WWW.TASTV.GR

ΦΕΥΓΕΙ Ο ΕΝΑΣ … ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

IMG_4128

 

Όλα τα ΄χε η Μαριορή και άλλος ειδικός συνεργάτης της έλειπε!! Ο Δήμαρχος Έδεσσας συνεχίζει την τακτική να προσλαμβάνει ειδικούς συνεργάτες που δεν χρειάζονται στο Δήμο. Αυτή τη φορά, άλλη μια φωτογραφική ανακοίνωση είδαμε στο Διαύγεια (http://et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_edessas/ada/%CE%92%CE%9B%CE%9B4%CE%A9%CE%A1%CE%A0-6%CE%9D2) και συγκεκριμένα αυτή τη φορά ο Δήμαρχος θέλει έναν απόφοιτο ΤΕΙ δομικών έργων! Δεν φτάνουν τόσοι μηχανικοί στο Δήμο θέλουν και άλλον (όχι ακριβώς μηχανικό…αλλά τέλοσπαντων). Απ΄ ότι φαίνεται το Δήμαρχος δεν έχει ξεπληρώσει τα προεκλογικά γραμμάτια και συνεχίζει να προσλαμβάνει άτομα που δεν χρειάζονται στον Δήμο. Να μας πείτε πόσο θα στοιχίσει στις τσέπες μας ο νέος συνεργάτης. Να μας πείτε πόσο γρήγορα ξεχάσατε τους ανθρώπους που έμειναν χωρίς δουλειά (σχολικοί φύλακες, δημοτικοί αστυνόμοι), να μας πείτε πόσο γρήγορα ξεχάσατε τους απλήρωτους υπαλλήλους… και πόσο γρήγορα θα ξεχάσετε τους υπαλλήλους στην καθαριότητα, για τους οποίους –υποθέτουμε- δεν θα ανοίξει μύτη…

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                          ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΩΡΠ-6Ν2

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

                                                                   Έδεσσα 4 Οκτωβρίου 2013

                                                                   Αριθμ.πρωτ.28613


AΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.

Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

(ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3.- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Έδεσσας

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α)Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα.

Β)Πτυχίο TEI του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, στα γραφεία του Δήμου (αρμ. Γραφείο Προσωπικού τηλ. 23813 50732- 735) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δημήτριος Γιάννου

Σχόλια - Facebook Comments