......

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 - 2014

GALA_ME_AGELADESΕνημερώνουμε τους παραγωγούς Αγελαδινού γάλακτος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ( Τεύχος Β’ - Αριθ.Φύλλου 3130/9-12-2013 της Απόφασης του Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων ( Αριθ. 2958/149999/4-12-2013 ) για την Κατανομή ποσοστώσεων Αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2013 - 2014.

 

Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι γεωργοκτηνοτρόφοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ( Ενεργοί γαλακτοπαραγω-γοί με υπέρβαση της ατομικής τους ποσόστωσης κατά την προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο 2012-2013, Γεωργοί με αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα του Καν. ( ΕΚ ) 1698/2005 για «Κίνητρα Ιδιωτικών Επεν-δύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», Γεωργοί νεοεισερχόμενοι στον το-μέα της γαλακτοπαραγωγής ).

 

koukos2Αιτήσεις υποβάλονται απευθείας στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ( πρώην ΕΛΟΓΑΚ ) ή μέσω της Δ/νσης Αγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Πέλλας μέχρι 31-1-2014.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ( τηλέφωνα 231-9991109 ) ή στη Δ/νση Αγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής - Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής ( κ.Τότλη Χρ. τηλ. 23813-51294 στην Έδεσσα & κ.Ουγγρίνο Αλ. τηλ. 23820-84418 στα Γιαννιτσά ).

 

 

Ο Διευθυντής

Τσαντάκης   Τρύφων

 

Σχόλια - Facebook Comments