....

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στις 23-25 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα, η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Assembly 2016), με τη συμμετοχή διεθνών και εθνικών οργανισμών, φορέων εκπροσώπησης, αξιωματούχων της ΕΕ και ειδικών εμπειρογνωμόνων από ευρωπαϊκές χώρες. Η ετήσια Γενική Συνέλευση των ΜμΕ διοργανώνεται από την προεδρεύουσα χώρα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θεμελιώδης σκοπός της είναι η ανάδειξη των επίκαιρων προβληματικών που αφορούν στην ανάλυση διάρθρωσης και ενίσχυσης πτυχών της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο (τις χώρες μέλη της ΕΕ καθώς και τις υποψήφιες και συνδεδεμένες χώρες).
Η ελληνική πλευρά εκπροσωπήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓ Βιομηχανίας, κ. Ε. Ζαφείρη) και τον Ειδικό Απεσταλμένο SMΕ Εnvoy, κ. Ζ. Μαυρούκα. Η ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα εκπροσωπήθηκε από τη ΓΣΕΒΕΕ (τον Πρόεδρο, κ. Γ. Καββαθά και τον Γεν. Γραμματέα, κ. Γ. Κουράση) και την ΕΣΕΕ, τους μεγαλύτερους κοινωνικούς εταίρους εργοδοτών στη χώρα. Στα ειδικά εργαστήρια πολιτικής και δικτύωσης (χρηματοδότηση, δεύτερη ευκαιρία, δημιουργικές βιομηχανίες, προοπτικές διεθνοποίησης)  συμμετείχαν επιστημονικά στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Στη Γενική Συνέλευση των ΜμΕ 2016, παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και δεδομένα που αφορούν την κάθε χώρα διακριτά. Όπως προκύπτει από τον σύνδεσμο που αναφέρεται στο SME Perfomance Review (https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review-2016_en), οι ΜμΕ στην Ευρώπη επέδειξαν υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας για το 2015, ενώ στα επί μέρους μεγέθη παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2015 αυξήθηκε ο αριθμός των ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 1,6%, όπως επίσης η συμβολή τους στην απασχόληση (1,5%) και την παραγόμενη προστιθέμενη αξία (5,7%).
Ωστόσο, σύμφωνα με τον παρακάτω χάρτη που αποτυπώνει τις εθνικές επιδόσεις της κάθε χώρας, διαπιστώνεται μια ξεκάθαρη διαίρεση μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης που φαίνεται να υπερβαίνουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, και των χωρών της περιφέρειας στις οποίες διατηρούνται ή και επιτείνονται οι διαρθρωτικές τους αδυναμίες.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στις χώρες της περιφέρειας είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση, οι μειωμένες επενδύσεις, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και η βίαιη διακοπή λειτουργίας που συνήθως συνοδεύεται από πτώχευση. Συνολικά, 200,000 αντιμετωπίζουν το φάσμα της πτώχευσης στην ΕΕ κάθε χρόνο, γεγονός που συνεπάγεται ετήσια απώλεια 1,7 εκ. θέσεων απασχόλησης.
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments