WWW.TASTV.GR

ΤΟ 2014 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

MHLA

 

Του χρόνου συνολική αναθεώρηση του κόστους ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ

 

Πρόγραμμα για επιδότηση ασφαλίστρου μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και συμμετοχή των Ομάδων Παραγωγών στην ενίσχυση για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών, πάλι μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, περιλαμβάνουν οι προτάσεις των υπηρεσιακών του ΕΛΓΑ για το νέο κανονισμό που ετοιμάζεται να συσταθεί το 2014.

«Ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει αναλυτικά στοιχεία ανά είδος εκμετάλλευσης κλπ. Για αυτό θα υπάρχει μια μελέτη το 2014».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή στις 5 Νοεμβρίου σχετικά με ζημιές στις τοματοκαλλιέργειες της Εύβοιας από την Tuta Absoluta, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ανέπτυξε τις νέες πτυχές δραστηριότητας του οργανισμού και τις αλλαγές στις εισφορές που ετοιμάζονται με αντίστοιχες μελέτες.

«Με την εφαρμογή της δήλωσης καλλιέργειας - εκτροφής ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει αναλυτικά στοιχεία ανά είδος εκμετάλλευσης, ανά περιοχή, ανά ασφαλισμένο και συνεπώς, είναι εφικτός ο επαναπροσδιορισμός του ύψους του ασφαλίστρου, αλλά και της ασφαλιζόμενης αξίας των καλυπτόμενων ασφαλιστικά κινδύνων. Για το λόγο αυτό θα υπάρχει μια συγκεκριμένη μεγάλη μελέτη του χρόνου, το 2014», τόνισε ο κ. Χαρακόπουλος στη βουλή, απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγ. Αποστόλου.

Παράλληλα, «έχει ήδη εγκριθεί η εκπόνηση τριών αναλογιστικών μελετών για κινδύνους που μέχρι σήμερα δεν ασφαλίζονται, πρώτον, για την υποχρεωτική ασφάλιση της ζημιάς στην ηρτημένη παραγωγή από πυρκαγιά, δεύτερον, για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από εντομολογικές προσβολές στο βαμβάκι και τρίτον, για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από χαλάζι στην ανθοφορία στα καρποφόρα δένδρα.

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Οι σχετικές προσφορές θα κατατεθούν στον ΕΛΓΑ την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου.
Οι ομάδες εργασίες προτείνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες μόλις χθες απεστάλησαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτές θα μελετηθούν και όσες αφορούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις θα κατατεθούν στη Βουλή προς ψήφιση.

Ενδεικτικά αναφέρω προτάσεις, όπως, πρώτον, η επιδότηση του ασφαλίστρου κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεύτερον, η αξιοποίηση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα για την κάλυψη του κόστους των δράσεων της ενεργητικής προστασίας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο λογαριασμός εσόδων του ΕΛΓΑ από τις εισφορές των αγροτών και, τρίτον, η επέκταση της ενεργητικής προστασίας τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή».

Ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει τον έλεγχο και την ευθύνη είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών

«Το ασφαλιστικό σύστημα των αγροτών άλλαξε το 2010, καθώς ο Κρατικός Προϋπολογισμός έπαψε πια να καλύπτει τα ελλείμματα του ΕΛΓΑ. Η αλλαγή ήταν εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη, καθώς, πρώτον, με το παλαιό σύστημα οι εισφορές των αγροτών και ο τρόπος που έφθαναν στο Ταμείο του ΕΛΓΑ δεν επαρκούσε για την καταβολή των αποζημιώσεων, δεύτερον, οι πληρωμές των εισφορών από το σύνολο των παραγωγών δεν μπορούσαν να ελεγχθούν και τρίτον, οι κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις έπλητταν το κύρος και την αξιοπιστία του ΕΛΓΑ. Με την αλλαγή αυτή, λοιπόν, προστατεύθηκε το σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις εισπραχθείσες εισφορές μετά το 2011. Παράλληλα, ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει τον έλεγχο και την ευθύνη είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών που αποτελούν τα κύρια έσοδά του».

Ολοκληρώθηκε το έργο των Ομάδων Εργασίας για τη λειτουργία του ΕΛΓΑ

«Για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών από τον Οργανισμό είχα ζητήσει από τη Διοίκηση να προχωρήσει στη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας, οι οποίες ολοκλήρωσαν το έργο τους και κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ και υιοθετήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους με πλειοψηφία».

Για πρώτη φορά ο ΕΛΓΑ έχει στοιχεία για τις εκμεταλλεύσεις λόγω της δήλωσης καλλιέργειας-εκτροφής

«Με την εφαρμογή της δήλωσης καλλιέργειας-εκτροφής ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει αναλυτικά στοιχεία ανά είδος εκμετάλλευσης, ανά περιοχή, ανά ασφαλισμένο και συνεπώς, είναι εφικτός ο επαναπροσδιορισμός του ύψους του ασφαλίστρου, αλλά και της ασφαλιζόμενης αξίας των καλυπτόμενων ασφαλιστικά κινδύνων. Έτσι θα υπάρχει μια μεγάλη μελέτη του χρόνου, το 2014».

Τρεις αναλογιστικές μελέτες για κινδύνους που σήμερα δεν ασφαλίζονται

«Έχει ήδη εγκριθεί η εκπόνηση τριών αναλογιστικών μελετών για κινδύνους που μέχρι σήμερα δεν ασφαλίζονται:
1.    Για την υποχρεωτική ασφάλιση της ζημιάς στην ηρτημένη παραγωγή από πυρκαγιά,
2.    Για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από εντομολογικές προσβολές στο βαμβάκι και
3.    Για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από χαλάζι στο στάδιο της ανθοφορίας στα καρποφόρα δένδρα.
Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Οι σχετικές προσφορές θα κατατεθούν στον ΕΛΓΑ την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου».

Βελτιώνουμε το θεσμικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ

«Οι Ομάδες Εργασίας προτείνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες μόλις χθες απεστάλησαν στο ΥπΑΑΤ. Αυτές θα μελετηθούν και όσες αφορούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις θα κατατεθούν στη Βουλή προς ψήφιση. Ενδεικτικά αναφέρω προτάσεις όπως:

•    Η επιδότηση του ασφαλίστρου κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΥπΑΑΤ,

•    Η αξιοποίηση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα για την κάλυψη του κόστους των δράσεων της ενεργητικής προστασίας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο λογαριασμός εσόδων του ΕΛΓΑ από τις εισφορές των αγροτών και

•    Η επέκταση της ενεργητικής προστασίας τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή.
Σε κάθε περίπτωση, στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση του πλαισίου της αγροτικής ασφάλισης στην πατρίδα μας».

Ο ΕΛΓΑ διενήργησε άμεσα επισημάνσεις στις καλλιέργειες τομάτας στην Εύβοια

«Πράγματι, στις καλλιέργειες τομάτας στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας υπήρξαν έντονες φυτοπαθολογικές προσβολές, κυρίως εντομολογικές, αλλά και ιολογικές, με συνέπειες στην παραγωγή. Συγκεκριμένα για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε τοματοκαλλιέργειες στην τοπική κοινότητα Στροπώνων της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Δύστου το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Αθηνών διενέργησε άμεσα επισημάνσεις από τις οποίες διαπιστώθηκαν σοβαρές προσβολές από το λεπιδόπτερο tuta absoluta, το οποίο και την περσινή καλλιεργητική περίοδο είχε προκαλέσει ζημιές σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας.
Οι ζημιές που προκάλεσε το έντομο επέφεραν μείωση στην αναμενόμενη παραγωγή που σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Οργανισμού ανέρχεται σε ποσοστό 60% με 65% στους Στρόπωνες, 40% με 45% στο Δύστο και στη Λίμνη, ενώ στην περιοχή της Ιστιαίας οι ζημιές είναι σχετικά περιορισμένες».

Η ΔΑΟΚ Εύβοιας είχε ενημερώσει τους παραγωγούς για τον εντομολογικό
κίνδυνο

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι, επειδή η εμφάνιση του εντόμου ήταν ήδη γνωστή από την περσινή καλλιεργητική περίοδο, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Εύβοιας στις 5 Ιουνίου εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με την οποία ενημέρωνε τους παραγωγούς για τον κίνδυνο σοβαρών ζημιών αν δεν λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του εντόμου. Η ΔΑΟΚ συνιστούσε ένα συνδυασμό προληπτικών καλλιεργητικών και βιολογικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εντόμων, καθώς και τη χρησιμοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον, αλλά και στους ωφέλιμους οργανισμούς. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από επτά φυτοπαθολογικά σκευάσματα με οριστική έγκριση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εντόμου».

Ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει ζημιές από φυτοπαθολογικές προσβολές - ιώσεις

«Δυνατότητα αποζημίωσης για τις ζημιές από φυτοπαθολογικές προσβολές και ιώσεις δεν προβλέπεται στον υφιστάμενο Κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Η ένταξή τους στις ασφαλιστικές καλύψεις προϋποθέτει την ενεργοποίηση της προαιρετικής ασφάλισης και αναλογιστικές μελέτες».

Ο ΕΛΓΑ επιτελεί σημαντικό έργο στην αγροτική ασφάλιση
«Αναφερθήκατε σε κινδύνους εισόδου του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της γεωργικής ασφάλισης. Και σήμερα δεν εμποδίζει κανείς τον ιδιωτικό τομέα να ασχοληθεί με τη γεωργική ασφάλιση. Το ότι δεν το κάνει, δείχνει ότι ο ΕΛΓΑ, παρά τις αδυναμίες του και παρά τη σκληρή κριτική που κατά καιρούς και εσείς ασκείτε, επιτελεί σημαντικό έργο στην ασφάλιση των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

Φυτοπαθολογικές ζημιές δεν καλύπτονται από ΠΣΕΑ
«Δυστυχώς, οι φυτοπαθολογικές ζημιές δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΠΣΕΑ, καθώς η ένταξη σε τέτοια προγράμματα σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων προϋποθέτει ότι η ζημιά οφείλεται σε θεομηνίες ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης.

Άλλωστε, προκειμένου να τεκμηριωθεί η σοβαρότητα των ζημιών για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΠΣΕΑ, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι προσβολές αυτές έχουν αποκτήσει επιδημικό χαρακτήρα, δεν περιορίζονται δηλαδή σε μία Περιφερειακή Ενότητα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υπάρχει» .

Ο ΕΛΓΑ θα αποζημιώσει τις ζημιές από βροχοπτώσεις

«Σύμφωνα με τα στοιχεία των σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο ορεινός όγκος της Δίρφης επλήγη από βροχοπτώσεις στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου και καταγράφηκαν ζημιές σε καλλιέργειας τομάτας, αλλά και σε άλλα κηπευτικά. Δεδομένου, μάλιστα, ότι το επόμενο διάστημα επικράτησε ηλιοφάνεια και σχετικά αυξημένες θερμοκρασίες, οι επιπτώσεις στην παραγωγή ήταν εντονότερες.

Για αυτές τις ζημιές, που σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ αποζημιώνονται, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν 55 δηλώσεις. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και εντός του Νοεμβρίου θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς, εφόσον φυσικά είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Καλό είναι, λοιπόν, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο πώς θα αποζημιωθούν οι ζημιές από τις βροχοπτώσεις, αίτιο που καλύπτεται από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ».

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του, γιατί απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι η μοναδική. Ας μας δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω. Εξάλλου θα ασχοληθούμε μ' αυτόν το χώρο που αυτή την περίοδο ειδικά βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση.

Κύριε Υπουργέ, ασφαλώς και γνωρίζετε ότι στο Νομό Εύβοιας στις καλλιέργειες τομάτας -και συγκεκριμένα στις περιοχές Στρόπωνες, Δύστο και Μαντούδι- εμφανίστηκε μία εξωγενής φυτοπαθολογική προσβολή, όπου οι ψεκασμοί και όλα τα προστατευτικά μέτρα που πήραν οι παραγωγοί δεν προσέφεραν καμία προστασία.

Όμως, η ολοκληρωτική καταστροφή σε αυτές τις περιοχές επήλθε από τις έντονες βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου. Έτσι, οι τομάτες που είχαν περισώσει οι παραγωγοί, οι καλλιεργητές πάνω στα φυτά λίγο πριν τη συλλογή τους καταστράφηκαν με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κανένα εισόδημα και να έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή.
Το γεγονός αυτό για τις Στρόπωνες διαπιστώθηκε όντως από αρμόδια κλιμάκια του ΕΛΓΑ που επισκέφτηκαν την περιοχή. Βέβαια, η τεκμηρίωση της ζημιάς πρέπει ήδη να έχει γίνει –εσείς το ξέρετε, εγώ δεν το γνωρίζω- και οπωσδήποτε ξεπερνά το απαιτούμενο όριο για την ένταξή τους σε καθεστώς ενισχύσεων.

Ανάλογη ζημιά, όμως, έχει γίνει και στις περιοχές Μαντουδίου και Δύστου. Εκεί όφειλαν οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ –δυστυχώς, δεν το έκαναν- να επισκεφτούν και να τεκμηριώσουν τις ζημιές που ασφαλώς δεν είναι μόνο φυτοπαθολογικές. Μπορούσαν δηλαδή ακόμη και να τεκμηριώσουν ότι οι προσβολές αυτές έχουν αποκτήσει επιδημικό χαρακτήρα, αφορούν πολύ μεγάλες περιοχές της Εύβοιας και έχουν αντίκτυπο στην οικονομία αυτών των περιοχών.

Θα σας καταθέσω σχετική εργαστηριακή εξέταση από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που θα σας βοηθήσει. Αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ασθένεια -για την οποία ασφαλώς δεν ευθύνονται οι παραγωγοί- δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα γνωστά θεραπευτικά μέσα.

Εξάλλου, το ζητούμενο κατώτατο όριο του 30% για να μπουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων είναι ένα δεδομένο που μπορεί να αποδειχθεί εύκολα. Πάνω σε αυτό έχει στείλει αντίστοιχη επιστολή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –θα σας την καταθέσω και αυτή- όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ζημιές που έχουν γίνει.
Κύριε Υπουργέ, μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση η απώλεια που είχαμε από φυτοπαθολογικά αίτια να συνδυαστεί με τις έντονες βροχοπτώσεις και με τις ζημιές που έχουν υποστεί οι συγκεκριμένες περιοχές και να καλυφθεί το σύνολο όλης της ζημιάς.

Πρόκειται για περιοχές που πραγματικά η καλλιέργεια της τομάτας είναι αυτή που τις στηρίζει και αποτελεί το μοναδικό εργαλείο απασχόλησης και εισοδήματος για τους κατοίκους και μάλιστα σε μια χρονιά όπως είναι η φετινή που οι τιμές της τομάτας έπεσαν κάτω από το 50% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Είναι κρίμα εξαιτίας αυτής της συγκεκριμένης ζημιάς στους τόπους αυτούς οι οποίοι έχουν μια ιδιαιτερότητα -ιδιαίτερα για την ύπαιθρο Εύβοια- να αναγκαστούν οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Χαρακόπουλος για τρία λεπτά.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι κατά κανόνα παρόν στη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων. Για το συγκεκριμένο θέμα σας απαντήσαμε άλλωστε και δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη γραπτή ερώτηση που είχατε καταθέσει. Επανέρχεστε και θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και σήμερα περαιτέρω διευκρινίσεις και απαντήσεις.

Πράγματι, στις καλλιέργειες τομάτας στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας υπήρξαν έντονες φυτοπαθολογικές προσβολές, κυρίως εντομολογικές, αλλά και ιολογικές, με συνέπειες στην παραγωγή. Συγκεκριμένα για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε τοματοκαλλιέργειες στην τοπική κοινότητα Στροπώνων της δημοτικής ενότητας Διρφύων καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Δύστου το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Αθηνών διενέργησε άμεσα επισημάνσεις από τις οποίες διαπιστώθηκαν σοβαρές προσβολές από το λεπιδόπτερο tuta absoluta, το οποίο και την περσινή καλλιεργητική περίοδο είχε προκαλέσει ζημιές σε διάφορα σημεία της περιφερειακής ενότητας.

Οι ζημιές που προκάλεσε το έντομο επέφεραν μείωση στην αναμενόμενη παραγωγή που σύμφωνα με της επισημάνσεις του Οργανισμού ανέρχεται σε ποσοστό 60% με 65% στους Στρόπωνες, 40% με 45% στο Δύστο και στη Λίμνη, ενώ στην περιοχή της Ιστιαίας οι ζημιές είναι σχετικά περιορισμένες.

Όπως γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε, οι ζημιές που προξενούνται από φυτοπαθολογικές προσβολές καθώς και ιώσεις δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Επιτρέψτε μου όμως να επισημάνω ότι, επειδή η εμφάνιση του εντόμου ήταν ήδη γνωστή από την περσινή καλλιεργητική περίοδο, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Εύβοιας στις 5 Ιουνίου εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με την οποία ενημέρωνε τους παραγωγούς για τον κίνδυνο σοβαρών ζημιών αν δεν λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του εντόμου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συνιστούσε ένα συνδυασμό προληπτικών καλλιεργητικών και βιολογικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εντόμων, καθώς και τη χρησιμοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον, αλλά και στους ωφέλιμους οργανισμούς.

Σήμερα, όπως ξέρετε, υπάρχουν περισσότερα από επτά φυτοπαθολογικά σκευάσματα με οριστική έγκριση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εντόμου. Δυστυχώς, αυτές οι φυτοπαθολογικές ζημιές δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΠΣΕΑ, καθώς η ένταξη σε τέτοια προγράμματα σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων προϋποθέτει ότι η ζημιά οφείλεται σε θεομηνίες ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης.
Άλλωστε, προκειμένου να τεκμηριωθεί η σοβαρότητα των ζημιών για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΠΣΕΑ, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι προσβολές αυτές έχουν αποκτήσει επιδημικό χαρακτήρα, δεν περιορίζονται δηλαδή σε μία περιφερειακή ενότητα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υπάρχει.

Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Ωστόσο, στην περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία των σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο ορεινός όγκος της Δίρφης επλήγη από βροχοπτώσεις στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου και καταγράφηκαν ζημιές σε καλλιέργειας τομάτας, αλλά και σε άλλα κηπευτικά. Δεδομένου μάλιστα ότι το επόμενο διάστημα επικράτησε ηλιοφάνεια και σχετικά αυξημένες θερμοκρασίες, οι επιπτώσεις στην παραγωγή ήταν εντονότερες.

Για αυτές τις ζημιές που σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ αποζημιώνονται διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν πενήντα πέντε δηλώσεις. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και εντός του Νοεμβρίου θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς, εφόσον φυσικά είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Καλό είναι, λοιπόν, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο πώς θα αποζημιωθούν οι ζημιές από τις βροχοπτώσεις, που είναι αίτιο που αποζημιώνεται από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ.
Στη δευτερολογία μου θα έχω τη δυνατότητα να πω περισσότερα.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε και εμείς.

Ο κ. Αποστόλου έχει το λόγο για τη δευτερολογία του.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, μερικώς καλύψατε τις υποχρεώσεις που έχει ο ΕΛΓΑ στις συγκεκριμένες ζημιές. Όντως είναι προς θετική κατεύθυνση το ότι οι ζημιές που οφείλονται στις βροχοπτώσεις θα αντιμετωπιστούν, αλλά επιτρέψτε μου να σας επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι πρόκειται για ένα επιδημικό φαινόμενο. Υπήρξαν άλλες περιοχές, που δεν επισκέφτηκαν οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, που ουσιαστικά αν, όπως συνέβη στις Στρόπωνες, συνέβη στο Δύστο, πήγαιναν και στις άλλες περιοχές ευρύτερα της Ιστιαίας και του Μαντουδίου, θα διαπίστωναν ότι αυτό το φαινόμενο πραγματικά είχε επιδημικό χαρακτήρα. Δείτε το. Πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε.

Βέβαια, επί τη ευκαιρία να πούμε και ότι, επειδή μέχρι τώρα ο ΕΛΓΑ ουσιαστικά αυτό που ασφάλιζε ήταν οι ζημιές από καιρικές συνθήκες, ήδη διαπιστώθηκε στη διαδρομή ότι υπάρχουν και αντίστοιχες ζημιές που αφορούν φυτοπαθολογικά αίτια, επιφυτίες κλπ., που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν. Γι’ αυτό και προβλέφθηκε στο ν. 3877/2010 ότι, αν υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις μελλοντικά, μέσα από μία αναλογιστική μελέτη θα αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της προαιρετικής βεβαίως ασφάλισης.

Μέχρι σήμερα δεν έχετε καμία πρόβλεψη και ούτε βεβαίως η μελέτη έχει γίνει. Αλλά εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε μία διαδικασία ενός σχεδίου νόμου που πρόκειται να φέρετε, ότι για εμάς η συμμετοχή στο ασφάλιστρο του δημοσίου είναι από τα ζητήματα που βάζουμε για τον αγροτικό χώρο πάνω από όλα. Και το λέω αυτό διότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ετοιμάζεστε να βάλετε τον ιδιωτικό τομέα στο χώρο της ασφάλισης των γεωργικών προϊόντων. Και πραγματικά, αν οι αλλαγές που θέλετε να κάνετε είναι να ενισχύσετε το κομμάτι της ασφάλειας της γεωργικής παραγωγής χωρίς πρόσθετο κόστος για τους αγρότες, θα συμφωνούσαμε, αλλά δυστυχώς αυτό που φαίνεται είναι ότι αφήνετε ανοιχτές τις πόρτες στον ιδιωτικό τομέα.
Δεν αντέχει, κύριε Υπουργέ, άλλα βάρη ο αγροτικός κόσμος.

Ήδη το 2013 η κατάσταση έχει επιδεινωθεί όχι μόνο λόγω σημαντικής αύξησης του κόστους παραγωγής, όχι μόνο λόγω των πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων που έφερε το μνημόνιο 3, αλλά και εξαιτίας των μειωμένων ενισχύσεων και επιστροφών φόρων που και εσείς ασφαλώς γνωρίζετε. Ούτε βεβαίως μπορεί να αντέξει ο αγροτικός χώρος τη φορολόγηση που ετοιμάζετε στα πλαίσια του ενιαίου φόρου ακινήτων, βάζοντας την αγροτική γη και γενικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν εργαλεία για την παραγωγική δραστηριότητα μέσα στον ενιαίο φόρο ακινήτων.

Κύριε Υπουργέ, πρέπει να καταλάβετε ότι ο αγροτικός χώρος είναι ο χώρος που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς στήριξη. Πόσο μάλλον όταν σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα και στο έλλειμμα του ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων και κυρίως να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε τον κ. Αποστόλου.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως εξήγησα, κύριε Αποστόλου, στην πρωτολογία μου, δυνατότητα αποζημίωσης για τις ζημιές από εντομοπαθολογικά αίτια και από φυτοπαθολογικές προσβολές δεν προβλέπεται με τον υφιστάμενο Κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Η ένταξή τους στις ασφαλιστικές καλύψεις προϋποθέτει την ενεργοποίηση της προαιρετικής ασφάλισης και αναλογιστικές μελέτες, όπως και εσείς είπατε.

Αναφερθήκατε σε κινδύνους εισόδου του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της γεωργικής ασφάλισης. Και σήμερα δεν εμποδίζει κανείς τον ιδιωτικό τομέα να ασχοληθεί με τη γεωργική ασφάλιση. Το ότι δεν το κάνει, κύριε Αποστόλου, δείχνει ότι ο ΕΛΓΑ, παρά τις αδυναμίες του και παρά τη σκληρή κριτική που κατά καιρούς εσείς κάνετε, επιτελεί έργο στον πρωτογενή τομέα, επιτελεί έργο στην ασφάλιση των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Επιτρέψτε μου όμως με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης να ενημερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία για τις επικείμενες αλλαγές που δρομολογούνται στον ΕΛΓΑ. Όπως είναι γνωστό, το ασφαλιστικό σύστημα των αγροτών άλλαξε το 2010, καθώς ο Κρατικός Προϋπολογισμός έπαψε πια να καλύπτει τα ελλείμματα του ΕΛΓΑ.

Η αλλαγή ήταν εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη, καθώς, πρώτον, με το παλαιό σύστημα οι εισφορές των αγροτών και ο τρόπος που αυτές έφθαναν στο Ταμείο του ΕΛΓΑ δεν επαρκούσε για την καταβολή των αποζημιώσεων, δεύτερον, οι πληρωμές των εισφορών από το σύνολο των παραγωγών δεν μπορούσαν να ελεγχθούν και τρίτον, οι κατ’ εξαίρεσιν αποζημιώσεις έπλητταν το κύρος και την αξιοπιστία του ΕΛΓΑ.

Με την αλλαγή αυτή, λοιπόν, προστατεύθηκε το σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις εισπραχθείσες εισφορές μετά το 2011.
Παράλληλα, ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει τον έλεγχο και την ευθύνη είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών που αποτελούν τα κύρια έσοδά του.

Ωστόσο, για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών από τον Οργανισμό έχω ζητήσει από τη Διοίκηση να προχωρήσει στη συγκρότηση ομάδων εργασίας, οι οποίες ολοκλήρωσαν το έργο τους και κατέθεσαν και τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ και υιοθετήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους με πλειοψηφία.

Με την εφαρμογή της δήλωσης καλλιέργειας - εκτροφής ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει αναλυτικά στοιχεία ανά είδος εκμετάλλευσης, ανά περιοχή, ανά ασφαλισμένο και συνεπώς, είναι εφικτός ο επαναπροσδιορισμός του ύψους του ασφαλίστρου, αλλά και της ασφαλιζόμενης αξίας των καλυπτόμενων ασφαλιστικά κινδύνων. Για το λόγο αυτό θα υπάρχει μια συγκεκριμένη μεγάλη μελέτη του χρόνου, το 2014.

Θέλω να ενημερώσω, επίσης, ότι έχει ήδη εγκριθεί η εκπόνηση τριών αναλογιστικών μελετών για κινδύνους που μέχρι σήμερα δεν ασφαλίζονται, πρώτον, για την υποχρεωτική ασφάλιση της ζημιάς στην ηρτημένη παραγωγή από πυρκαγιά, δεύτερον, για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από εντομολογικές προσβολές στο βαμβάκι και τρίτον, για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από χαλάζι στην ανθοφορία στα καρποφόρα δένδρα.

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Οι σχετικές προσφορές θα κατατεθούν στον ΕΛΓΑ την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου.
Οι ομάδες εργασίες προτείνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες μόλις χθες απεστάλησαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτές θα μελετηθούν και όσες αφορούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις θα κατατεθούν στη Βουλή προς ψήφιση.

Ενδεικτικά αναφέρω προτάσεις, όπως, πρώτον, η επιδότηση του ασφαλίστρου κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεύτερον, η αξιοποίηση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα για την κάλυψη του κόστους των δράσεων της ενεργητικής προστασίας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο λογαριασμός εσόδων του ΕΛΓΑ από τις εισφορές των αγροτών και τρίτον, η επέκταση της ενεργητικής προστασίας τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή.
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να τονίσω ότι ο στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση του πλαισίου της αγροτικής ασφάλισης στην πατρίδα μας και προς αυτήν την κατεύθυνση θέλουμε να συμμετάσχετε δημιουργικά με προτάσεις, κύριε Αποστόλου.

Ευχαριστώ.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

Σχόλια - Facebook Comments