....

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριδαία 20/2/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ

 

 

Από την Διεύθυνση Δασών Πέλλας ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ.67679/10-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΩΛ4653Π8-Μ43) απόφαση απαγορεύεται η βόσκηση αιγών για δέκα (10) έτη, των μεγάλων ζώων για επτά (7) έτη και των προβάτων για πέντε (5) έτη στις συστάδες 32α, 32β και 32γ του δημόσιου δάσους Αλμωπίας στην ΤΚ Γαρεφείου συνολικής έκτασης 119,24 εκταρίων, η οποία ορίζεται ως εξής:

 • Βόρεια: Ρέμα Πορόι (δημόσιες συστάδες 34α, 24α κα 25β)
 • Νότια: Πλαγιά και Ράχη (δημόσιες συστάδες 31α και 31β)
 • Ανατολικά: Ράχη (δημόσια συστάδα 31γ)
 • Δυτικά: Ράχη (δημόσια συστάδα 33β).

 

Οι παραβάτες και οι εντολείς τους, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 268 και 276 του ΝΔ 86/1969 «Δασικός Κώδικας».

Η ισχύς της απαγόρευσης αρχίζει από την προσεχή θερινή κτηνοτροφική περίοδο ήτοι από 23/4/2023. Η εφαρμογή και η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ

 

Από την Διεύθυνση Δασών Πέλλας ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ.69868/13-2-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΓΠ4653Π8-Ι6Μ) απόφαση απαγορεύεται η βόσκηση αιγών για δέκα (10) έτη, των μεγάλων ζώων για επτά (7) έτη και των προβάτων για πέντε (5) έτη στις συστάδες:

 

Α. 8α, 8β, 8γ και 8δ του δημόσιου δάσους Αλμωπίας στην ΤΚ Βορεινού συνολικής έκτασης 318,10 εκταρίων, η οποία ορίζεται ως εξής:

 • Βόρεια: Ράχη (δημόσιες συστάδες 7β και 14γ)
 • Νότια: Ράχη (δημόσια συστάδα 12β)
 • Ανατολικά: Ρέμα (περιοχή Πετρωτής ) και Ράχη (δημόσια συστάδα 9α)
 • Δυτικά: Ράχη και κεντρική δασική οδό Πευκωτού (δημόσιες συστάδες 13α και 14δ).

 

Β. 20α, 20β αι 20δ και σε έκταση συνολικού εμβαδού 168,02 εκταρίων η οποία ορίζεται ως εξής:

 • Βόρεια: Ρέμα (δημόσια συστάδα 20γ) και πλάγια/ δασική οδό (συστάδα 15α)
 • Νότια: Ρέμα (δημόσιες συστάδες 14α και 14γ)
 • Ανατολικά: Ρέμα (δημόσια συστάδα 14α)
 • Δυτικά: Ράχη (διαχειριστικό τμήμα 21) και ρέμα (δημόσια συστάδα 14ε)

Οι παραβάτες και οι εντολείς τους, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 268 και 276 του ΝΔ 86/1969 «Δασικός Κώδικας».

Η ισχύς της απαγόρευσης αρχίζει από την προσεχή θερινή κτηνοτροφική περίοδο ήτοι από 23/4/2023. Η εφαρμογή και η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments