....

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ (VIDEO PHOTOS)

Την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 το απόγευμα καλύψαμε την συνεδρίαση του Δημ. Συμβ. Αμυνταίου για το 22ο θέμα που αναφέρεται στη Σύσταση συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης της λίμνης Βεγορίτιδας.

Το θέμα απασχόλησε το σώμα επί μία ώρα και τελικά είχαμε αναβολή του θέματος έως ότου εκδοθεί επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αρμόδιο  Υπουργό κ. Τσιρώνη.

Από την αρχή της συνεδρίασης ζητήθηκε να αναβληθεί για επόμενη συνεδρίαση , όμως έγινε η συζήτηση , ανέβηκαν οι τόνοι καθώς υπήρχε διαμάχη κατά πόσο μια προφορική εντολή του Υπουργού εκλαμβάνεται από τον Αντιπεριφεριάρχη  Φλώρινας κ. Μπίρο ως εντολή σχηματισμού επιτροπής διαχείρισης των νερών της λίμνης Βεγορίτιδας.  Στο τέλος ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδης διαπίστωσε ότι υπήρχαν και μέλη της συμπολίτευσης τα οποία αμφισβητούσαν το έγγραφο σύστασης επιτροπής του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρνας, ζήτησε από το σώμα να αναβληθεί ο ορισμός της επιτροπής και στο επόμενο  δημοτικό συμβούλιο θα αποφασισθεί εφόνον υπάρξει έγγραφο του Υπουργού.

Στη συνεδρίαση πήρε μέρος και ο Πρόεδρος Προστασίας Λίμνης Βεγορίτιδας Μούλας Νικόλαος μαζί με το μέλος Λυμπάρη Χρήστο οι οποίοι και απάντησαν στα γραφόμενα του Αντιπεριφεριάρχη κ. Μπίρου καθώς επίσης και σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εμείς επειδή γνωρίζουμε, έχουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε τον Δήμαρχο Αμυνταίου ότι στο λεκανοπέδιο της λίμνης Βεγορίτιδας  λειτουργούν τρείς βιολογικοί  σταθμοί καθαρισμού 'Ανω και Κάτω Γραμματικού και του χωριού Περαία. Επίσης αναμένεται εγκατάσταση και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού στην Άρνισσα μετά την σχετική χρηματοδότηση.

 
 
 
 
 
 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments