15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ..

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27-6-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

           

            Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη  Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 18.30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:          

 

 1. Επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 45 του Ν. 3979/2011(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 3. Μετονομασία αθλητικών χώρων Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).  
 4. Διάθεση θέσεων μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2022-23 (Εισηγητής:  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 5. Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν σε δια περιφοράς συνεδριάσεις (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 6. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 26ης & 27ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020 & των 1ης έως 20ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 7. Παραχώρηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας ζωής).
 8. Τροποποίηση της αριθ. 303/11-11-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας που αφορά τον  αποχαρακτηρισμό τμήματος παλαιού τριτεύοντος Εθνικού Δικτύου Ε.Ο.2 από την Χ.Θ.103+650 μέχρι την Χ.Θ.104+140  (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 9. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 10. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 11. Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 12. Εκμίσθωση των αριθμ. 5513 & 5535 δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 13. Εκμίσθωση της αριθμ. 246 δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 14. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Μεσημερίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 15. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Νησίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 16. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στον οικ. Κερασιά της Κοινότητας Καρυδιάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 17. Εκμίσθωση του αριθμ. 3800 χερσολίβαδου που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 18. Διοικητική αποβολή από τμήματα δημοτικής οδού του οικισμού Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 19. Διοικητική αποβολή από την αριθμ. 209 δημοτική έκταση του οικισμού Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 20. Δωρεάν παραχώρηση κτιρίου από το Δήμο Έδεσσας προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Έδεσσας – Γιαννιτσών (Εισηγητής:  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 21. Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 22. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (Εισηγητής: Δήμαρχος).

 

      Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments