WWW.TASTV.GR

ΑΔΕΔΥ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

adedyΠρος:

Πρωτοβάθμια Σωματεία Νομού Πέλλας

Κοινοποίηση:

Ομοσπονδίες-Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 4 Οκτωβρίου 2013 αίτησής σας για σύσταση Νομαρχιακού Τμήματος (Ν.Τ.) της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Νομό Πέλλας υπογραμμίζουμε τα εξής:

Η ανάπτυξη των αγώνων των εργαζομένων στο Δημόσιο, η ανάγκη συντονισμού τους σε Πανελλαδικό επίπεδο, το άπλωμα της δράσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της συμμετοχής της σε θεσμοθετημένα Όργανα και φορείς που βρίσκονται σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο και η ανάγκη συγκροτημένης και οργανωμένης παρουσίας, δράσης και παρέμβασης του Συνδικαλιστικού Κινήματος των Δημοσίων Υπαλλήλων οδήγησαν στην αναγκαιότητα δημιουργίας και λειτουργίας των Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνιστώνται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και συγκροτούνται από τους αντιπροσώπους των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού του συγκεκριμένου Νομού. Αποτελούν Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και όχι μέλη της κι επομένως δεν διασπούν την κάθετη οργάνωση του Συνδικαλιστικού Κινήματος. Λειτουργούν στο πλαίσιο των αποφάσεων και των γενικών οδηγιών των Οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Έχουν κυρίως ρόλο συντονιστικό και συνεπώς η αποφασιστική τους αρμοδιότητα είναι καταστατικά οριοθετημένη.

Κορυφαίο συντονιστικό όργανο του Νομαρχιακού Τμήματος είναι η Συνέλευση των Αντιπροσώπων, η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Εκλέγει την Εκτελεστική Γραμματεία (Ε.Γ.) και την Ελεγκτική Επιτροπή του Τμήματος, β. Διενεργεί έλεγχο των πράξεων διοικητικών και οικονομικών της Ε.Γ. γ. Συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε ζήτημα που παραπέμπει σε αυτή η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ή η Εκτελεστική Γραμματεία του Τμήματος και δ. Εκχωρεί αρμοδιότητες στην Ε.Γ. και την εξουσιοδοτεί για συγκεκριμένες δραστηριότητες και πράξεις.

 

Με την απόφαση σύστασης του Νομαρχιακού Τμήματος ορίζεται η πρώτη προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία σε αντιπροσωπευτική βάση και προσδιορίζεται το χρονικό όριο, όχι μεγαλύτερο, των έξι μηνών για την ανάπτυξη του Τμήματος και την εκλογή Εκτελεστικής Γραμματείας με τριετή θητεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τα Νομαρχιακά Τμήματα.

Βάσει του Κανονισμού, η πρώτη προσωρινή Διοίκηση («προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία») ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Δεδομένου, ωστόσο, ότι η συγκρότηση προσωρινής Διοικούσας θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να προκύψει μέσα από μία εκλογική διαδικασία ευρύτερης νομιμοποιητικής βάσης, περισσότερο ορθή, συμμετοχική και δημοκρατική από τη διαδικασία του απ’ ευθείας ορισμού από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προτείνουμε να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων, με τη σύμφωνη γνώμη, συναίνεση και προτροπή των Ομοσπονδιών στις οποίες ανήκουν, να ορίσουν έως την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2013, αντιπροσώπους για τη συγκρότηση Συνέλευσης Αντιπροσώπων, με βάση τους ήδη καταγεγραμμένους και υπαρκτούς συσχετισμούς από τις τελευταίες εκλογές ανάδειξης Διοικητικών Συμβουλίων Πρωτοβαθμίων Συλλόγων και με αναλογία ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε είκοσι (20) εργαζόμενους.

Στη συνέχεια να αποστείλουν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Γραμματεία: fax: 210 3246165- e-mail: adedy1@adedy.gr) το πρακτικό ορισμού αντιπροσώπων, ώστε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να ορίσει ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων για την εκλογή της πρώτης προσωρινής Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Πέλλας.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η πρώτη προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Πέλλας, με τη σειρά της, θα πρέπει εντός έξι (6) μηνών να μεριμνήσει για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης Εκτελεστικής Γραμματείας με τριετή θητεία.

Η Οργανωτική Γραμματέας

Τάνια Καραγιάννη

Σχόλια - Facebook Comments