....

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

kaklamanhs

 

Ερώτηση 432/1-8-2013 του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β΄ Αθηνών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Απόστολου Κακλαμάνη προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με τη δημόσια υγεία, τα παράνομα δίκτυα και τις κεραίες κινητής ευρυζωνικότητας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η ερώτησή μου αυτή αφορά ένα μείζονος σημασίας θέμα νομιμότητας, διαφάνειας σε ό,τι αφορά τεράστια οικονομικά συμφέροντα και, φυσικά –νομίζω ότι αυτά είναι πάνω απ’ όλα- θέματα δημόσιας υγείας.
Υπάρχουν χιλιάδες κεραιών κινητής τηλεφωνίας,  που σύμφωνα με μία υπουργική απόφαση του 2000 υποτίθεται ότι τηρούν κάποιους κανόνες σχετικά με τα όρια της ακτινοβολίας που εκπέμπουν, τα οποία όρια μάλιστα, προκειμένου για σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες αυτής της μορφής εγκαταστάσεις, είναι σε χαμηλότερο επίπεδο ακριβώς λόγω του κινδύνου που υπάρχει για τη δημόσια υγεία ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη σωματομετρική κ.λπ. ανάπτυξή τους.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κανονικά τον έλεγχο των χιλιάδων αυτών κεραιών πρέπει να κάνει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Αμφιβάλλω αν είναι σε θέση από πλευράς υποδομής, μέσων και ανθρωπίνου δυναμικού, συνεργατών, να καλύψει ένα πραγματικά τεράστιο θέμα, όπως αυτό. Και μόνο το ότι έχουμε όρους που ανάγονται στο 2000 είναι ανεπίτρεπτο. Έπειτα από δεκατρία χρόνια, προφανώς, κάποια πράγματα θα έχουν αλλάξει. Μελετητές και ερευνητές κάτι παραπάνω θα έχουν βγάλει από τις έρευνές τους σχετικά με την ιονίζουσα ή μη ακτινοβολία αυτών των μηχανημάτων.
Αυτό το οποίο έχει, επίσης, μεγάλη σημασία και υποθέτω ότι ο Υπουργός το έχει υπ’ όψιν του είναι ότι το Μάρτιο του 2014 λήγει η διετής προθεσμία που είχε δοθεί για όλες αυτές τις χιλιάδες των κεραιών, ώστε να τακτοποιηθούν. Αμφιβάλλω αν το έχει υπ’ όψιν του. Βλέποντας μάλιστα τον πίνακα που η Επιτροπή Ελέγχου Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών στην απάντησή της μας δίδει, διαπιστώνω ότι όλες οι γνωστές και μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν  άλλη εβδομήντα τέσσερα, άλλη πενήντα επτά, άλλη ογδόντα τέσσερα, άλλη –ο Ο.Τ.Ε.- εκατόν δύο κεραίες παρανόμως, για τις οποίες τους επιβάλλονται πρόστιμα.
Θέλω -επιφυλάσσομαι ίσως για τη δευτερολογία μου- να αναφερθώ σε ένα συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο μας έστειλε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο παραιτηθείς τότε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, ο κ. Συρίγος. Θα σας το δώσω, κύριε Υπουργέ. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα. Αφορά βέβαια τους προηγούμενους Υπουργούς, αλλά είναι συγκλονιστικό και είμαι βέβαιος ότι όταν θα το διαβάσετε -αν δεν έχει ήδη φτάσει στα χέρια σας- θα συγκλονιστείτε κι εσείς όχι μόνο για την επισήμανση των κινδύνων, αλλά και του άλλου κινδύνου που προκύπτει από τον πανικό απληροφόρητου κοινού, το οποίο ακούει για κεραίες κινητής τηλεφωνίας και είναι λογικό, με όλα αυτά που ακούει και διαβάζει, να μεγιστοποιεί στη φαντασία του ο καθένας και στο ατομικό του πρόβλημα τον κίνδυνο.
Έχουμε, λοιπόν, ένα πεδίο ανέλεγκτο ουσιαστικά, για πολλούς και διαφόρους λόγους, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να οφείλονται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης, όπου συνήθως τελικά τα παραπέμπουμε όλα.

