. Ωστόσο, οι επικριτές θεωρούν πως το τελικό κόστος θα είναι σχεδόν διπλάσιο, ενώ υποστηρίζουν πως η ανάθεση πολλών έργων έγινε παράνομα.

Φυσικά, τα τοπικά Μέσα είναι προσεκτικά στη περιγραφή των νέων αυτών κιτς κατασκευών, αφού, όπως γράφει το άρθρο, «η πολλή κριτική μπορεί να σου κοστίσει την δουλειά σου. Το VMRO έχει εδώ και πολλά χρόνια τον έλεγχο των ΜΜΕ», δηλώνει στο Spiegel ένας δημοσιογράφος που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

«Η περίπτωση του Τομισλάβ Κεζαρόφσκι αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη γι' αυτό. Ο δημοσιογράφος καταδικάστηκε σε 4.5 χρόνια φυλάκισης γιατί αποκάλυψε σύμφωνα με το κατηγορητήριο την ταυτότητα ενός μάρτυρα σε υπόθεση δολοφονίας το 2008 -μια κατηγορία που σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές θεωρήθηκε απόπειρα να φιμωθεί η δημοσιογραφική κριτική απέναντι στην κυβέρνηση», αναφέρεται στο δημοσίευμα, το οποίο υπενθυμίζει πως όλα αυτά συμβαινουν μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα φτώχειας, ανεργίας κι οικονομικής αστάθειας.

LAOS_KAI_KOLONAKI «Η οικονομική κρίση δεν δικαιολογεί την ανέγερση μιας αψίδας θριάμβου. Με έναν στους δυο νέους να είναι άνεργοι και με το ποσοστό της ανεργίας (σχεδόν 30%) ένα από τα υψηλότερα παγκοσμίως, όσοι εργάζονται στη χώρα αισθάνονται καλά αν ο μισθός τους φτάνει να περάσουν το μήνα. Επίσης, τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία δεν έχουν αρκετό προσωπικό για να λειτουργήσουν, αλλά η κυβέρνηση φαίνεται να έχει άλλες προτεραιότητες. Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα ανοικοδόμησης «Σκόπια 2014» αφήνει έντονη μια αίσθηση απολυταρχισμού», καταλήγει το γερμανικό περιοδικό.

 

ΠΗΓΗ: http://www.briefingnews.gr/

«ΚΑΜΠΑΝΑ» 50 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΑ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

FYLAKISMENOS«Καμπάνα» 50 χρόνων στον παιδεραστή της Εδεσσας- Είχε παραδεχθεί ότι βίασε 5 ανήλικα αγόρια

Σε κάθειρξη 50 ετών καταδικάστηκε ο παιδεραστής της Εδεσσας. Παράλληλα, του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 400.000 ευρώ.

Ο 53χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων κρίθηκε ένοχος για το βιασμό πέντε ανήλικων αγοριών. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόσφερε στα θύματά του χρήματα και δώρα, προκειμένου τα παιδιά να μην μιλήσουν σε κανέναν.

TASOS_VIDEO_2Η υπόθεση έγινε γνωστή τον Ιανουάριο του 2007, ενώ στην απολογία του στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ο δράστης παραδέχθηκε τις πράξεις του, τις οποίες απέδωσε σε αρρώστια.

Πηγή: iefimerida.gr

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΓΓΙΖΕΙ Η ΚΡΙΣΗ

BOULHΗ κρίση δεν αγγίζει τους βουλευτές: Αμετάβλητες οι αποδοχές τους για το 2014...

 

Στα 141.898.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2014. Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού που τίθεται σε συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια την προσεχή Δευτέρα, φέτος θα υπάρξουν περικοπές 6,8 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Με βάση την ανάλυση των πιστώσεων, τα ποσά που προβλέπονται για την βουλευτική αποζημίωση, για την αποζημίωση των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές, για το επίδομα της οργάνωσης των γραφείων τους, τα έξοδα κίνησης τους, αυτές παραμένουν ίδιες με τις πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2013.

Για την αποζημίωση των βουλευτών ο προϋπολογισμός του 2014 προβλέπει 20,9 εκατομμύρια ευρώ, για την αποζημίωση των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές το ποσό που έχει προβλεφθεί είναι 1,5 εκατομμύρια ευρώ, για την οργάνωση γραφείου είναι 6,4 εκατομμύρια ευρώ για τα έξοδα κίνησης 1,36 εκατομμύρια ευρώ.

TASOS_VIDEO_2 Για το βασικό μισθό των υπαλλήλων της Βουλής έχουν προβλεφθεί για το 2014 πιστώσεις 20,3 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή, 2 εκατομμύρια ευρώ κάτω από τις πιστώσεις του 2013. Την ίδια ώρα όμως οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί επειδή οι υπάλληλοι της Βουλής υπήχθησαν στην «υπερβάλλουσα μείωση» (σ.σ. στο ίδιο καθεστώς έχουν υπαχθεί και οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών) οι πιστώσεις θα αυξηθούν κατά 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, για τις μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου (άρθρο 29 παράγραφος 2 του Ν. 4024/2011), οι πιστώσεις το 2014 θα ανέλθουν σε 15,3 εκατομμύρια ευρώ ενώ το 2013 ήταν 13.130.000 ευρώ.

 

ΠΗΓΗ: http://www.eirinika.gr

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ Η ΝΕΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

edessaiko_theatro_whiteΞεκίνησε δημιουργικά η νέα θεατρική σεζόν για το Εδεσσαϊκό Θέατρο

Άρχισαν οι εγγραφές για το παιδικό και Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι. Τα μαθήματα ήδη ξεκίνησαν. Το Εφηβικό Εργαστήρι απασχολεί παιδιά από Α΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου και λειτουργεί κάθε Σάββατο 9:00π.μ. έως 11:00 π.μ. και το Παιδικό Τμήμα που απασχολεί παιδιά από 5 ετών έως και ΣΤ΄ Δημοτικού κάθε Σάββατο από τις 11:00π.μ.-13:00.

Θεατρικοί Εμψυχωτές είναι οι Μαρία Κοντίου, ο Δημήτρης Ζγουρέλης, η Βάλια Δαδιώτη και η Βούλη Θωμά.

Ζωντανή Μουσική: Σταύρος Γκέρτζας και Νίκος Χρυσάφης

Παράλληλα, η Κεντρική Σκηνή του Εδεσσαϊκού Θεάτρου κάνει εντατικές πρόβες με το έργο «ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ» του Αλέκου Γαλανού. Με κέφι, μεράκι και πολύ θετική ενέργεια δουλεύουν εδώ και μήνες περισσότεροι από 20 ερασιτέχνες ηθοποιοί και τεχνικοί για αυτήν την παραγωγή. Το έργο θα παρουσιαστεί αρχικά στην Έδεσσα από το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 έως και την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, με καθημερινές βραδινές παραστάσεις στις 9:00μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Νομαρχίας.

TASOS_VIDEO_2Το εντευκτήριο λειτουργεί καθημερινά. Τα πρωινά είναι ανοιχτό από τις 10:30π.μ. έως 13:00 και τα απογεύματα από τις 18:00 έως τις 21:00. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο εντευκτήριο του Συλλόγου – Ίωνος Δραγούμη 35,  στο e-mail: Edessaikotheatro@gmail.com και στο τηλέφωνο: 2381025429 και 6942458488.

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΤΕΣΙΝΗ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

listia_venzinadiko_april2012Δείτε το βίντεο από την χτεσινή ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο στην οδό Λαγκαδά

 

Δείτε αποκλειστικά στο seleo το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του πραττηρίου υγρών καυσίμων, που έγινε στόχος ληστών χτες τα ξημερώματα.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, ο ληστής, φορώντας απλά ένα καπέλο, έστησε καρτέρι στον υπάλληλο του βενζινάδικου και αμέσως μόλις έφυγε ο τελευταίος πελάτης, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, μπήκε μέσα στο κατάστημα και με την απειλή όπλου με σιγαστήρα πήρε μεγάλο χρηματικό ποσό. Αρχικά, όταν τον εντόπισε ο υπάλληλος έξω από το κατάστημα και τον ρώτησε τι κάνει εκεί, ο δράστης απάντησε πως είχε πρόβλημα υγείας και πως χρειαζόταν λίγο νερό. Αφού μπήκε στο κατάστημα απείλησε τον υπάλληλο, λέγοντάς του να μην κουνηθεί και πως αν δεν του δώσει τα χρήματα θα ειδοποιήσει τους συνεργούς του που περίμεναν λίγο παρακάτω. Αφού πήρε τα χρήματα, βγήκε με απόλυτη ψυχραιμία από το βενζινάδικο και έφυγε. Η αστυνομία έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Το συμβάν έγινε σε βενζινάδικο Aegean, ιδιοκτησίας του κ. Γουνόπουλου Αναστάσιου, στην οδό Λαγκαδά 236. Όπως μας αναφέρουν, δεν έιναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο βενζινάδικο, καθώς έχει γίνει και άλλες φορές στόχος ληστών.

 

 

{youtube}5lBM-xDBthM#t=129{/youtube}

 

ΠΗΓΗ: Seleo.gr News

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

DHM_SYMB_EDESSASΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ

1. Το Δήμαρχο Έδεσσας

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Αναστάσιο Δίου για τα 2ο και 3ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

4. Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

α) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειο Νάντση για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

β) Άγρα κ. Γεώργιο Κούκο για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

γ) Άρνισσας κ. Κυριάκο Χατζηγεωργούδη για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

δ) Μεσημερίου κ. Αντώνιο Βλαδίκα για το 9ο θέμα της           ημερήσιας διάταξης

ε) Παναγίτσας κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

 

Κοινοποίηση:

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 20.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 1. Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2014.
 2. 2. Αποδοχή χρηματοδότησης 50.000,00 € από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για τη χρηματοδότηση των έργων: α) "Προμήθεια-Εγκατάσταση φωτιστικών για την ανάδειξη των μικρών καταρρακτών Έδεσσας", β) "Διαμόρφωση εισόδου Αγίου Αθανασίου" και γ) "Κατασκευή πεζοδρομίων στην Άρνισσα".
  1. 3. Ενοικίαση δικαιώματος εισόδου στο σπήλαιο καταρρακτών.
  2. 4. Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας άπορου συμπολίτη και ψήφιση πίστωσης.
  3. 5. Οικονομική επιχορήγηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας.
  4. 6. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών.
  5. 7. Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στην Γεωργίου Δήμητρα.
  6. 8. Γνωμοδότηση σχετικά με την απαγόρευση βοσκής στο Συνιδιόκτητο δάσος Άλγερι.
  7. 9. Εκμετάλλευση συστάδων δημοτικών δασών.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ

1. Τον Δήμαρχο Έδεσσας

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Κοινοποίηση:

α. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας (για ενημέρωση)

β. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (για ενημέρωση)

 

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 21.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 • Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ

plimira_skydra2013_01Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για τους πληγέντες των πλημμυρών της 25ης Φεβρουαρίου και 4ης Μαρτίου

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και ειδικότερα η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων προχώρησαν στην έκδοση νεότερης Απόφασης (ΑΔΑ: ΒΛΛΙ1-ΕΘΕ), στην οποία ορίζονται οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες της 25ης Φεβρουαρίου και 4ης Μαρτίου τρέχοντος έτους.

 

Σύμφωνα με την Απόφαση, οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που έχουν πληγεί από τις εν λόγω πλημμύρες, προκειμένου να τύχουν των πιστωτικών διευκολύνσεων που ορίζονται στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.), θα πρέπει να υποβάλλουν, εντός της προθεσμίας που ορίζεται, αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα και έκδοση πορίσματος για τον χαρακτηρισμό του πληγέντος κτίσματος. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου (εις διπλούν), εκ των οποίων το ένα αντίγραφο θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο, φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος καθώς και οδοιπορικό σκαρίφημα.

 

Μετά τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας, εκδίδεται πόρισμα με τον χαρακτηρισμό του κτίσματος.

 

Το πόρισμα με το χαρακτηρισμό του κτίσματος θα παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

 

Μετά την έκδοση πορίσματος και ανάλογα με το χαρακτηρισμό του κτίσματος οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να τους χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.), υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία νέα αίτηση ανάλογα με την περίπτωση.

 

Η αίτηση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός χρονικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού πορίσματος με το οποίο το κτίσμα κρίθηκε επισκευάσιμο ή κατεδαφιστέο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία: 2310-313323, 521917 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.yasbe.gr.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

trofimaΔωρεάν διανομή τροφίμων   από το Δήμο Πέλλας

Ο Δήμος Πέλλας ενημερώνει τους δικαιούχους του προγράμματος δωρεάν διανομής   τροφίμων σε απόρους ( Πρόγραμμα Ε.Ε. έτους 2013) που υλοποιεί σε συνεργασία με   την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ότι η διανομή των ποσοτήτων τυριού γραβιέρας Κρήτης Π.Ο.Π., κασεριού Π.Ο.Π. και ζυμαρικών, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι για τους κατοίκους της πόλης των Γιαννιτσών, Αμπελειών, Δαμιανού, Μελισσίου, Παραλίμνης και τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι για τους κατοίκους όλων των άλλων περιοχών του Δήμου από το κτήριο που ευρίσκεται στον χώρο των εργατικών κατοικιών στα Γιαννιτσά (πρώην Super Market).Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, ενώ θα ακολουθήσει διανομή και άλλων ειδών διατροφής σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εκ νέου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2382350849, 2382350840.

Να διευκρινίσουμε ότι δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι ήδη υπέβαλλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

FARMAKEIOΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2013

 

Από το Τμήμα Φαρμάκων - Φαρμακείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την απόκτηση άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου Δεκεμβρίου 2013, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων (Κτίριο Βιολογίας - Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, 2ος όροφος) ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ   9-12-13

9.00-12.00 Έλεγχος Φαρμάκων

12.00-15.00 Παρασκευή φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων

 

ΤΡΙΤΗ   10-12-13

9.00-12.00 Εκτέλεση συνταγών

12.00-15.00 Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ( ή ΓΡΑΠΤΕΣ)ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11-12-13

9.00-12.00 Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία

12.00-15.00 Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοιχεία Ιστορίας-

Νομοθεσία

ΠΕΜΠΤΗ   12-12-13

9.00-12.00 Φαρμακολογία

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-12-13

9.00-12.00 Τοξικολογία

 

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το αργότερο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2013.

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 09.00 π.μ. στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων (κτίριο Φαρμακευτικής ΑΠΘ, 2ος όροφος).

Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές, σύμφωνα με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν στην Υπηρεσία σε φωτοτυπία όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν στις κατά τόπους Περιφέρειες. Μπορούν να προμηθευτούν το παράβολο των 11,74 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης (Ερμού και Καρόλου Ντηλ γωνία) για να το καταθέσουν στη γραμματέα της Επιτροπής, την πρώτη μέρα των εξετάσεων.

ΔΕΗ: 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

DEH-logo3 θέσεις στη ΔΕΗ συγκρότημα Αλιάκμονα

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ και συγκεκριμένα ως εξής:

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ& Αεροστροβίλων 2
ΔΕ Χειριστές Μηχανοκίνητων Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ /ΥΗΣ ΑΓΡΑ Τ.Κ. 582 00 – ΕΔΕΣΣΑ Τ.Θ 4 απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Τάνο Περικλή τηλέφωνο επικοινωνίας (23810 – 26174) από 08.11.2013 μέχρι 18.11.2013.

 

ΠΗΓΗ: http://www.diorismos.gr

ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

saleΣύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες υπάρχει εμπλοκή μεταξύ των ΤΑΙΠΕΔ & ΕΤΑΔ σχετικά με έγγραφο – συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.

 

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι συντηρήσεις στα lift, εκκρεμεί η πενταετής μεγάλη συντήρηση η οποία μπορεί να γίνει και του χρόνου.

 

Όσο αναφορά το σαλέ όπου υπάρχει και η καθυστέρηση, έχουν γίνει οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών εξωτερικά αλλά εσωτερικά παραμένει το χάος.

 

Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει και η εμπλοκή μεταξύ του αναδόχου και της ΕΤΑΔ διότι η ΕΤΑΔ πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη της ΤΑΙΠΕΔ μέσω του συμφωνητικού εγγράφου.

 

LAOS_KAI_KOLONAKIΥπάρχει κανένας βουλευτής του Νομού Πέλλας που θα ξεσκαλώσει το θέμα;

ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

PODHLATHS

 

Η εθελοντική κίνηση πεζοπορίας-ποδηλασίας ΣΚΥΔΡΑΣ οργανώνει τις εξής δράσεις:

1.Ποδηλατάδα: από το Δημαρχείο Σκύδρας προς την Αγία Παρασκευή Πετριάς (στάση μισής ώρας) κι επιστροφή. Ημερομηνία: Κυριακή 17/11/13,ώρα εκκίνησης 11:00.

2.Ποδηλατάδα: από το Δημαρχείο Σκύδρας προς το Σανδάλι (στάση μισής ώρας) κι επιστροφή. Ημερομηνία: Κυριακή 24/11/13,ώρα εκκίνησης 11:00.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε με σεβασμό, βέβαια, στο πνεύμα της ομαδικότητας, της συνεργασίας, της θεμιτής συμπεριφοράς και με την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της ασφάλειάς του και των ατόμων που ενδεχομένως συνοδεύει , π.χ. παιδιών.

Θ΄ακολουθήσουν κι άλλες δράσεις που θα δημοσιοποιηθούν εγκαίρως. Για ενημέρωση, κατάθεση ιδεών και προτάσεων στο τηλέφωνο 2381351802 (Δημήτρης Αλεξανδρίδης).

Εμπρός, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.

ΟΙ ΙΔΑΧ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ, "ΜΙΛΑΝΕ"

Οι ΙΔΑΧ που βρέθηκαν στη διαθεσιμότητα πριν ένα χρόνο, "μιλάνε"

 

 IDAX«Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι θέσεις […] της κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου […]».
Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012)

Έτσι απλά, με ένα νόμο, με ένα άρθρο, με την έκδοση ενός ΦΕΚ, με το πάτημα ενός κουμπιού, καταργήθηκαν οι θέσεις όλων των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικού. Με το πάτημα ενός κουμπιού καταργήθηκαν όλα τα όνειρα περίπου 2000 ανθρώπων, 2000 οικογενειών. Με το πάτημα ενός κουμπιού γκρεμίστηκαν τα πάντα. Ο λόγος; Ο επίσημος από την κυβέρνηση ήταν ότι οι εν λόγω υπάλληλοι ήταν πλεονάζοντες, έπρεπε να μετακινηθούν και να καλύψουν θέσεις σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Ας πούμε όμως μερικές αλήθειες… Οι υπάλληλοι αυτοί ΠΟΤΕ δεν αξιολογήθηκαν, ΠΟΤΕ δεν κρίθηκαν πλεονάζοντες από τις υπηρεσίες τους. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων –για να μην πω όλοι- εργάζονταν σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής και μάλιστα στην εξυπηρέτηση κοινού. Η κυβέρνηση έπρεπε να δανειστεί για άλλη μία φορά, έπρεπε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Η τρόικα ζητούσε αντάλλαγμα… τουλάχιστον 2000 εκτός δημοσίου…

Τα νούμερα τους βγήκαν. Οι ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικού ήταν ακριβώς τόσοι… Καταργήστε τους και θα δούμε τι θα τους κάνουμε…

Ένα χρόνο μετά η πληγή παραμένει ανοιχτή. Το «γιατί» αναπάντητο. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια μέρος της καθημερινότητάς μας.

Ευχόμασταν να ήμασταν οι πρώτοι και οι τελευταίοι που καταργηθήκαμε, να ήμασταν οι πρώτοι κι οι τελευταίοι που αντιμετωπιστήκαμε ως «αριθμός», να ήμασταν οι πρώτοι και οι τελευταίοι που αισθανθήκαμε έρμαια της κυβέρνησης. Δυστυχώς, το σόου πρέπει να συνεχιστεί…

TASOS_VIDEO Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από εκείνη την ημέρα, ζητήσαμε από συναδέλφους που έζησαν από πρωτο χέρι όλη αυτή την περιπέτεια,να μας καταθέσουν τις σκέψεις τους....

«Μόνο με αγώνες κατακτήσαμε το Έβερεστ, τον Όλυμπο! Εγώ τα κατάφερα για τα παιδιά μου... για μένα για σένα για την ψυχή μου ρε γαμώτο... το αξίζαμε γιατί είμαστε πολλοί και ενωμένοι!»
Μάρω Αγιουτάκη

«Ένα χρόνο πριν, έχανα τα πάντα. Ένα χρόνο μετά συνειδητοποιώ ότι είμαι πολύ πιο δυνατή απ’ ό,τι νόμιζα, ότι πάλεψα με θηρία και νίκησα… Δεσμεύομαι, δίνω υπόσχεση σε εμένα και στα παιδιά μου να συνεχίσω να παλεύω με όποιο θηρίο βρεθεί ξανά μπροστά μου και θελήσει να μου πάρει ό,τι έχω.. Άλλωστε, δεν είμαι μόνη μου! Ενωμένοι καταφέραμε πολλά, ενωμένοι μπορούμε περισσότερα!».
Αλεξάνδρα Ευσταθίου

«12 Νοεμβρίου 2012: Έκπληξη, θυμός, αγανάκτηση, απελπισία, απογοήτευση, θυμός, πείσμα, αγώνας, αγώνας, αγώνας...
Τέλη Ιουνίου 2013: Αγώνας, κούραση, θυμός, ελπίδα, ανάσα, πείσμα, αγώνας, αγώνας, αγώνας...
Σήμερα: Θυμός, πείσμα, κούραση, θλίψη, αγώνας, αγώνας, αγώνας... ΕΛΠΙΔΑ.»
Τζένη Κουμουτσάκη                    

«Προς τον Δήμαρχο Αθηναίων
κ. Γιώργο Καμίνη
Κύριε Δήμαρχε, σε λίγο που θα φύγεις τι έργο έχεις αφήσει πίσω; ΤΙΠΟΤΑ. Το δικό μας όμως θα είναι πάντα στα αρχεία του Δήμου.
Με εκτίμηση,
Μάντυ Κοντογιάννη»


«Ένας χρόνος από τότε που καταστράφηκε η ζωή μου! Που έκανα αυτό που μου αρέσει, που ήμουν αποδοτική, που ήμουν ευτυχισμένη. Ένας χρόνος, τέσσερις μήνες για την ακρίβεια, που ζω μια κόλαση, κοντεύω να χάσω τα μάτια μου, έχω ήδη χάσει τον ύπνο μου, και κοντεύω να αρχίσω τα χάπια... Εύχομαι να το ζήσουν όλοι όσοι μας έβαλαν σε αυτό το "πρόγραμμα"».
Ανώνυμος

«Ήρθε σαν τυφώνας η ΙΔΑΧίτιδα*. Τη νιώσαμε στο πετσί μας για τα καλά. Έφυγε όμως, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος… Οι μνήμες όμως θα μείνουν για πάντα χαραγμένες, όπως και το αναπάντητο “ΓΙΑΤΙ;” Ευχή μου, να μην το ζήσουμε ποτέ ξανά!»
*ΙΔΑΧίτιδα = Το καθεστώς διαθεσιμότητας που ίσχυσε για 1882 υπαλλήλους ΙΔΑΧ το Νοέμβριο του 2012

Σπυριδούλα

«Ένας χρόνος μετά... Τα συμπεράσματα; Αντέξαμε και βγήκαμε πιο δυνατοί από ποτέ! Η διαθεσιμότητα με ανανέωσε, αναθεώρησα πολλά πράγματα για τη ζωή! Γνώρισα, λάτρεψα, αγάπησα καινούριους ανθρώπους με τους οποίους δώσαμε κοινό αγώνα ενωμένοι και κερδίσαμε!».
Αλεξάνδρα Παπασταύρου

«Παρασκευή 9/11/2012… σχόλασα… πήρα το παιδάκι μου από το σχολείο… στο δρόμο γελάσαμε, κάναμε σχέδια για το Σαββατοκύριακο… ονειρευτήκαμε!!! Δευτέρα 12/11/2012… κάποιοι με σχόλασαν.. όχι γιατί δεν ήμουν καλή υπάλληλος… απλά γιατί ήμουν το 1/1882 νούμερο που χρειάζονταν! Για τους επόμενους 9 μήνες νομίζω ότι δεν γέλασα.. .δεν έκανα σχέδια... δεν ονειρεύτηκα! Μόνο αγώνα...να αποδείξω το αυτονόητο! Πέρασε ένας χρόνος!»
Δ.Σ.

«12/11/12... μια ημερομηνία σταθμός στη ζωή 1882 εργαζομένων και των οικογενειών τους! Κατέστρεψαν τα όνειρα μας τις σκέψεις μας το γέλιο μας τη χαρά μας απλά πατώντας ένα κουμπί! delete! Αυτό μόνο κατάφεραν όταν έλεγαν εκσυγχρονισμό στο Δημόσιο! Να απολύουν εργαζόμενους με delete! ΜΠΡΑΒΟ!»
Σέβη

«Ένα χρόνο μετά με ανάμεικτα συναισθήματα και αφού περάσαμε από πολλά στάδια... Απορία, λύπη, άγχος, απογοήτευση, θλίψη, θυμός... Και μετά ελπίδα, ανακούφιση, χαρά... Και μια πληγή που φαίνεται να έχει επουλωθεί αλλά στην πραγματικότητα είναι πάντα έτοιμη να ξανανοίξει.. Κι ένα μικρό παράπονο κλειδωμένο κάπου πολύ βαθιά στην καρδιά σαν επτασφράγιστο μυστικό...»
Σ.Α.

«12-11-2012. Η μέρα που άλλαξε τα δεδομένα στη ζωή μας…Συναισθήματα οργής και θλίψης. Επτά μήνες ατελείωτοι, γεμάτοι άγχος, κλάμα, νεύρα, αβεβαιότητα και ατελείωτα “Γιατί”… Μέχρι που ήρθε η ώρα να πάμε στις δουλειές μας κι έτσι η ηλιαχτίδα μεγάλωσε κι έγινε ήλιος. Κι έτσι όλα τα “αμάν” έγιναν “αμήν”! ΙΔΑΧίτες*, εύχομαι να βγούμε σε σύνταξη από αυτές τις δουλειές κι άλλο κακό να μην μας βρει!»
*ΙΔΑΧίτες = Υπάλληλοι ΙΔΑΧ που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας στις 12-11-2012

Λία Μπαρμπαράτσα

«12-11-12: H κυβέρνηση με τρόπο εγκληματικό και απαράδεκτο ρίχνει “ΜΑΥΡΟ” στις ζωές μας! Υπάλληλοι Πρώτης Γραμμής… σε διαθεσιμότητα! Με ένα “γιατί” μέρα νύχτα καρφωμένο στο μυαλό, ξεκινάει ένας άνισος αγώνας επιβίωσης, μιας και στην οικογένεια μου ήμουν η μόνη εργαζόμενη! Δε θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές που δούλευα όντας σε διαθεσιμότητα, αντιμετωπίζοντας καθημερινά συναδέλφους, κοινό ακόμα και τον ίδιο μου τον εαυτό! Ούτε στον εχθρό μου! Για καλή μας “τύχη” τελικά, μετακινηθήκαμε και όπως λέει και το άσμα, είμαστε ακόμα ζωντανοί, ενωμένοι και ετοιμοπόλεμοι! Ευχαριστώ μέσα από τη καρδιά μου όλους τους ΙΔΑΧ που γίναμε συνοδοιπόροι όλον αυτό τον καιρό. Εύχομαι να καταφέρουμε όλοι να προσαρμοστούμε στις νέες μας θέσεις! Όσο για το αύριο δε μπορώ να πω κάτι, απλά θέλω να σκέφτομαι αισιόδοξα!».
Κωνσταντίνα Κουμουνδούρου

«12-11-2012! Πώς να καταφέρεις να τακτοποιήσεις τις σκέψεις σου; Πώς να πεις αυτά που νιώθεις. Ξαφνικά νιώθεις ότι αδειάζεις, περνά από μπροστά σου όλη η ζωή, νιώθεις ότι πέφτεις στο κενό, νιώθεις άχρηστος και αδύναμος να προσφέρεις στην οικογένειά σου. ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΜΗ ΖΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΣΑΜΕ!»
Φίλιππος Μαρκόπουλος

«Στην αρχή σιωπή, παγωμάρα, φόβος, απόγνωση… Σε λίγο η σιωπή και ο φόβος έγινε φωνή, η φωνή βρήκε κι άλλες, πολλές και ενώθηκαν κι έγιναν κραυγές… Οι κραυγές έγιναν δύναμη, έγιναν ελπίδα και στο τέλος βρήκαν το στόχο τους. Μαζί, ενωμένοι σαν μία γροθιά, πιο δυνατοί, πιο μαχητές, πιο ΙΔΑΧ Δ.Ε. από ποτέ, μέχρι και τον τελευταίο! Έπεται συνέχεια, μέχρι να καταλάβουν ότι δεν είμαστε αριθμοί αλλά άνθρωποι με αξιοπρέπεια!».
Μαρία

«Ένας χρόνος πέρασε… ένας χρόνος που ξεκίνησε με δάκρυα, θυμό, οργή, απογοήτευση, ψυχολογική κατάρρευση και πολλά “γιατί”. Μετά αναμονή ώσπου πήγαμε στις νέες μας δουλειές πάλι βέβαια με άγχος για το τι θα αντιμετωπίσουμε… Τουλάχιστον στις δύσκολες μέρες που ζούμε έχουμε ΔΟΥΛΕΙΑ! Τι να πω!»
Μ.Τ.

«12-11-12 ΜΝΗΜΕΣ... στιγμές πόνου, θλίψης, αγωνίας, αγανάκτησης. ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ της ζωής μας, του μέλλοντας μας, της ελπίδας για το αύριο. ΞΕΡΙΖΩΜΑ της ψυχής και πολλά “ΓΙΑΤΙ” ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ. ΦΩΣ μόνο από τα μάτια και τα λόγια των παιδιών μου και της οικογένειας μου και μιας ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ με τον ΙΔΙΟ ΠΟΝΟ... ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ... ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ...»
Σεβαστή Περδικάρη

«Νοέμβρης 2012 ένας μήνας, με έντονα συναισθήματα. Οι ζωές όλων όσων μπήκαν στην διαθεσιμότητα - κινητικότητα μέσα σε λίγες μέρες άλλαξαν. Ο φόβος, η αγωνία και η απόγνωση έγινε η καθημερινότητα μας. Όμως παλέψαμε, ρισκάραμε και μείναμε όρθιοι! Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος! Ευχαριστώ όλους τους "διαθέσιμους" που πίστεψαν στην δικαίωση. Ευχαριστώ όλους εκείνους που μας έβαλαν τρικλοποδιά, εμείς θα είμαστε πάντα εδώ! Ας γίνει η 12η Νοέμβρη μια εκδήλωση να θυμόμαστε τι καταφέραμε! Μπορεί να είμαι ΙΔΑΧ στα χαρτιά αλλά είμαι μόνιμη στα πιστεύω μου!».
Βάνα Λιαγκόζη

«Εφιάλτης… νόμιζα ότι το έβλεπα στον ύπνο μου όταν πήρα το χαρτί της διαθεσιμότητας στις 19/11/2012. Δούλευα ενώ ήμουν ήδη “διαθέσιμη”... Ευτυχώς -νομίζω ότι- ξύπνησα μετά από 7μιση μήνες!».
Κατερίνα Καχριμάνη

«Πάνω που είχα αρχίσει να λέω στον εαυτό μου… “Γενέθλια, ε και; Άλλη μια μέρα σαν όλες τις άλλες”, τραγική ειρωνεία! Αυτή τη μέρα βρήκατε για την έκδοση του ΦΕΚ που με καταργείτε! “Χρόνια Πολλά, από φέτος απλά δεν υπάρχετε!” Όμως όχι! Δε θα σας κάνω τη χάρη εγώ κι άλλοι 1881! Θα συνεχίσουμε πιο δυνατοί, να παλεύουμε γι’ αυτό που μέχρι ένα χρόνο πριν θεωρούσαμε -λάθος μας!- αυτονόητο: την ύπαρξη μας. Είμαι βέβαιος, εμείς θα κερδίσουμε κι εσείς θα είστε μια κακιά πικρή ανάμνηση.».
Δημήτρης Παρασκευάς

«Είμαι σίγουρη ότι όλοι γίναμε πιο δυνατοί από αυτή την ιστορία! Πιο πλούσιοι σε εχθρούς άλλα και σε φίλους! Σε πέντε σειρές δεν μπορείς να αποτυπώσεις τη βία, την υποκρισία, την απάτη. Οπότε κρατάμε ότι καλύτερο κέρδισε ο καθένας από την 12/11/2013 και συνεχίζουμε οχυρωμένοι για το μέλλον. Καλή συνέχεια ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ! Σε λίγο 12/11/2014… Καλή αρχή!».
Σοφία Γεωργιάδου

«Μας ένωσε ένα τεράστιο και απρόσμενο χτύπημα ζωής και μας χώρισε η ασφάλεια της μετάταξης η ασφάλεια του δημοσίου υπαλλήλου που έπρεπε να μας γίνει μάθημα ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ...».
Μάκης Μωυσής

Δώδεκα μήνες πριν, μια Δευτέρα, εκεί γύρω στις 11.00 το πρωί, εκδόθηκε ένα ΦΕΚ, που αναλόγως ποιος ήσουν είχε διαφορετική σημασία. Η κυβέρνηση εξασφάλισε μια δόση, ένας «αριστερός» συνταγματολόγος μετακινούσε χωρίς να απολύσει (!!!), 1882 εργαζόμενοι απλά πάψαμε να υπάρχουμε. Καταργηθήκαμε έτσι απλά. Από 10 έως 30 χρόνια υπηρεσίας σε μια στιγμή, διαγράφηκαν, σαν να μην υπήρξαν! Το πουλόβερ άρχισε να ξηλώνεται λοιπόν, με εμάς τους πρώτους 2.000 για πείραμα. Σε μια κοινωνία που ζήταγε αίμα δημοσίου υπαλλήλου, σε μια αρένα των 8 που αναζητούσε εναγωνίως τους νέους «μονομάχους», πρόθυμους να θυσιαστούν, για να ευχαριστηθεί το αιμοδιψές κοινό και ο Καίσαρας, ή αλλιώς για να εξασφαλίσει το κράτος μια ακόμα δόση - πάντα για όλα αυτή είναι η δικαιολογία εξάλλου.

Αυτά τα λόγια που γραφτήκαν παραπάνω είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής σε αυτούς τους «μονομάχους» οι οποίοι ένα χρόνο πριν, μπήκαν με το έτσι θέλω ορισμένων στην αρένα. Στον πατέρα λοιπόν που για να μην στεναχωρήσει το παιδί του, έφευγε κανονικά από το σπίτι του το πρωί σαν να είχε ακόμα δουλειά, στη μητέρα που αναγκάστηκε να σταματήσει τα φροντιστήρια ή τις ξένες γλώσσες στα παιδιά της γιατί απλά δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, σε εκείνη που δεν είπε για καιρό τίποτα σε γονείς και συγγενείς για να μην στεναχωρηθούν, σε εκείνον που μάταια περίμενε ένα τηλεφώνημα συμπαράστασης από κάποιους ξεχασμένους συγγενείς, σε όλους εσάς, σε όλους εμάς, που πονέσαμε, αλλά αντέξαμε και φτάσαμε ως εδώ, πιο δυνατοί, πιο αισιόδοξοι και πιο αποφασισμένοι.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΑΧ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ

 

ΠΗΓΗ: www.airetos.gr

ΟΡΑΜΑ: ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΜΑ»

ORAMAΤη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 - 20:00 στην Αίθουσα Πληροφόρησης Νέων στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα: «Παιδί και Διάβασμα» με εισηγητές τους Σχολικούς Συμβούλους κο. Φανιόπουλο Χριστόδουλο και κο Κουτσουρίδη Ιωάννη αντίστοιχα 2ης και 4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκ/σης Πέλλας.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο  23810-51174 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης www.kporama.gr

 Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις.

 

Η Υπεύθυνη της Δράσης

 

 

Φωτεινή Τερζή

Κοινωνική Λειτουργός


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

EDO_POLYTENXEIOΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

(ομιλία -συζήτηση)

 40 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου …

 

ο Δημήτρης Παπαχρήστος

συγγραφέας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και εκφωνητής του ραδιοφωνικού σταθμού των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, θα μιλήσει στα Γιαννιτσά, την Κυριακή 17 του Νοέμβρη, στις 11 το πρωί, στη βόρεια αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (αίθουσα υπολογιστών), για το Πολυτεχνείο, την πολιτική και τον πολιτισμό σήμερα.

 

Διοργανωτές της εκδήλωσης: Εργατικό Κέντρο Γιαννιτσών - Β΄ ΕΛΜΕ Πέλλας - Σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιαννιτσών – Αντιφασιστικό Μέτωπο Γιαννιτσών

Pages