....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ»

Προκήρυξη του εξ΄ολοκλήρου εξ΄αποστάσεως Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζωών και άγριας πανίδας» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

 
 
 
 

Αγαπητές/οί κυρίες/οι,

 

 

To Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 5η χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  α) στους τομείς της ολοκληρωμένης οργάνωσης και διαχείρισης εκτροφών αγροτικών ζώων και σε καινοτόμες τεχνολογίες και βιώσιμες πρακτικές εκτροφής για παραγωγή υψηλής ποιότητας ζωικών προϊόντων, με έμφαση σε σύγχρονα πρωτόκολλα ευζωίας των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος, και β) στην ορθολογική διαχείριση και ισορροπία των άγριων ζωικών πληθυσμών, τις τεχνικές προσδιορισμού της ανάγκης για ανθρώπινη παρέμβαση με σκοπό την προστασία απειλούμενων ειδών και φυλών, αύξηση της βιοποικιλότητας και ελέγχου της υγειονομικής ισορροπίας.

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4957/2022.

 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος lwm.uowm.gr

 

Σας παρακαλούμε για την προβολή του προγράμματος στην ιστοσελίδα σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 
 
 
Με εκτίμηση
Η Γραμματέας του Τμήματος
Άννα Κωνσταντινίδου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας

Τέρμα Κοντοπούλου
53100 Φλώρινα
Τηλ. 2385054610
Email:ankonstantinidou@uowm.gr

 

Σχόλια - Facebook Comments