....

ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Η ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

Η κατά περιόδους μείωση της στάθμης των υδάτων, η ρύπανση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από αγροτικές καλλιέργειες, από αστικά λύματα και η επέκταση των καλλιεργειών, είναι κάποια από τα προβλήματα που ταλαιπωρούν την λίμνη Βεγορίτιδα. Το σημαντικότερο είναι η παράνομη αλιεία και η υπεραλίευση. Στα νερά της λίμνης φιλοξενείται η καραβίδα του γλυκού νερού, που αποτελεί στόχο των αλιέων. Με την Αρ.Πρ. 461375 (15830)/4-8-2021 (ΑΔΑ:6Τ5Ξ7ΛΛ-9ΘΔ) Απόφαση Αντιπ. της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο όλων των ειδών καραβίδας στη λίμνη, κατά το χρονικό διάστημα από την 4η Αυγούστου 2021 έως την 4η Αυγούστου 2022. Οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα τήρησης- εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς των. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Γραφείο Αλιείας της Π.Ε. Πέλλας, σε αυτήν την απόφαση οδήγησε η υπερ-αλίευση της καραβίδας.

Από το ρεπορτάζ διαπιστώνεται ότι, η καραβίδα εισήχθη στην Βεγορίτιδα από την λίμνη Πολυφύτου και ως ξένο είδος ανέτρεψε την ισορροπία του συστήματος. Αυτό έγινε λόγω σταδιακής εξάντλησης των αποθεμάτων καραβίδας στην λίμνη Πολυφύτου και οι εκεί αλιείς αναζητούσαν τρόπους αναπλήρωσης των εισοδημάτων τους. Σημειώνεται ότι οι αλιείς του Πολυφύτου δεν επιτρέπεται να αλιεύουν στην Βεγορίτιδα και τούμπαλιν. Οι ψαράδες της Βεγορίτιδος απέκτησαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την καραβίδα πρόσφατα, καθώς η εξαγωγή της αποδίδει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με τιμή που κυμαίνεται από 3 έως 6 ευρώ το κιλό. Επίσης, συχνά διαπιστώνεται ότι παραβιάζονται οι νόμιμοι τρόποι αλίευσης. Εγκλωβίζουν τις καραβίδες κατά εκατοντάδες, χρησιμοποιώντας ως μέθοδο αλιείας βολκούς (νταούλια), η χρήση των οποίων απαγορεύεται σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι, οι ποσότητες που αλιεύονται είναι ανεξέλεγκτες. Πληροφορίες: ertnews.gr / Γραφείο Αλιείας της Π.Ε. Πέλλας

Η κατά περιόδους μείωση της στάθμης των υδάτων, η ρύπανση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από αγροτικές καλλιέργειες, από αστικά λύματα και η επέκταση των καλλιεργειών, είναι κάποια από τα προβλήματα που ταλαιπωρούν την λίμνη Βεγορίτιδα. Το σημαντικότερο είναι η παράνομη αλιεία και η υπεραλίευση. Στα νερά της λίμνης φιλοξενείται η καραβίδα του γλυκού νερού, που αποτελεί στόχο των αλιέων. Με την Αρ.Πρ. 461375 (15830)/4-8-2021 (ΑΔΑ:6Τ5Ξ7ΛΛ-9ΘΔ) Απόφαση Αντιπ. της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο όλων των ειδών καραβίδας στη λίμνη, κατά το χρονικό διάστημα από την 4η Αυγούστου 2021 έως την 4η Αυγούστου 2022. Οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα τήρησης- εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς των. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Γραφείο Αλιείας της Π.Ε. Πέλλας, σε αυτήν την απόφαση οδήγησε η υπερ-αλίευση της καραβίδας. Από το ρεπορτάζ διαπιστώνεται ότι, η καραβίδα εισήχθη στην Βεγορίτιδα από την λίμνη Πολυφύτου και ως ξένο είδος ανέτρεψε την ισορροπία του συστήματος. Αυτό έγινε λόγω σταδιακής εξάντλησης των αποθεμάτων καραβίδας στην λίμνη Πολυφύτου και οι εκεί αλιείς αναζητούσαν τρόπους αναπλήρωσης των εισοδημάτων τους. Σημειώνεται ότι οι αλιείς του Πολυφύτου δεν επιτρέπεται να αλιεύουν στην Βεγορίτιδα και τούμπαλιν. Οι ψαράδες της Βεγορίτιδος απέκτησαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την καραβίδα πρόσφατα, καθώς η εξαγωγή της αποδίδει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με τιμή που κυμαίνεται από 3 έως 6 ευρώ το κιλό. Επίσης, συχνά διαπιστώνεται ότι παραβιάζονται οι νόμιμοι τρόποι αλίευσης. Εγκλωβίζουν τις καραβίδες κατά εκατοντάδες, χρησιμοποιώντας ως μέθοδο αλιείας βολκούς (νταούλια), η χρήση των οποίων απαγορεύεται σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι, οι ποσότητες που αλιεύονται είναι ανεξέλεγκτες. Πληροφορίες: ertnews.gr / Γραφείο Αλιείας της Π.Ε. Πέλλας

Read more at: https://parallaximag.gr/epikairotita/apagorevetai-gia-ena-chrono-alieia-...
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments