....

ΕΡΤ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. σε συνεδρίασή του ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:

1.    Αποφάσισε την τοποθέτηση της κυρίας Θεοφανούς Παπαζήση ως Προέδρου της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΡΤ3.
2.    Αποφάσισε την τοποθέτηση του κ. Ευάγγελου Λουριδά ως Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, του κ. Νίκου Μιχαλίτση ως Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και του κ. τον κ. Ιωάννη Βουγιουκλάκη ως Γενικού Διευθυντή Νέων Μέσων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε προσωρινώς την άσκηση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Προγράμματος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3.    Ενέκρινε το τελικό κείμενο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ  με τις παρατηρήσεις που έγιναν. Η Διοίκηση της ΕΡΤ θα προσκαλέσει άμεσα τα συνδικαλιστικά σωματεία των εργαζομένων σε διαπραγμάτευση για τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
4.    Απέρριψε αίτημα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών Εκπροσώπων Εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΡΤ για να χρηματοδοτηθεί με ποσό 5.000 ευρώ η εκλογική διαδικασία που θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου 2015, κρίνοντας ότι αυτό αντίκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 1264/82, άρθρο 5, παρ. 4).
5.    Απόφασισε τη δικτύωση των 19 Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΤ και των δύο ανταποκριτικών γραφείων σε 11 Δίκτυα, ένα ανά Περιφέρεια, στην προσπάθεια αναβάθμισής τους.
6.    Αποφάσισε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΕΡΤ3, διάρκειας ενός έτους, με μέγιστη προβλεπόμενη ετήσιας δαπάνη 90.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το Δ.Σ. της ΕΡΤ αποφάσισε επίσης την παράταση της ισχύουσας σύμβασης με τον υφιστάμενο ανάδοχο, μέχρι το πέρας του διαγωνισμού.Image and video hosting by TinyPic
7.    Ενέκρινε τη σύναψη μίσθωσης ακινήτου την στην Κοζάνη για τη στέγαση της ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Το μηνιαίο μίσθωμα του κτηρίου ανέρχεται σε 700 ευρώ.
8.    Ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης ευθύνης διευθυντικών στελεχών της ΕΡΤ Α.Ε., με συνολικό ετήσιο κόστος 9.300 ευρώ.
9.    Αποδέχτηκε την πρόταση συνεργασίας με τη διεθνή έκθεση σύγχρονης Τέχνης documenta. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΡΤ θα μεταδόσει ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας και εκπομπές, το κόστος παραγωγής των οποίων (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων προβολής) θα καλύπτεται αποκλειστικά από την documenta 14.
10.    Ενέκρινε τη μίσθωση ελληνικών ντοκιμαντέρ έναντι συνολικού ποσού 25.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
11.    Ενέκρινε τη μίσθωση ταινιών κλασικού και Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου έναντι συνολικού ποσού 41.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
12.    Ενέκρινε τη μίσθωση τριών (3) ξένων παιδικών σειρών έναντι συνολικού ποσού 30.700 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
13.    Ενέκρινε τη μίσθωση ξένων ντοκιμαντέρ έναντι συνολικού ποσού 81.250,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
14.    Ενέκρινε τη μίσθωση ξένων ταινιών έναντι συνολικού ποσού 145.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
15.    Ενέκρινε τη μίσθωση ξένων προγραμμάτων έναντι συνολικού ποσού 190.335 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
16.    Ενέκρινε την παραχώρηση άδειας χρήσης αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού διάρκειας 19’’ δευτερολέπτων σε γαλλική εταιρία παραγωγής, έναντι 650 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
17.    Ενέκρινε την τροποποίηση ΑΔΣ 686/14.10.2015 (Πρακτικό 75/14-10-2015, Θέμα 5ο Ντοκιμαντέρ με τίτλο «Un front oublié, le front d'Orient») ως προς το τεχνικό κόστος υλικών.
18.    Ενέκρινε τη διάθεση δέκα (10) βαρδιών μοντάζ από την ΕΡΤ3 για την παραγωγή ωριαίου ντοκιμαντέρ με υλικό από το προσωπικό αρχείο της σκηνοθέτιδος της ΕΡΤ Τάνιας Χατζηγεωργίου. Το ντοκιμαντέρ θα συμμετάσχει στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (18-27.03.16).
19.    Ενέκρινε την παράταση για τη διάθεση διαφημιστικού χρόνου στην εταιρεία ΑΚΟΗ, βάσει της ΑΔΣ 129/18.03.15. Ο υπολοιπόμενος διαφημιστικός χρόνος θα απορροφηθεί εντός του 2016.
20.    Αποφάσισε την καταγραφή υπαλλήλων που εργάζονται σε άλλες ειδικότητες από αυτές που έχουν προσληφθεί, με μέριμνα των Γενικών Διευθυντών της ΕΡΤ.
21.    Αποφάσισε τη διενέργεια συντονισμένων δράσεων αλληλεγγύης για τη συγκεντρωση και παροχή ανθρωπιτικής βοήθειας στους πρόσφυγες, με ενεργό συμμετοχή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και του Κέντρου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΕΠ) της ΕΡΤ.
22.    Ενημερώθηκε για την πορεία των διαδικασιών σχετικά με τη συγκρότηση Συμβούλιων Κοινωνικού Ελέγχου από την ΕΡΤ κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο
23.    Όρισε ως προσωρινή Συντονίστρια των  Μουσικών Συνόλων την ΕΡΤ την κυρία Μαρία Κοπανά.
24.    Ενέκρινε την αμισθί συμμετοχή Χορωδού της ΕΡΤ σε εκδήλωση.
25.    Αποφάσισε την τροποποίηση της ΑΔΣ 762/21.10.2015, Θέμα 8ο : Ανάθεση για ενιαίο συμβόλαιο συντήρησης εξοπλισμού (servers), ως προς συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη.
26.    Εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ να επεξεργαστεί και να ολοκληρώσει την υπό σχεδιασμό διαδικασία ανάθεσης εξωτερικών παραγωγών, η οποία θα ενταχθεί στον Κανονισμό Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος μετά την περάτωσή της.
27.    Ενέκρινε τη δήλωση των υποκαταστημάτωντης εταιρείας στις αρμόδιες αρχές, βάσει των προβλεπομένων από τον Ν 4324/2015.
28.    Ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος θα υποβληθεί προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση Μετόχων που θα οριστεί.
29.    Ενέκρινε το Ετήσιο Πρόγραμμα Διενέργειας Ελέγχων του Εσωτερικού Ελεγκτή για το διάστημα Νοέμβριος 2015 - Οκτώβριος 2016 και τον προϋπολογισμό του κόστους εφαρμογής του, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου.
30.    Ενέκρινε τη μεταβίβαση των οχημάτων της υπό εκκαθάριση ΕΡΤ Α.Ε. στην ΕΡΤ Α.Ε. βάσει των προβλεπομένων από τον Ν. 4173/13, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4324/15.
31.    Ενέκρινε την αναβίωση σύμβασης υπαλλήλου της ΕΡΤ από την ημερομηνία ανάληψης εργασίας.
32.    Ενέκρινε την πληρωμή δικηγορικής αμοιβής για παράσταση σε δικαστική υπόθεση της εταιρείας.
33.    Ενέκρινε τις προτάσεις της Επιτροπής για τα μισθωμένα κτίρια των Περιφερειακών Σταθμών για τη μελλοντική χρήση των συγκεκριμένων κτιρίων ή για τη μετεγκατάσταση των σταθμών σε άλλους χώρους καθώς και την εξόφληση των οφειλομένων μισθωμάτων σύμφωνα με την διενεργηθείσα καταγραφή.
34.    Αποφάσισε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών στατικής φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη. Η μέγιστη ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 78.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
35.    Αποδέχτηκε την πρόταση συνεργασίας με τον πανελλήνιο Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» για την προβολή διαγωνισμού ερασιτεχνικών video ενόψει της Παγκόσμιας ημέρας κατά του AIDS. Η ΕΡΤ Α.Ε. θα προβάλει τον διαγωνισμό μέσα από τα ραδιοφωνικά της προγράμματα.
36.    Ενέκρινε τη συμμετοχή τριών εκτάκτων μουσικών και έξι χορευτών στη συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο θέατρο Βadminton. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.650 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
37.    Έκανε δεκτή την προσφορά του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την χωρίς οικονομική επιβάρυνση προβολή ντοκιμαντέρ από τη συχνότητα της ΕΡΤ Α.Ε.
38.    Ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης με το ειδησεογραφικό πρακτορείο THOMSON REUTERS HELLAS SA. για τα έτη 2015 - 2020, με μειωμένο τίμημα σε ποσοστό 70% συγκριτικά προς τις χρεώσεις στην καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε.. Το συνολικό κόστος και για τα πέντε έτη ανέρχεται σε 495.986,00 € πλέον  ΦΠΑ.
39.    Ενέκρινε το επικαιροποιημένο σχέδιο του Κανονισμού Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος.
40.    Αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης θέσεων Διευθυντών για τις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνολογίας, Προγράμματος, Νέων Μέσων, και ΕΡΤ3. Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών να προετοιμάσει και να αποστείλει στο αρμόδιο υπουργείο αίτημα για έγκριση θέσεων Διευθυντικών Στελεχών.  
41.    Έκανε αποδεκτή τη δωρεάν παροχή προγραμμάτων από τις εταιρείες Millimages και Small Planet.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments