....

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 579 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ ΜΕ 8ΜΗΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Εκατοντάδες προσλήψεις στη ΔΕΗ με 8μηνα για διάφορες ειδικότητες Η ΔΕΗ με προκηρύξεις ΤΗς ανακοινώνει την πρόσληψη 467 ατόμων με 8μηνα στην Φλώρινα και την Κοζάνη. Το ΣτΕ ενέκρινε τις θέσεις στη ΔΕΗ εν μέσω εκλογών λόγω των πιεστικών αναγκών σε διάφορες υπηρεσίες. Για τις περισσότερες ειδικότητες που ζητούνται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 26η Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ανακοίνωσε την προκήρυξη ΣΟΧ 5/2015 για 371 θέσεις , την ΣΟΧ 6/2015 για 74 θέσεις , την ΣΟΧ 7/2015 για 20 θέσεις και την ΣΟΧ 8/2015 για 2 θέσεις εργασίας. Η ΔΕΗ ζητά μια σειρά ειδικοτήτων από μηχανικούς ως τεχνίτες, αλλά και οδηγούς ή και νοσηλευτές.Image and video hosting by TinyPic

 

Αναλυτικά οι προκηρύξεις και οι θέσεις στην ΔΕΗ: ΣΟΧ 5/2015 της ΔΕΗ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων εβδομήντα ενός (371) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 8 μήνες 92 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 102 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 8 μήνες 23 103 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 8 μήνες 10 104 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 8 μήνες 21 105 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 8 μήνες 13 106 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 8 μήνες 62 107 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 8 μήνες 32 108 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 8 μήνες 5 109 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 8 μήνες 18 110 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 8 μήνες 9 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 111 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων 8 μήνες 10 112 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων) 8 μήνες 1 113 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί) 8 μήνες 1 114 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση) 8 μήνες 34 115 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8 μήνες 40 ΣΟΧ 7/2015 της ΔΕΗ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας, Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες αυτού στο Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 116 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 8μήνες 1 117 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 8μήνες 4 118 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 8μήνες 3 119 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 8μήνες 1 120 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Χημικών Μηχανικών 8μήνες 1 121 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών 8μήνες 1 122 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Γεωλόγων 8μήνες 3 123 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Δασολόγων 8μήνες 1 124 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 8μήνες 3 125 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 8μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 126 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ Γεωπόνων 8μήνες 1 ΣΟΧ 6/2015 της ΔΕΗ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τεσσάρων (74) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης, για το Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 131 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 8 μήνες 18 132 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 8 μήνες 3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 133 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 8 μήνες 5 134 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 8 μήνες 3 135 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 8 μήνες 8 136 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 8 μήνες 5 137 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 8 μήνες 2 138 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 8 μήνες 4 139 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 8 μήνες 4 140 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση) 8 μήνες 12 141 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8 μήνες 10 ΣΟΧ 8/2015 της ΔΕΗ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Δήμου Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, για την κάλυψη αναγκών στο Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 142 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 8μήνες 1 143 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 8μήνες 1 Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2015 για τον Ν. Φλώρινας Ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2015 για τον Ν. Φλώρινας Υποβολή Αιτήσεων από 17.09.2015 έως και 26.09.2015 Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2015 για τον Ν. Κοζάνης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 7/2015 για τον Ν. Κοζάνης Υποβολή Αιτήσεων από 17.09.2015 έως και 26.09.2015

www.dikaiologitika.gr

 

Εκατοντάδες προσλήψεις στη ΔΕΗ με 8μηνα για διάφορες ειδικότητες Η ΔΕΗ με προκηρύξεις ΤΗς ανακοινώνει την πρόσληψη 467 ατόμων με 8μηνα στην Φλώρινα και την Κοζάνη. Το ΣτΕ ενέκρινε τις θέσεις στη ΔΕΗ εν μέσω εκλογών λόγω των πιεστικών αναγκών σε διάφορες υπηρεσίες. Για τις περισσότερες ειδικότητες που ζητούνται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 26η Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ανακοίνωσε την προκήρυξη ΣΟΧ 5/2015 για 371 θέσεις , την ΣΟΧ 6/2015 για 74 θέσεις , την ΣΟΧ 7/2015 για 20 θέσεις και την ΣΟΧ 8/2015 για 2 θέσεις εργασίας. Η ΔΕΗ ζητά μια σειρά ειδικοτήτων από μηχανικούς ως τεχνίτες, αλλά και οδηγούς ή και νοσηλευτές. Αναλυτικά οι προκηρύξεις και οι θέσεις στην ΔΕΗ: ΣΟΧ 5/2015 της ΔΕΗ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων εβδομήντα ενός (371) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 8 μήνες 92 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 102 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 8 μήνες 23 103 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 8 μήνες 10 104 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 8 μήνες 21 105 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 8 μήνες 13 106 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 8 μήνες 62 107 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 8 μήνες 32 108 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 8 μήνες 5 109 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 8 μήνες 18 110 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 8 μήνες 9 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 111 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων 8 μήνες 10 112 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων) 8 μήνες 1 113 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί) 8 μήνες 1 114 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση) 8 μήνες 34 115 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8 μήνες 40 ΣΟΧ 7/2015 της ΔΕΗ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας, Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες αυτού στο Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 116 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 8μήνες 1 117 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 8μήνες 4 118 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 8μήνες 3 119 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 8μήνες 1 120 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Χημικών Μηχανικών 8μήνες 1 121 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών 8μήνες 1 122 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Γεωλόγων 8μήνες 3 123 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Δασολόγων 8μήνες 1 124 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 8μήνες 3 125 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 8μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 126 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ Γεωπόνων 8μήνες 1 ΣΟΧ 6/2015 της ΔΕΗ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τεσσάρων (74) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης, για το Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 131 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 8 μήνες 18 132 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 8 μήνες 3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 133 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 8 μήνες 5 134 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 8 μήνες 3 135 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 8 μήνες 8 136 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 8 μήνες 5 137 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 8 μήνες 2 138 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 8 μήνες 4 139 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 8 μήνες 4 140 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση) 8 μήνες 12 141 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8 μήνες 10 ΣΟΧ 8/2015 της ΔΕΗ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Δήμου Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, για την κάλυψη αναγκών στο Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 142 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 8μήνες 1 143 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 8μήνες 1 Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2015 για τον Ν. Φλώρινας Ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2015 για τον Ν. Φλώρινας Υποβολή Αιτήσεων από 17.09.2015 έως και 26.09.2015 Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2015 για τον Ν. Κοζάνης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 7/2015 για τον Ν. Κοζάνης Υποβολή Αιτήσεων από 17.09.2015 έως και 26.09.2015

www.dikaiologitika.gr

Σχόλια - Facebook Comments