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων): Όπως είπε ο συνάδελφος, ο Πρόεδρος κ. Κακλαμάνης, εδώ προκύπτουν τρία ζητήματα για τα οποία κάποιος πρέπει να αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Το ένα αφορά τη νομιμότητα και την εμπέδωσή της σε ένα χώρο ο οποίος έχει και ζητήματα ανταγωνισμού. Το δεύτερο αφορά τα ζητήματα της διαφάνειας, κατά πόσο δηλαδή το κράτος, η διοίκηση λειτουργεί κάτω από κανόνες, κατ’ αρχήν με μία δημόσια διαβούλευση. Όταν μπαίνει μία παράνομη κεραία είναι προφανές ότι δεν καταπατάται μόνο η νομιμότητα, αλλά καταπατώνται και οι διαδικασίες διαβούλευσης, διαφάνειας και βέβαια το μεγάλο θέμα που ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, το θέμα της δημόσιας υγείας.
Είχε επανέλθει ο κ. Κακλαμάνης στο θέμα. Διαβάζοντας την ερώτησή του, λοιπόν, έκανα μία πρόχειρη έρευνα και διαπιστώνω με λύπη μου κι εγώ ότι δεν υπάρχουν κατ’ αρχήν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, κυρίως από την πλευρά της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Και δεν υπάρχουν ενώ η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιχειρεί με διαφάνεια να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα στο σχετικό ιστότοπο που έχει η Επιτροπή. Ωστόσο είναι αδύνατο από την άλλη πλευρά να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά η οποία απαιτείται.
Εδώ, λοιπόν, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να συστήσουμε γρήγορα μία μεικτή Επιτροπή, η οποία να δει όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις. Διότι πράγματι, όπως αναφέρθηκε ο Πρόεδρος κ. Κακλαμάνης, έχουμε ένα ζήτημα. Ψηφίστηκε ένας νόμος στις 7/3/2012. Από εκείνη την ημέρα που δημοσιεύθηκε ο νόμος όλες οι άδειες με έναν τρόπο νομιμοποιήθηκαν, εφόσον είχαν θετική γνωμάτευση της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ταυτόχρονα είχε υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας στην Εθνική Επιτροπή.
Σήμερα, λοιπόν, έχουμε επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα μία άδειες κατασκευών κεραιών, επτά πιστοποιητικά πληρότητας που στην πλειοψηφία τους αφορούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι άδειες αυτές έχουν χορηγηθεί όλες από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το πρώην Υπουργείο Μεταφορών, έχουμε τρεις χιλιάδες περίπου αιτήσεις χορήγησης αδειών κεραιών και χίλιες εξακόσιες δεκατρείς αιτήσεις τροποποίησης χορηγηθεισών αδειών που υπάγονται στη συγκεκριμένη διάταξη, δηλαδή της παράτασης. Άρα, ουσιαστικά το 1/3 περίπου των κεραιών ήταν σε εκκρεμότητα πριν από ενάμιση περίπου χρόνο.
Άρα, το Μάρτιο του 2014, δηλαδή σε λίγους μήνες, θα κληθεί η ελληνική πολιτεία να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο πραγματικά αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε αταξία.
Πρέπει να σας πω –και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, για να συνεχίσω στη δευτερολογία μου- ότι μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί κάποια πρόστιμα, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Κακλαμάνης προηγουμένως, όπως εβδομήντα έξι πρόστιμα σε μία εταιρεία αξίας 1.330.000 ευρώ, πενήντα επτά πρόστιμα σε μια άλλη εταιρεία αξίας 970.000 ευρώ, ογδόντα οκτώ πρόστιμα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε μια άλλη και επίσης σε μία άλλη εταιρεία εκατόν οκτώ πρόστιμα αξίας 2 εκατομμυρίων περίπου ευρώ.
Αυτό, κατά τη γνώμη  μου, είναι ένα δείγμα όλης της προσπάθειας που γίνεται. Δεν αποτελεί, όμως, ουσιαστικά την πλήρη καταπολέμηση και την πλήρη αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η πρόθεσή μου, καθώς και του κυρίου Υπουργού –ο οποίος βλέπω ότι και έχει ασχοληθεί και αντιλαμβάνεται τη σημασία του θέματος- δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ώστε να αναστατωθεί η κοινή γνώμη. Πρόθεσή μας είναι, πρώτον να τοποθετήσουμε το θέμα στη σωστή του βάση -διότι υπάρχει σοβαρό θέμα- και δεύτερον, να δούμε η Επιτροπή Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα το πρόβλημα .
Θέλω να τονίσω πως στην οικονομική κρίση που βρισκόμαστε όλοι «πυροβολούν» το κράτος.  Λένε: «Λιγότερο κράτος». Πράγματι. Το κράτος, όμως, πρέπει να είναι και αποτελεσματικό. Φοβούμαι ότι όλη αυτή η ενορχηστρωμένη πολεμική γενικά και αόριστα στο κράτος, στην πραγματικότητα αποσκοπεί στην πλήρη αποσάρθρωση του κράτους. Με τη λεγόμενη «επανίδρυση του κράτους» πεντέμισι χρόνια, πριν έρθει το «επάρατον ΠΑ.ΣΟ.Κ.», κάποιος ήταν πρωθυπουργός και κυβερνούσε πεντέμισι χρόνια. Γι’ αυτούς δεν ακούστηκε τίποτα, ούτε μία λέξη.
Εδώ, λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα και περιορίζομαι να σας διαβάσω μόνο ένα απόσπασμα της επιστολής παραίτησης που υπέβαλε στις 23 Αυγούστου του 2011 ο τότε Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο κ. Συρίγος. Ο κ. Συρίγος -προσέξτε το κι αυτό, κύριε Υπουργέ- μεταξύ των άλλων μιλάει και για το ψηφιακό μέρισμα κ.λπ. -που τα είπαμε προχτές στην Επιτροπή Θεσμών- και λέει ότι φοβάται πως με τις διαδικασίες του νόμου του 2007 -πριν δηλαδή από έξι χρόνια- θα φθάσουμε σε μία ατελεύτητη μεταβατική περίοδο για την ψηφιακή τηλεόραση, ανάλογη εκείνης της αναλογικής τηλεόρασης.
Επειδή, λοιπόν, είπατε για την παράταση που δόθηκε μέχρι τον Μάρτη του 2014, σας παρακαλώ και σας προειδοποιώ: Μη φέρετε καμμία διάταξη νέας παράτασης, γιατί τότε εγώ δεν θα την ψηφίσω, όπως δεν ψήφισα και την παράταση που ήρθε και την οποία ο κ. Καψής έδωσε στα κανάλια και που συνεχίζεται και που τώρα έρχεται και μία διάταξη που δίνει παράταση και στις προσωρινές άδειες ψηφιακής τηλεόρασης και πάει η ιστορία το δρόμο της.
Κύριε Πρόεδρε, για την κινητή τηλεφωνία λέει εδώ ο κ. Συρίγος: «Το θέμα της αδειοδοτήσεως κεραιών και ιδίως αυτών της κινητής τηλεφωνίας αποτελεί την εικόνα της σημερινής Ελλάδος. Οι κεραίες πρέπει να ελέγχονται για την ακτινοβολία τους. Η αδυναμία της κρατικής μηχανής οδηγεί σε μέσο χρόνο αναμονής τριών ετών για την ικανοποίηση των αιτημάτων εγκαταστάσεως νέων κεραιών. Προκειμένου οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση, τοποθετούν παρανόμως κεραίες, αφού θέλουν τρία χρόνια για να αδειοδοτηθούν. Οι πολίτες, προφανώς, αντιμετωπίζουν με καχυποψία μία παράνομη κεραία που θα τοποθετηθεί στη γειτονιά τους λόγω φόβου για την ακτινοβολία της.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το 85% των κεραιών της χώρας -ας τα ακούσουμε αυτά, κύριε Πρόεδρε- δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά έγγραφα για τη νόμιμη λειτουργία τους, ενώ πληθώρα υποθέσεων βρίσκονται στα δικαστήρια. Ταυτόχρονα, υπάρχει σύγχυση και ανασφάλεια ως προς τις εν λόγω κεραίες, διότι το ζήτημα δεν εστιάζεται στην πραγματική τους ακτινοβολία.
Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείου, εκτός από αυτά, έχει καταθέσει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: Νομιμότητα λειτουργίας, ταχεία τοποθέτηση, ταχεία αποξήλωση όσων είναι παράνομες και έμφαση στον έλεγχο της πραγματικής ακτινοβολίας εν ώρα λειτουργίας.
Ο άνθρωπος αυτός παραιτήθηκε.
Εμείς, κύριε Υπουργέ, γνωρίσαμε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ο κ. Κανέλλος είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή βάλλεται από παντού. Για εμένα, όταν ένας δημόσιος λειτουργός βάλλεται από παντού -ιδιαίτερα σε χώρο συμφερόντων αγρίων- πάει να πει ότι κάνει καλά τη δουλειά του.
Γι’ αυτό και διαφώνησα για την αλλαγή που εισηγηθήκατε, ώστε η Επιτροπή αυτή να ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, δηλαδή με συζήτηση των δύο κομμάτων που συγκυβερνούν κ.ο.κ. και όχι με απόφαση της Επιτροπής Θεσμών και τη Διάσκεψη των Προέδρων με απλή πλειοψηφία και όχι με 4/5 και ομοφωνία. Αυτό δεν κρίθηκε από την Κυβέρνηση ως καλό. Να δούμε τι καλό θα προκύψει.

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, πρόθεσή μου δεν είναι να φέρω καμμία παράταση, αλλά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ριζικά. Διότι εγώ πιστεύω ότι πράγματι η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Δυστυχώς, όμως, το πλέγμα των διατάξεων από την μια πλευρά και από την άλλη η ποσοτική αδυναμία αντιμετώπισης του προβλήματος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι απαιτείται η συμμετοχή και άλλων Αρχών, όπως είναι η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, οι Υπηρεσίες Προστασίας του Περιβάλλοντος, αποτελούν, όπως αντιλαμβάνομαι, έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας που τελικά καταλήγει σε μια Επιτροπή η οποία δεν μπορεί να ελέγξει..
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Προσέξτε το δεύτερο σημείο που λέει ότι για να ισχύσουν αυτά τα σήματα, χρειάζονται δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες υπουργικών αποφάσεων. Και πρέπει να πάνε σε έναν φορέα. Διότι αναφέρει σε κάθε περίπτωση πέντε, έξι…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων): Ακριβώς σε αυτό αναφέρομαι. Είναι μια ατελείωτη γραφειοκρατία.  Και αυτό θα προσπαθήσω το επόμενο χρονικό διάστημα να κάνω.
Έχω ζητήσει συγκριμένες προτάσεις από την ΕΕΤΤ και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να γίνουμε αποτελεσματικοί, ταχείς και κυρίως να προστατέψουμε με τρόπο αποτελεσματικό τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και κυρίως τη δημόσια υγεία.

 

Σχόλια - Facebook Comments