....

ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑι

Μεγάλος αριθμός από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις απαλλάσσεται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο απλοποιούνται οι διαδικασίες και συντομεύεται ο απαιτούμενος χρόνος για την αδειοδότηση των έργων.
Δεν πέρασαν πολλές ημέρες από την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εξαιρούνταν των εν λόγω μελετών πολλά μεγάλα έργα και δραστηριότητες (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, σουπερμάρκετ και πολυκαταστήματα μικρότερα των 5.000 τ.μ., χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, γήπεδα κ.ά.) και μια νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση υπέγραψε σήμερα, Τρίτη, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης. Αφορά τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για σειρά έργων του κτηνοτροφικού τομέα που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.
Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται πολλές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπως:  εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης (έως  15.000 θέσεις πάχυνσης), εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους (έως 300 θέσεις χοιρομητέρων), εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών (έως 1.000 κονικλομητέρες), εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων (έως 1.500, ή έως 2.500 αιγοπρόβατα, ανάλογα με το αν ή περιοχή υπάγεται ή όχι στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000).
Ως «μεγάλη ανάσα στην κτηνοτροφία που αποτελεί βασικό πυλώνα για ένα άλλο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης για τη χώρα» χαρακτήρισε την απόφαση ο υπουργός ΠΕΚΑ με στόχο, όπως σημείωσε την «ελκυστικότητα των επενδύσεων του κτηνοτροφικού τομέα».

Πηγή  http://www.tovima.gr

Σχόλια - Facebook Comments