....

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σκύδρας και το ΥπουργείοΠολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων(διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης& Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μτου Δήμου Σκύδραςστο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.Image and video hosting by TinyPic

Στο Κ.Δ.Β.Μ του ΔήμουΣκύδρας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας
Α/Α    ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    ΩΡΕΣ
1    ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1    Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων    25
1.6    Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν    25
1.9    Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές    25
1.12    Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών    25
2    ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.5    Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή    25
2.11    Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων     15
3    ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.2    Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)    50
3.4    Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή    25
3.6    Δημιουργία Ιστοσελίδας    50
4    ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.1    Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα    25
4.5    Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)    25
4.8    Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)    25
4.15    Βασικά Γαλλικά Α1    50
4.17    Βασικά Γερμανικά Α1    50
5    ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.5    Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων    25
5.7    Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία    25
6    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.2    Εικαστικό Εργαστήρι    50
6.7    Εργαστήρι μουσικής    50
6.10    Τοπική Ιστορία    25
7    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
7.1    Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή    25

Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας
Α/Α    ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    ΩΡΕΣ
1    Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός    12
2    Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας    15
3    Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία    25
4    Εξαρτήσεις και πρόληψη     15
5    Ανακύκλωση και κομποστοποίηση    25
6    Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1    50
7    Αρχιτεκτονική κήπων    25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας &Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8,που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες – εγγραφές: Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ. Όλγα Παπαδοπούλου
Τηλ.:2381351900
email: kdvm232@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής:καθημερινά στο γραφείο του ΚΔΒΜ που βρίσκεται στο ΚΕΠ του Δήμου Σκύδρας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 

Σχόλια - Facebook Comments