....

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ «ΒΓΑΖΟΥΝ» ΑΚΟΜΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στην Ευρώπη, στον τομέα των υπηρεσιών (εμπορίου, μεταφορών, εστίασης και τουριστικών επαγγελμάτων) καταγράφηκαν το 2015 στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Ο εν λόγω τομέας αντιπροσωπεύει το 32,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα και το 24,4% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Ακολουθεί με 21,8% της συνολικής απασχόλησης, ο τομέας της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 4,1% τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ο εν λόγω τομέας αντιπροσωπεύει το 20,7% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, σε σχέση με ποσοστό 16,2% πριν από 20 χρόνια.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η απασχόληση στον τομέα της βιομηχανίας στην Ελλάδα, μειώθηκε από 13% το 1995 σε 9,7% το 2015 και στον τομέα της γεωργίας από 18,3% σε 11,7%. Σε ό,τι αφορά τη συμβολή της βιομηχανίας στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, το 2015 ήταν στο 13,3% σε σχέση με ποσοστό 16% το 1995. Για τον τομέα της γεωργίας τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 4% έναντι 8,1%.

Συνολικά, στην ΕΕ ο τομέας της βιομηχανίας αντιπροσωπεύει μόλις το 19,3% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και το 15% της απασχόλησης, ενώ το 1995 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 23,3% και 20,9%. Ακολουθεί ο τομέας της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας που αντιπροσωπεύει το 19,1% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και το 23,6% της συνολικής απασχόλησης. Το 2015, η βιομηχανία αποτελούσε το μεγαλύτερο εργοδότη μόνο στην Τσεχία, την Πολωνία και τη Σλοβενία.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments