....

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν. 128/75

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’ αρ. 350/2014 Απόφασή του ΔΕΧΕΤΑΙ ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής την οποία και ΑΚΥΡΩΝΕΙ,

που εκδόθηκε αιτήσει πιστωτικού ιδρύματος, με το σκεπτικό ότι “…ναι μεν το ποσό της εισφοράς του Ν. 128/1975 νομίμως μετακυλίεται στον ανακόπτοντα δυνάμει συμβατικού όρου και προστίθεται στο επιτόκιο ή έστω χρεώνεται στους ένδικους λογαριασμούς πλην όμως παρανόμως ανατοκίζεται μαζί με τους οφειλόμενους τόκους κεφαλαίου, καθόσον οι Τράπεζες δικαιούνται να υπολογίζουν λογιστικώς τόκους επί καθυστερούμενων τόκων από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως (ανατοκισμός) με την στενή έννοια και όχι τόκους επί προμηθειών, εξόδων και εισφορών που ενυπάρχουν στην σύμβαση (ΕφΛαμ 124/2007, ΑΠ 1782/2002 ΕλλΔνη 2002.1430, ΕιρΑθ 3770/2007 αδημ., 350/2014 ΕιρΑθ αδημ.). Συνακόλουθα δε η ακυρότητα των επιμέρους κονδυλίων επηρεάζει την αποδεικτικότητα με έγγραφα αλλά και το εκκαθαρισμένο του συνόλου της απαιτήσεως (ΕφΑθ 5824/2001 ΕλλΔνη 43.189, ΕφΠειρ 526/2003 ΤΝΠ NOMOS, ΑΠ 1219/2001 ΤΝΠ NOMOS, ΕιρηνΑθ 350/2014 αδημ.).”

Η ανακόπτουσα παραστάθηκε κατά την εκδίκαση της ως άνω ανακοπής της μετά του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ιωάννη Ε. Βαονάκη, ο οποίος τυγχάνει και ο υπογράφων αυτής.

Η ως άνω απόφαση θα δημοσιευτεί στο σύνολό της αμέσως μετά την καθαρογραφή και ανωνυμοποίησή της.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΑΟΝΑΚΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

LL.M. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια - Facebook Comments