WWW.TASTV.GR

ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ: ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ

DHMARXEIO_PELLASΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Π.Δ. 254/2005)

ΤΡΕΙΣ(3) ΑΔΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ και ΜΙΑ (1) ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος  Πέλλας  δέχεται αιτήσεις για την έκδοση τεσσάρων (4) αδειών τύπου Β΄ υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 254/2005. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν αίτηση με τα όλα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 16 έως  31 Ιανουαρίου 2014.

Πληροφορίες /κατάθεση δικαιολογητικών: Δημαρχείο Γιαννιτσά - 1ος όροφος- Γρ. Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων - κα ΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗ Δ.  2382 3 50874 – dpa@giannitsa.gr

Επαγγελματικές κατηγορίες αδειών:

1. Τρεις (3) κινητές καντίνες  (άδειες τύπου Β΄)
2. Μία (1) έτοιμα ενδύματα – ρουχισμού (άδεια τύπου Β΄)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

BROUKLHS_2Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1)  Είναι άνεργα
2) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
3) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων ) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.
4) Κατοικούν στον οικείο Δήμο (παρ. 3, άρθρο 1 του Ν. 3377/2005 και παρ. 1, άρθρο 1 της ΚΥΑ Κ1-164/2011)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/05 είναι τα εξής:
1) Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της.                                                                          2) Κάρτα ανεργίας – Βεβαίωση από ΟΑΕΔ
3) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
4) Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
(η)άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση

Γιαννιτσά  15/01/2014

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

Σχόλια - Facebook Comments