....

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Ξεκινούν έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων σε έντεκα δήμους

 
 

Σε πέντε δήμους της Αττικής και σε έξι δήμους της περιφέρειας εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και ξεκινούν τα πρώτα 11 έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων.

Από το συνολικό ποσό των 252,8 εκ. ευρώ της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη­τας, με ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 7126/31.12.2022) που υπογράφουν ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, ο αν. υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης και ο υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς, εγκρίθηκε χρηματοδότηση 77,5 εκ. ευρώ για να ξεκινήσουν άμεσα τα πρώτα 11 έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων.

Πρόκειται για έργα των δήμων Πέλλας, Καλαμαριάς, Χαλανδρίου, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Λαρισαίων, Κορινθίων και Λουτρακίου Περαχώρας, Νοτίου Πηλίου, Χανίων, Καλλιθέας και Λαυρεωτικής.

Για την επιλογή των συγκεκριμένων μεγάλων αστικών αναπλάσεων συντέλεσε το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι δήμοι είχαν εγκαίρως φροντίσει για την μελετητική ωριμότητα των έργων, την τεκμηρίωση της οικονομικής, τεχνικής και περιβαλλοντικής σκοπιμότητάς τους και την επίλυση τυχόν πολεοδομικών, χωροταξικών, ιδιοκτησιακών και άλλων εκκρεμοτήτων.

Η χρηματοδότηση για την πλειοψηφία των έργων καλύπτεται στο σύνολό της από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετέχουν οι δήμοι με ίδια χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με την απόφαση  οι ωφελούμενοι δήμοι θα πρέπει να αναθέσουν τις συμβάσεις και να εγκατασταθεί ο ανάδοχος του έργου έως τις  30 Ιουνίου 2023, ενώ η ολοκλήρωση όλων των εργασιών  θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα η απόφαση ορίζει 19 συνολικά όροι που θα πρέπει να τηρήσουν οι δήμοι κατά τη διάρκεια κατασκευής και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, για να αποφύγουν το ενδεχόμενο απένταξης των έργων και επιστροφής των ποσών χρηματοδότησης.

Προκαταβολή 40%

Η ΚΥΑ προβλέπει επίσης ότι με τη δημοσίευση της, αποδίδεται στους ωφελούμενους δήμους προκαταβολή 40% επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων για να δρομολογηθεί άμεσα η διαδικασία ανάθεσης και έναρξης της κατασκευής των έργων.

Τα έντεκα πρώτα έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων

Τα έντεκα πρώτα έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων, που παίρνουν χρηματοδότηση και ξεκινά άμεσα η υλοποίηση τους είναι τα ακόλουθα:

 

  1. Δήμος Πέλλας: Αστική Ανάπλαση στην Περιοχή του Ευρύτερου Κέντρου Πόλης των Γιαννιτσών

Εγκρίνεται χρηματοδότηση 7 εκατ. ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 12.378.448,44 ευρώ

Το έργο αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Στρατηγικού και Εμβληματικού Χαρακτήρα για το σύνολο του Δήμου Πέλλας, καθώς περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλληλένδετων δράσεων τοπικής κλίμακας, που εστιάζουν στην οικονομική, περιβαλλοντική, λειτουργική, κοινωνική και αισθητική αναζωογόνηση του χώρου.

Βασικός άξονας της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής διαδρομής στο κύριο αστικό κέντρο του Δήμου, την πόλη των Γιαννιτσών, η οποία θα περιλαμβάνει και την ενοποίηση πέντε σημαντικών και αξιόλογων μνημείων της Οθωμανικής περιόδου που βρίσκονται κατά μήκος της οδού Στράντζης.

Το έργο αφορά την αναζωογόνηση του ευρύτερου κέντρου της πόλης των Γιαννιτσών, μέσω μιας συνολικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, που περιλαμβάνει την εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς όλους, την αναβάθμιση του δικτύου κίνησης πεζών, οχημάτων και ποδηλάτων, την υπογειοποίηση δικτύων ΟΚΩ καθώς και την οργάνωση του αστικού πρασίνου εντός της περιοχής.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση λύσεων καινοτομίας όπως “έξυπνων” σταθμών ανάπαυσης, “έξυπνων” σταθμών πληροφόρησης, συστημάτων ψηφιακής σήμανσης, σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, “έξυπνες” διαβάσεις, συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης και συστήματα “έξυπνου” φωτισμού, τηλε-ελέγχου, τηλεδιαχείρισης και προληπτικής συντήρησης για φωτιστικά σώματα.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments