....

ΠΟΙΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ -ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ [ΛΙΣΤΑ]

Μπορεί η Ακρόπολη και οι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι που υπάρχουν σε υπεραφθονία στην Ελλάδα να προκαλούν τον παγκόσμιο θαυμασμό και να συγκεντρώνουν εκατομμύρια επισκεπτών από όλο τον κόσμο όχι όμως των Ελλήνων.

Ερευνα της Eurostat μας κατατάσσει στην προτελευταία θέση ως προς τον αριθμό των επισκέψεων που πραγματοποιήσαν μέσα σε ένα χρόνο και συγκεκριμένα το 2015. Μόλις το 16,9%, δηλαδή ούτε καν δύο στους δέκα, επισκέφτηκε κάποιο αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο ή κάποια γκαλερί τέχνης.

Η απογοητευτική αυτή εικόνα με σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά αφορά και τις υπόλοιπες χώρες του νότου ενώ στον αντίποδα το ενδιαφέρον των Βόρειων χωρών είναι εξαιρετικά έντονο.

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα δύο τρίτα των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω στη Σουηδία (67,2%) επισκέφτηκαν πολιτιστική περιοχή το 2015 και περίπου 6 στους 10 στη Δανία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία (61,4%). Αυτά τα κράτη μέλη ακολούθησαν το Λουξεμβούργο (55,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (54,7%), η Γαλλία (53,7%) και η Τσεχική Δημοκρατία (52,1%).

Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, λιγότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού επισκέφθηκε ένα ιστορικό μνημείο, ένα μουσείο, μια γκαλερί τέχνης ή έναν αρχαιολογικό χώρο στη Βουλγαρία (14,6%), στην Ελλάδα (16,9%), στη Ρουμανία (18,3% (19,2%) και Κύπρος (20,5%), ακολουθούμενη από την Ιταλία (26,1%) και τη Μάλτα (26,4%).

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat το 43,4% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ηλικίας 16 ετών και άνω επισκέφθηκε τουλάχιστον μία φορά το 2015 έναν πολιτιστικό χώρο όπως ιστορικό μνημείο, μουσείο, γκαλερί τέχνης ή αρχαιολογικό χώρο.

Αυτό το ποσοστό συμμετοχής μειώνεται με την ηλικία, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 25-34 (48,5%) και 16-24 ετών (47,5%).

 1. Σουηδία 67,2%
 2. Δανία 61,4%
 3. Κάτω χώρες 61,4%
 4. Φινλανδία 61,4%
 5. Λουξεμβούργο 55,6%
 6. Ηνωμένο Βασίλειο 54,7%
 7. Γαλλία 53,7%
 8. Ισλανδία 53,7%
 9. Τσεχία 52,1%
 10. Γερμανία 49,8%
 11. Εσθονία 44,2%
 12. Λετονία 44,2%
 13. Αυστρία 44,1%
 14. Σλοβενία 43,8%
 15. Ιρλανδία 39,8%
 16. Πολωνία 37,8%
 17. Πορτογαλία 37,5%
 18. Ουγγαρία 34,8%
 19. Ισπανία 34,2%
 20. Σλοβακία 33,7%
 21. Λιθουανία 31,2%
 22. Μάλτα 26,4%
 23. Ιταλία 26,1%
 24. Κύπρος 20,5%
 25. Κροατία 19,2%
 26. Ρουμανία 18,3%
 27. Ελλάδα 16,9%
 28. Βουλγαρία 14,6%

Σε σύγκριση με το 2006, το 2015 το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω που επισκέφτηκε τουλάχιστον έναν πολιτιστικό τόπο αυξήθηκε στη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών για τα οποία είναι διαθέσιμα οι χρονολογικές σειρές. Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις Κάτω Χώρες (από 49,1% το 2016 σε 61,4% το 2015 ή +12,3 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Μάλτα (+11,7 ποσοστιαίες μονάδες), μπροστά από την Εσθονία (+9,9%), τη Γαλλία (+ 9,3% ) και της Τσεχικής Δημοκρατίας (+8,0 ποσοστιαίες μονάδες).

Εκτός των 28, υψηλά ποσοστά καταγράφονται στην Ελβετία 62,1% και χαμηλά στη Σερβία (12,6%)  και στην ΠΓΔΜ (13,8)

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments