....

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

Μεγάλη θα είναι η φορολογική επιβάρυνση όλων των επιχειρήσεων απο τους νέους συντελεστές φορολόγησης τους αλλά και απο την αύξηση

στην προκαταβολή φόρου. Από την φορολογική καταιγίδα γλιτώνουν οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ΟΕ και ΕΕ με απλογραφικά βιβλία Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα επιτελεστεί κυρίως από την επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης των κερδοφόρων επιχειρήσεων, καθώς ο συντελεστής εταιρικού φόρου θα ανέλθει στο 29% από 26% που ισχύει σήμερα, μόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (όλα τα νομικά πρόσωπα/ κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις όπως οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και όποιες ΟΕ-ΕΕ δεν έχουν απλογραφικά βιβλία). Από τις υπό εξέταση διατάξεις του Νομοσχεδίου εξαιρούνται οι προσωπικές (ΟΕ και ΕΕ με απλογραφικά βιβλία) και οι ατομικές επιχειρήσεις.Image and video hosting by TinyPic Παράλληλα, το σχέδιο νόμου προβλέπει την αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% για τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ και ΕΠΕ) από 80% που ισχύει σήμερα. Αντιθέτως για τις Ομόρρυθμες - Ετερόρρυθμες και αστικές εταιρίες η προκαταβολή φόρου διαμορφώνεται για το 2015 στο 75% από το 55% που ισχύει σήμερα, με την επιβάρυνση των ατομικών επιχειρήσεων να διατηρείται στα ίδια επίπεδα του 55%. Εκτίμηση αποδοτικότητας: Η αύξηση του φόρου στις επιχειρήσεις/νομικά πρόσωπα από 26% σε 29% θα εξασφαλίσει επιπλέον 410 εκ. ευρώ, ενώ θα προστεθούν άλλα 445 εκ. ευρώ από την αύξηση εσόδων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της αυξημένης προκαταβολής των νομικών οντοτήτων. 

Μεγάλη θα είναι η φορολογική επιβάρυνση όλων των επιχειρήσεων απο τους νέους συντελεστές φορολόγησης τους αλλά και απο την αύξηση στην προκαταβολή φόρου. Από την φορολογική καταιγίδα γλιτώνουν οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ΟΕ και ΕΕ με απλογραφικά βιβλία Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα επιτελεστεί κυρίως από την επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης των κερδοφόρων επιχειρήσεων, καθώς ο συντελεστής εταιρικού φόρου θα ανέλθει στο 29% από 26% που ισχύει σήμερα, μόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (όλα τα νομικά πρόσωπα/ κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις όπως οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και όποιες ΟΕ-ΕΕ δεν έχουν απλογραφικά βιβλία). Από τις υπό εξέταση διατάξεις του Νομοσχεδίου εξαιρούνται οι προσωπικές (ΟΕ και ΕΕ με απλογραφικά βιβλία) και οι ατομικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, το σχέδιο νόμου προβλέπει την αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% για τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ και ΕΠΕ) από 80% που ισχύει σήμερα. Αντιθέτως για τις Ομόρρυθμες - Ετερόρρυθμες και αστικές εταιρίες η προκαταβολή φόρου διαμορφώνεται για το 2015 στο 75% από το 55% που ισχύει σήμερα, με την επιβάρυνση των ατομικών επιχειρήσεων να διατηρείται στα ίδια επίπεδα του 55%. Εκτίμηση αποδοτικότητας: Η αύξηση του φόρου στις επιχειρήσεις/νομικά πρόσωπα από 26% σε 29% θα εξασφαλίσει επιπλέον 410 εκ. ευρώ, ενώ θα προστεθούν άλλα 445 εκ. ευρώ από την αύξηση εσόδων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της αυξημένης προκαταβολής των νομικών οντοτήτων.

www.dikaiologitika.gr
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments