......

Αγροτικά

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

AGROSΤο τελικό σχέδιο για το φόρο αγροτεμαχίων

 

Το τελικό σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Για τα αγροτεμάχια, προβλέπεται βασική φορολόγηση με ένα ευρώ το στρέμμα, αλλά το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τη χρήση, τη θέση, την καλλιέργεια.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι ειδικότερα για γήπεδα, ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1 ευρώ ανά στρέμμα) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση, ως εξής:

 

sapountzisα) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο οποίος ορίζεται  ανάλογα με τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει  το γήπεδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.)

(€/μ2)

Συντελεστής Θέσης

(ΣΘ.)

0,1

-

0,49

1,0

0,5

-

0,99

1,1

1

-

1,99

1,2

2

-

2,99

1,3

3

-

4,99

1,5

5

-

6,99

1,7

7

-

9,99

2,0

10

-

14,99

2,3

15

-

19,99

2,5

20

+

 

3,0

 

ντελεστ απαλλοτρού Τετραγώνου

 

 

Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαμβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 49 Α του ν.1249/1982.

 

β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο οποίος  ορίζεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Χρήση γηπέδου

Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)

Δάσος ή δασική έκταση

0,1

Βοσκότοπος

0,5

Καλλιέργειες (μονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες)

2,0

Μεταλλείο - Λατομείο

5,0

Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι  στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής

8,0

 

γ) Συντελεστής Άρδευσης (ΣΑρ), ο οποίος ορίζεται σε 1,1.

 

δ) Συντελεστής Απαλλοτρίωσης,  (Σ.Απ.)., ο οποίος ορίζεται σε 0,75.

 

ε)  Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος με 5, αν υπάρχει  κατοικία εντός του γηπέδου.

 

Αν ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013, Α’ 167), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εμπράγματα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύμφωνα με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη των εκατόν πενήντα τετραγωνικών μέτρων (150 μ2), ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρμόζεται.

 

Ο συντελεστής κατοικίας εφαρμόζεται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσματος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ2), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

 

ζ) Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το  γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή απαλλοτρίωσης, και του  συντελεστή  κατοικίας, όπως  προβλέπεται, ως εξής:

 

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x  ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ  x ΣΑπ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΚ (όπου εφαρμόζεται).

 

η) Ειδικά για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών, με εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων του ν.3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του ν.4062/2012, και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις μόνο μέχρι τη μεταβίβασή τους από τον φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του  ν.4458/1965 (Βιομηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν.2545/1997 (Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν.3982/2011 (Επιχειρηματικά Πάρκα), ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου επί το βασικό συντελεστή φορολογίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

ΠΗΓΗ: http://www.paseges.gr

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: 1.700 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΟΓΑ, ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2014

AYGENAKHSΛ. Αυγενάκης: 1.700 συνταξιούχοι του ΟΓΑ, από λάθος δεν θα λάβουν σύνταξη μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014

 

Το ζήτημα των 1.700 περίπου συνταξιούχων του ΟΓΑ, για τους οποίους διακόπηκε από λάθος η σύνταξή τους μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014, καθώς στην διασταύρωση των στοιχείων, προέκυψε ότι λαμβάνουν σύνταξη και από άλλο φορέα εκτός του ΟΓΑ, ενώ δεν λαμβάνουν, επισημαίνει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση.

koukos2Στην ανακοίνωσή του ο κ. Αυγενάκης αναφέρει:

Τον Νοέμβριο του 2013, ο ΟΓΑ προχώρησε σε αναστολή καταβολής της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ σε συνταξιούχους του, καθώς από την διασταύρωση των στοιχείων, προέκυψε ότι λαμβάνουν σύνταξη και από άλλο φορέα εκτός του ΟΓΑ, όπως ενημέρωσε με επιστολές του, τους ενδιαφερόμενους.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Ηρακλειώτης Βουλευτής «από την ανωτέρω διαδικασία, προέκυψαν λάθη τα οποία αφορούν 1700 περίπου συνταξιούχους του ΟΓΑ, για τους οποίους διακόπηκε από λάθος η σύνταξή τους».

Μάλιστα ο κ. Λ. Αυγενάκης υπογραμμίζει στο έγγραφό του ότι, «οι ανωτέρω συνταξιούχοι δεν έλαβαν την σύνταξή τους για τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριο ‘13), και κατόπιν ενημέρωσης που είχαν από τον ΟΓΑ, δεν θα την λάβουν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014, όπου τότε τους καταβληθούν αναδρομικά όλες τις συντάξεις που θα τους οφείλονται. Αυτή η κατάσταση ωστόσο, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τα περιορισμένα οικονομικά των συνταξιούχων οι οποίοι, καλούνται να ζήσουν χωρίς -έστω- τις συντάξεις των 400€ για περισσότερο από τρεις μήνες και πολλοί από αυτούς χωρίς επιπλέον εισοδήματα» υπογραμμίζει στην παρέμβασή του ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος ζητά να διορθωθεί το συντομότερο το συγκεκριμένο πρόβλημα και οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν κανονικά τις συντάξεις τους.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

AGROTES_STO_TRAKTERΤην Παρασκευή πριν τα Χριστούγεννα η πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης

 

Η Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου θεωρείται ως η πιο πιθανή ημερομηνία για την καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων του υπολοίπου 50% της ενιαίας ενίσχυσης. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες αυτός είναι ο προγραμματισμός του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την τράπεζα Πειραιώς, ώστε οι δικαιούχοι να περάσουν τα Χριστούγεννα με «ζεστό» το χρήμα της ενιαίας ενίσχυσης.

Επειδή εδώ και χρόνια τα χρήματα πιστώνονται ημέρα Παρασκευή, η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η 20η Δεκεμβρίου, αν όλα πάνε καλά.

koukos2Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βάσει προγραμματισμού οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι 18 – 20 Δεκεμβρίου. Αλλά επειδή εδώ και χρόνια τα χρήματα πιστώνονται ημέρα Παρασκευή, η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η 20η Δεκεμβρίου, αν όλα πάνε καλά και δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Συνήθως τα χρήματα πιστώνονται Παρασκευή, οι δικαιούχοι που διαθέτουν κάρτες μπορούν να τα εισπράττουν σταδιακά από το Σαββατοκύριακο και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στα καταστήματα των τραπεζών.

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα τους θα εισπράξουν και όσοι λόγω ανακριβειών στο ΟΣΔΕ δεν πληρώθηκαν το σύνολο ή μέρος της  προκαταβολής του 50% επί  της ενιαίας ενίσχυσης το Νοέμβριο, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν τακτοποιήσει πλήρως τις εκκρεμότητες τους. Οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης κατηγορίας θα εισπράξουν και τα ποσά που δικαιούνται αλλά δεν τα πήραν όταν δόθηκε η προκαταβολή.

«Γρίφο» αποτελεί η παρακράτηση μέρους της ενιαίας ενίσχυσης από το κράτος και τους δήμους για οφειλές. Οι δικαιούχοι πάντως που διαπιστώνουν παρακρατήσεις από το κράτος για χρέη στο δημόσιο, μπορούν να απευθύνονται στους προϊσταμένους των τοπικών Δ.Ο.Υ. και να ζητούν την άρση του συνόλου ή μέρους των κρατήσεων, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα σε ερώτηση  βουλευτών της Ν.Δ. ο υφυπουργός Οικονομικών Γ Μαυραγάνης.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

LAIKI_AGORA_PAGKOSΗ Επιτροπή προωθεί τη συζήτηση σχετικά με τα τοπικά τρόφιμα και τις δυνατότητες απευθείας πώλησής τους από τους παραγωγούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έκανε γνωστό με έκθεσή της, εξετάζει τις δυνατότητες ενός συστήματος σήμανσης για τα προϊόντα της «τοπικής γεωργίας» και τις απευθείας πωλήσεις που μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί στους καταναλωτές σε ειδικές «τοπικές αγορές», σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 για την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.α.). Ο συγκεκριμένος Κανονισμός, που τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2013, αναφέρει στο άρθρο 55 ότι «το αργότερο έως τις 4 Ιανουαρίου 2014, θα πρέπει η Επιτροπή να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός νέου συστήματος επισήμανσης προϊόντων τοπικής γεωργίας και άμεσης πώλησης, που θα βοηθήσει τους παραγωγούς να εμπορεύονται τα προϊόντα τους σε τοπικό επίπεδο». Η Κομισιόν δηλαδή ετοιμάζει κανονισμό που θα πιστοποιεί και θα ελέγχει τα «τοπικά προϊόντα», τα οποία θα πωλούνται απευθείας από τους παραγωγούς στις «τοπικές αγορές», κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα στη νομοθεσία του ΥπΑΑΤ για την ίδρυση των farmers market στη χώρα μας.

petkos_agras Ο Επίτροπος Dacian Ciolos, δήλωσε: «Η αύξηση του ρόλου των τοπικών συστημάτων πώλησης τροφίμων, μέσα από τις άμεσες πωλήσεις που θα κάνουν οι παραγωγοί στους καταναλωτές, είναι μια απάντηση στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ. Είναι επίσης σημαντική για την ποικιλομορφία της γεωργίας και τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να προσθέσει αξία στα προϊόντα των παραγωγών, να αυξήσει τις πωλήσεις τους και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ για τα τρόφιμα που θέλουν να αγοράσουν και τις μεθόδους παραγωγής τους. Για αυτό θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους αγρότες να αναπτύξουν τέτοια τοπικά συστήματα πώλησης τροφίμων και να συζητήσουμε τους καλύτερους τρόπους ώστε να αυξήσουμε την προβολή αυτών των προϊόντων τους».

Στην έκθεσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι η τοπική γεωργία και οι απευθείας πωλήσεις αποτελούν πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής γεωργίας. Από την παρούσα έκθεση προκύπτουν τα ακόλουθα:
- Υπάρχει ζήτηση για γνήσια προϊόντα γεωργικής εκμετάλλευσης που πωλούνται στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και ανάγκη αναγνώρισής τους.
- Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη των απευθείας πωλήσεων που οφείλονται πιθανώς στις εθνικές και περιφερειακές διαφορές των δομών των εκμεταλλεύσεων, στους διαύλους διανομής και στις πολιτιστικές διαφορές.
- Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, η ανάπτυξη των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μέσα άλλα από ένα σύστημα επισήμανσης. Σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν ορισμένα μέσα που είναι διαθέσιμα, τα οποία όμως δεν εφαρμόζονται με συνέπεια. Οι εμπλεκόμενοι φορείς θεωρούν ότι ορισμένοι κανόνες της ΕΕ παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της τοπικής γεωργίας.
- Μια ενδεχόμενη νέα ετικέτα θα πρέπει να είναι απλή και μη επαχθής για τους παραγωγούς, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι ελέγξιμη και να διασφαλίζει επαρκή αξιοπιστία για τους καταναλωτές. Θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου σύγχυσης του καταναλωτή, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, εφόσον εφαρμόζεται ορθά, επιτρέπει την ανάληψη δράσης έναντι παραπλανητικών πρακτικών.
– Μια νέα επισήμανση θα μπορούσε να προσδώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα που προέρχονται από την τοπική γεωργία αν εφαρμοστεί πέραν των απευθείας πωλήσεων και εάν τα κράτη μέλη μεριμνήσουν ώστε να την ενσωματώσουν σε ή να τη συνδέσουν με άλλα μέτρα.

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, να εξετάσουν κατά πόσον τα υφιστάμενα εργαλεία και μέτρα πολιτικής της ΕΕ είναι κατάλληλα και να παρέχουν επαρκή ευελιξία για αυτό το είδος των προϊόντων και πωλήσεων. «Η ζήτηση για ποιοτικά, φρέσκα και τοπικά τρόφιμα, αυξάνεται σε όλη την ΕΕ, συχνά σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές προσδοκίες , με βάση την υπόθεση ότι οι τοπικές, εποχικές και οικολογικές αγορές τροφίμων, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», τονίζει η Κομισιόν.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

«ΧΡΥΣΕΣ» ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΠΡΕΣ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ 12 ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

GELADIA«Χρυσές» επιδοτήσεις - εξπρές 100 εκατ. ευρώ σε 12 κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας- Δείτε και υποβάλετε τα χαρτιά σας

«Χρυσές» επιδοτήσεις φέρνει νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για επενδύσεις με διαδικασίες-εξπρές σε δώδεκα επαγγελματικούς κλάδους στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Ο προϋπολογισμός θα ανέρχεται στα 100 εκ. ευρώ και αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των εξής αγροτικών προϊόντων: κρέας, γάλα, αβγά-πουλερικά, μέλι, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι - πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις.

koukos2 Η προκήρυξη του νέου προγράμματος αναμένεται να δημοσιευτεί εντός του Δεκεμβρίου και μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Πρόκειται για την τρίτη προκήρυξη του συγκεκριμένου μέτρου λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης δράσης.
Με βασικό στόχο την άμεση υλοποίηση των επενδύσεων του νέου προγράμματος, κύριο χαρακτηριστικό της νέας κοινής υπουργικής απόφασης που θα διέπει το εν λόγω μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», είναι η επιτάχυνση διαδικασιών αξιολόγησης, έτσι ώστε να μην αντιμετωπισθούν ξανά φαινόμενα καθυστέρησης έγκρισης των αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις των υποψήφιων επενδυτών.
Το μέτρο αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα όμως δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:
-Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
-Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
-Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
-Την αγορά καινούργιων οχημάτων-ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης ? μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
-Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
-Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
-Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ.).
Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Οι 12 κλάδοι που επιδοτούνται
Μέσω του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος μπορούν να ενισχυθούν επενδύσεις σε μονάδες μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στα οπωροκηπευτικά, στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομία, στο κρασί, στο ελαιόλαδο, στις ζωοτροφές, στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά μέσω του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα οι δράσεις που ενισχύονται ανά τομέα είναι:

Κρέας
Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία.
Ιδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τόνων κρέατος σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού, τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.

Γάλα
Ιδρυση, επέκταση τυροκομείων.
Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να τηρούνται οι όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά κριτήρια ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων γιαούρτης και άλλων ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

Αβγά - Πουλερικά
Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών.
- Ιδρυση μονάδων επεξεργασίας αβγών για παραγωγή νέων προϊόντων.
Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές.
Ιδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα προϊόντα σφαγής.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων.
Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης - μεταποίησης κρέατος πουλερικών.

Μέλι
Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας μελιού.
Ιδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας μελιού σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.

Δημητριακά
Ιδρυση ξηραντηρίων δημητριακών.
Εκσυγχρονισμός κάθετων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.
Ιδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης, επεξεργασίας, τυποποίησης ρυζιού.
Ιδρυση οριζόντιων αποθηκών σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Ελαιούχα προϊόντα
Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο δύο φάσεων με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη.
Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές με βιολογική πρώτη ύλη.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.
Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός σποροελαιουργείων.

Οίνος
Ιδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές,
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας.
Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.

Οπωροκηπευτικά
Ιδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών.
Ιδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών.
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών.
Ιδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης και αποξήρανσης φρούτων.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών.

Άνθη
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση τυποποιημένων δρεπτών άνθεων και γλαστρικών.
Ίδρυση ξηραντηρίων άνθεων.
Δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εμπορίας.

Ζωοτροφές
Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών, τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.
Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου.

Σπόροι
Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

Αρωματικά φυτά
Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ενίσχυσης είναι τα εξής:
-Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου.
-Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών αυτού, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση είτε πρόκειται για νέα μονάδα ή για μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας.
-Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%.
-Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
-Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές), σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινομένης αίτησης ενίσχυσης.
-Προσφορές για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα αποτελούν τη βάση κατάρτισης του προϋπολογισμού στο μέρος που αφορά τον εξοπλισμό.
-Αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακών εγκαταστάσεων.
-Αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόμενη ιδιωτική συμμετοχή: ίδιοι πόροι -π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά ότι αφορά το πρόγραμμα), δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις, δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις εταιρείες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων μετοχών κ.λπ.- και δανεισμός: με βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που να δηλώνει το ενδιαφέρον για δανειοδότηση του προτείνοντα, σε περίπτωση που μέρος της επένδυσης καλυφθεί με δάνειο, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.
Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές.
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων».

 

ΠΗΓΗ: www.eirinika.g

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

LEFTAΜέχρι τέλους του έτους η πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης. Άγνωστο πότε θα δοθεί η εξόφληση της επιστροφής του αγροτικού πετρελαίου

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να δοθεί η εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης σύμφωνα με όσα αναφέρουν στον ΑγροΤύπο υψηλόβαθμα στελέχη του ΥπΑΑΤ, ωστόσο κανείς δεν είναι ακόμα σε θέση να πει με σιγουριά πότε θα πραγματοποιηθεί εξόφληση της επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους περίπου 25,6 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι στα μέσα Οκτωβρίου το ΥπΑΑΤ είχε κάνει γνωστό ότι θα υπάρξει και τρίτη συμπληρωματική δόση της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου σε δύο εβδομάδες (οι οποίες έχουν περάσει προ πολλού).

Στην απόφαση αυτή της κυβέρνησης οδήγησαν οι μαζικές αντιδράσεις των αγροτών, που περίμεναν τη δεύτερη δόση της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου να είναι ισόποση της πρώτης (που ήταν ύψους 81,3 εκατ. ευρώ) αλλά τελικά αυτό δεν έγινε.

sapountzisΌσον αφορά την Ενιαία Ενίσχυση υπενθυμίζουμε ότι την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή της προκαταβολής της Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2013. Η πληρωμή αφορούσε σε 660.000 δικαιούχους και το ποσό πληρωμής ήταν περίπου 1 δις ευρώ.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

elgoimer2Ενδιαφέροντα συμπεράσματα στην ημερίδα για την ορθολογική θρέψη των φυλλοβόλων δένδρων στο Ινστιτούτο Νάουσας


Τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και με την ενεργή συμμετοχή πλέον των 450 συνέδρων, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων στη Νάουσα, ημερίδα με θέμα: Η σημασία της ορθολογικής θρέψης των φυλλοβόλων οπωροφόρων και η επίδρασή της στην ποιότητα των καρπών.

Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος και ο Δρ. Φραντζής Παπαδόπουλος τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν τα αποτελέσματα εδαφολογικών αναλύσεων του αγροτικού συνεταιρισμού Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας που πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκαν επίσης στη συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών με τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως λογισμικά προγράμματα υπολογιστών, χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών κ.α.

sapountzisΟ Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος αναπληρωτής ερευνητής του Ι.Φ.Δ., στην εισήγησή του ανέλυσε τις βασικές αρχές και τη σημασία των διαφυλλικών λιπάνσεων στη δενδροκομία. Αναφέρθηκε στους παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα των φυτών, στις περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η χρησιμοποίηση των διαφυλλικών ψεκασμών, στην αντιμετώπιση της έλλειψης ψευδαργύρου σε γιγαρτόκαρπα και σε πυρηνόκαρπα και στην επίδραση ορισμένων θρεπτικών στοιχείων στη φυσιολογία και στην ποιότητα των καρπών.

Ο ομότιμος καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Δρ. Ιωάννης Θεριός, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην επίδραση της θρέψης των δένδρων στην ποιότητα των καρπών και στις αλληλεπιδράσεις των θρεπτικών στοιχείων. Επίσης, στην επίδραση των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων στην εκδήλωση ορισμένων ανωμαλιών της φυσιολογίας των καρπών όπως οι κηλιδώσεις (π.χ. πικρή κηλίδωση των μήλων), υποβαθμίσεις, μεταχρωματισμοί κ.α. Τέλος, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην επίδραση του ασβεστίου στην ποιότητα και συντηρησιμότητα των καρπών.

Ο Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στους εδαφολογικούς χάρτες και στη σημασία τους στη γεωργία. Παρουσίασε εδαφολογικό χάρτη που σχεδιάστηκε στην περιοχή της Χαλκιδικής, ανέφερε τα στοιχεία που περιλαμβάνει και τόνισε τη σημασία των εδαφολογικών χαρτών στην ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών και στην χάραξη της αγροτικής πολιτικής.

Ο τ. Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Κων/νος Χολέβας στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο ρόλο του ασβεστίου στη θρέψη των οπωροφόρων και στους φυσιολογικούς ρόλους του ασβεστίου στην αύξηση των δένδρων και στην ποιότητα των καρπών.

Ο επίτιμος Διευθυντής του Ι.Φ.Δ. κ. Δημήτριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις καρποπτώσεις της ροδακινιάς που παρουσιάζονται πριν και κατά τη συγκομιδή των καρπών και στις σχέσεις αυτών με τα θρεπτικά στοιχεία. Τόνισε τη σημασία του καλίου στη θρέψη της ροδακινιάς και την ευεργετική του επίδραση στη μείωση των καρποπτώσεων όταν τα επίπεδα του καλίου στα δένδρα βρίσκονται στα ενδεικνυόμενα επίπεδα.

Ο επίκουρος καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Δρ. Χρήστος Χατζησαββίδης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο ρόλο του βορίου στη θρέψη των οπωροφόρων και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρατηρείται η έλλειψη βορίου. Παρουσίασε συμπτώματα ελλείψεων βορίου σε διάφορα είδη φυλλοβόλων οπωροφόρων. Τέλος, αναφέρθηκε στο ρόλο του βορίου στη βλάστηση της γύρης, στη γονιμοποίηση των ανθέων και στην καρπόδεση και τόνισε τη σπουδαιότητα των προανθικών ψεκασμών βορίου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι ακροατές ήταν νέοι αγρότες, γεγονός που συνδέεται με τη στροφή νέων ανθρώπων στη γεωργία. Από τις εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχτηκε η σημασία της ορθολογικής θρέψης στην παραγωγικότητα των δένδρων, στην ποιότητα των καρπών, στην αειφορική χρήση της καλλιεργούμενης γης και στην προστασία του οικοσυστήματος.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΕΚΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

LOGISTIKA_BIBLIAΕκτός βιβλίων εσόδων – εξόδων οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις – στον «αέρα» το σύστημα

Στην εξαίρεση των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων, όπως προβλέπει το νέο καθεστώς από το 2014, προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ πρώτη είχε ζητήσει την εξαίρεση από το μέτρο όσων παραγωγών έχουν μικρά εισοδήματα, επίσημα, με σχετική της ανακοίνωση, από το 2012 κιόλας, ενώ πολλές παρεμβάσεις έγιναν και από βουλευτές της επαρχίας.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες φαίνεται τελικά πως για την ώρα (μιας και τα δεδομένα αλλάζουν λεπτό με το λεπτό στο υπουργείο Οικονομικών λόγω των συνεχών αιτημάτων από τους βουλευτές) επαληθεύονται, κάτι που ενισχύεται από σχετική απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών. Ο κ. Μαυραγάνης απάντησε στη Βουλευτή της ΝΔ κα Φ. Πατριανάκου, ότι μετά το πόρισμα που εκδόθηκε από Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συστήθηκε με σκοπό την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), εξετάζεται το ζήτημα απαλλαγών και εξαιρέσεων από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για το που θα τεθεί το... "ταβάνι".

 

koukos2Λόγια μέχρι ώρας η υπόσχεση για το κόστος τήρησης των βιβλίων

Εν τω μεταξύ, υποσχέσεις έχουν παραμείνει μέχρι ώρας οι δεσμεύσεις Χαρακόπουλου για κάλυψη των εξόδων τήρησης των βιβλίων, τα οποία υπολογίζονται κοντά στα 1.000 ευρώ το έτος, αν συμπεριλάβουμε το κόστος επιτηδεύματος και τις αμοιβές αυτών που θα επιφορτιστούν την τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων.

Μια άλλη πτυχή, την οποία πολλοί αγρότες σημειώνουν σε συνομιλίες με το paseges.gr είναι πως το συγκεκριμένο μέτρο το οποίο επιβάλλεται και "διαφημίζεται" ιδίως από τον αναπληρωτή υπουργό, κ. Χαρακόπουλο ως η λύση στην αντιμετώπιση φαινομένων αδιαφάνειας στις συναλλαγές με τα αγροτικά προϊόντα (πλαστά τιμολόγια που συνεπάγονται μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ), τα οποία παρεμπιπτόντως είναι κατακριτέα από όλους, ενδέχεται να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ. Δηλαδή να ωθήσουν παραγωγούς στην πώληση προϊόντων χωρίς παραστατικά, σε μια προσπάθεια να αποκρύψουν εισοδήματα, άρα… φόρους και έσοδα για τα κρατικά ταμεία. Κατά τα άλλα, το μέτρο -αν λειτουργήσει- ίσως και να αποδώσει, ωστόσο οι αγρότες φαίνεται πως χρειάζονται... εκπαίδευση, καθώς δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες διαδικασίες.

Ένα ακόμη, τέλος, ζήτημα που τίθεται έχει να κάνει με τα έξοδα που θα "περνούν" οι αγρότες στα βιβλία που θα τηρούν, καθώς σε πολλά είδη καλλιεργειών οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, το ίδιο και στην κτηνοτροφία, με τους παραγωγούς, όντες συνηθισμένοι αλλιώς, να μη φροντίζουν να ζητούν παραστατικά ή αποδείξεις.

 

Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΓΑ ΜΕ 15,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΣΕΑ

THEOMHNIAΕπιχορήγηση ΕΛΓΑ με 15,6 εκατ. ευρώ για την πληρωμή ΠΣΕΑ

Υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, η απόφαση επιχορήγησης του ΕΛΓΑ με το ποσό των 15.600.000 € για την πληρωμή του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές, θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τα έτη 2009 - 2012.

Οι ενισχύσεις αφορούν:

Ι. Ενισχύσεις εφάπαξ καταβαλλόμενες για:
1. την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου
2. την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου
3. την αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου

sapountzisΙΙ. Ενισχύσεις σταδιακά καταβαλλόμενες για:
1. την απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου
2. την απώλεια παραγωγής
3. την καταστροφή αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων - ζωοτροφών μετά από καταστροφή του αποθηκευτικού χώρου.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Ο ΣΚΟΡΔΑΣ

xrimataΕξαιρούνται από κατασχέσεις οι αγροτικές επιδοτήσεις διαβεβαιώνει ο Σκορδάς

Το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων επιβεβαιώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιος Σκορδάς, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στην Βουλή, απαντώντας σε παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου της Ν.Δ. Ελευθερίου Αυγενάκη.

Ο βουλευτής Ηρακλείου της Ν.Δ. Ελευθέριος Αυγενάκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σκορδάς τονίζει ότι «εξαιρούνται οι αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις από την κατάσχεση είς χείρας τρίτων».

«Στο πλαίσιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το άρθρο 982 παρ .ε ορίζει ότι εξαιρούνται από την κατάσχεση εις χείρας τρίτου κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ως τρίτου, μέχρι την κατάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς .»

petkos_agrasΩστόσο, όπως επισημαίνεται στο εν λόγω έγγραφο «βάσει του άρθρου 20 του ν.4161/2013, απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1500€) ευρώ σε περίπτωση απλού λογαριασμού και των δύο χιλιάδων (2000€) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο», ενώ «από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρείται ως δανειστής το Δημόσιο, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Provato1Πληρωμές υπολοίπων εξισωτικής αποζημίωσης

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά στην πληρωμή του υπολοίπου ποσού της Εξισωτικής Αποζημίωσης.

Πιο αναλυτικά, το ποσό του υπολοίπου της πληρωμής της Εξισωτικής Αποζημίωσης που καταβάλλεται σήμερα ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. Ευρώ και αφορά περίπου 77.000 δικαιούχους, οι οποίοι από σήμερα το απόγευμα θα μπορούν να βλέπουν τα ποσά που τους αναλογούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

 

koukos2Ο  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Προχωράμε σήμερα στην πληρωμή του υπολοίπου ποσού της εξισωτικής αποζημίωσης στους δικαιούχους παραγωγούς. Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και παρά τη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία εξασφαλίζουμε τη ρευστότητα του αγροτικού κόσμου και ειδικότερα των Ελλήνων κτηνοτρόφων, έναν κλάδο στον οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και η στήριξή  του αποτελεί μια από τις βασικές μας προτεραιότητες».

 

ΠΗΓΗ: http://www.paseges.gr/

ΑΘ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

PROBATAΑθ. Τσαυτάρης: Λύνονται τα προβλήματα με τα βοσκοτόπια και σύντομα έρχονται οι τροπολογίες για τους συνεταιρισμούς

Στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής αναφέρθηκαν οι ομιλητές στην Εθνική Συνδιάσκεψη για την κτηνοτροφία, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Τετάρτη και Πέμπτη (27 και 28 Νοεμβρίου), στην Αθήνα. Μιλώντας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθ. Τσαυτάρης, αναφέρθηκε ότι σύντομα αναμένεται να κατατεθεί ο νόμος πλαίσιο στη Βουλή για τους συνεταιρισμούς. Απαντώντας στην τοποθέτηση του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα, ότι απομένει μόνο ένας μήνας για να λυθούν τα προβλήματα στους συνεταιρισμούς, ο υπουργός δεσμεύτηκε πως εκτός του νόμου θα κατατεθούν σύντομα τροπολογίες, σε νομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ, που θα λύνουν τις δυσχέρειες που έχει προκαλέσει ο Νόμος 4015. Για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους επιλέξιμους βοσκότοπους, ο κ. Τσαυτάρης ανέφερε ότι τα προβλήματα περιορίζονται μόλις σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες.

Μάλιστα ο υπουργός έκανε γνωστό ότι «από σημερινή ενημέρωση που είχε τα προβλήματα έχουν λυθεί στις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Λέσβου, ενώ στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες βρίσκονται κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ που εργάζονται για την επίλυση των προβλημάτων. Ο αριθμός των κτηνοτρόφων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα βοσκοτόπια δεν ξεπερνά τα 8.000 άτομα».

koukos2 «Πέρα από τις αναφορές στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας και οι κτηνοτρόφοι κύριος στόχος είναι να δούμε μακριά, να ανιχνεύσουμε και να συζητήσουμε τρόπους για βιώσιμη και ανταγωνιστική εξαγωγικά κτηνοτροφία, εφόσον καλύψουμε τις ανάγκες του ελληνικού λαού από πρωτεΐνες», τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) κ. Παναγιώτης Πεβερέτος, κατά την διάρκεια της εναρκτήριας ομιλίας του. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΚ, η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται από μια σειρά σοβαρών προβλημάτων, όπως:

  • Υψηλά ποσά ενισχύσεων ήδη χάνονται λόγω μη επιλεξιμότητας βοσκοτόπων.
  • Τη μείωση της παραγωγής στο γάλα και στο κρέας που θέτει σε κρίση τη διατροφική αυτάρκεια της χώρας.
  • Το υψηλό κόστος παραγωγής και την κατάρρευση του εισοδήματος, που οδηγούν σε έξοδο από το επάγγελμα χιλιάδες κτηνοτρόφους
  • Την έλλειψη ρευστότητας και την υπερχρέωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γονατίζει τους παραγωγούς.

Είναι ανάγκη λοιπόν να διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική, ένα συγκεκριμένο πολυετές πλάνο για την ανάπτυξη του κάθε τομέα της κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία) που να εστιάζει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, και να σηματοδοτεί μια «φυγή προς τα εμπρός».

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΚ κ. Ελευθέριος Γίτσας, μιλώντας για το παρόν και το μέλλον της αιγοπροβατοτροφίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο θέμα της φέτας. Όπως τόνισε «έφτασε η ώρα όλοι οι εμπλεκόμενοι, από την παραγωγή μέχρι την μεταποίηση και εμπορία, να συνεργαστούν και να συνεργαστούν και να κάνουν, στο πλαίσιο του Κανονισμού της έγκρισης της φέτας ως ΠΟΠ προϊόντος, ένα νέο πιο ομογενοποιημένο κανονισμό, θέτοντας πιο διακριτούς και αυστηρούς κανόνες παραγωγής, ώστε να πάψει κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικότητάς της».
Πρότεινε ακόμη να αυξηθεί το ποσοστό οικονομικής ενίσχυσης, κατά 10%, στα αναπτυξιακά προγράμματα για τη δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και την παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΛΓΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ELGA_XALAZIΔιευκρινήσεις ΕΛΓΑ σε παραγωγούς για θέματα ασφάλισης. Μέχρι 31/3 η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών

 

Ανακοίνωση με απαντήσεις σε 12 σημαντικά ερωτήματα που διατυπώνουν οι αγρότες για την ασφάλισή τους στον ΕΛΓΑ, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ο Οργανισμός. Μεταξύ αυτών ο ΕΛΓΑ δίνει απαντήσεις για: α) τι πρέπει να κάνει ένας αγρότης (γεωργός – κτηνοτρόφος) για να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, β) πότε και πού υποβάλλεται η Ενιαία δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής, γ) τι πρέπει να προσέχει ο παραγωγός όταν υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής, δ) πώς υπολογίζεται η αποζημίωση και δ) τι μπορεί να κάνει όποιος αγρότης θεωρεί ότι αδικείται από το πόρισμα της εκτίμησης. Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ για να λάβει αποζημίωση ένας παραγωγός θα πρέπει να πληρώσει την ασφαλιστική του εισφορά (για ζημιές του 2013) μέχρι την 31η Μαρτίου του 2014.

petkos_agrasΕιδικότερα αν ο ασφαλισμένος αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΕΛΓΑ, «η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. (εκεί όπου είχε υποβληθεί και η δήλωση ζημιάς) εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους ασφαλισμένους για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης.
Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δε συνοδεύεται από απόδειξη εμπρόθεσμης καταβολής για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. των τελών επανεκτίμησης, που ορίζονται στο διπλάσιο των αντίστοιχων τελών εκτίμησης. Αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία τα τέλη επανεκτίμησης θα μειωθούν κατά 50% και θα εξισωθούν με τα τέλη εκτίμησης. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο».

Επίσης αυτό που θα πρέπει να προσέχει ο παραγωγός όταν υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας είναι:

  1. Να δηλώνονται αναλυτικά όλες οι καλλιέργειες του έτους, ανά αγροτεμάχιο (είδος, έκταση, αριθμός δένδρων κ.λπ) και όλο το ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).
  2. Να παραλαμβάνει αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής.
  3. Να ελέγχει προσεκτικά την ορθή συμπλήρωση των δηλωθέντων στοιχείων (στοιχεία εκμεταλλεύσεων, ο τρόπος καταβολής και το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς στο σύνολό του και ανά αγροτεμάχιο).

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΈΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΤΗ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

trakter_2Ένα συλλεκτικό τρακτέρ στη Μακρυνεία Αιτωλ/νίας

 

Το τρακτέρ μάρκας Deutz F1 L514 μοντέλο του 1951 αγοράσθηκε από τον γιατρό Μίμμη Φλωρόπουλο από την Κάτω Μακρυνού και έγινε το σήμα κατατεθέν τόσο της Μακρυνείας όσο και της ευρύτερης Αιτωλοακαρνανίας.

Το τρακτέρ το οποίο δούλεψαν πολλοί συντοπίτες μας χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο στην ως βοηθητικό μέσο μεταφοράς αγροτικών προϊόντων. Με την πάροδο των χρόνων η τεχνολογία εξελίχθηκε και στον τόπο μας ήρθαν ποιο μεγάλα και σύγχρονα μηχανήματα.

 petkos_agrasΠρόσφατα ο Βαγγέλης Μακρυκώστας του Φιλλίπου από την Κάτω Μακρυνού το ανακάλυψε εγκαταλειμμένο στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με μεράκι και ξοδεύοντας αρκετά χρήματα αναπαλαιώθηκε στο συνεργείο του Αθανασίου Στρατογιάννη και τώρα αυτό το πραγματικά σπάνιο συλλεκτικό κομμάτι συντηρημένο βρίσκεται στην κατοχή του. Για πρώτη φορά παρουσιάσθηκε στιςΠολιτιστικές εκδηλώσεις Καψοράχη 2013 και συγκέντρωσε τα βλέμματα και τον θαυμασμό των παρευρισκόμενων.

 

{youtube}tf7jSO4bHOE#t=43{/youtube}

 

ΠΗΓΗ: http://makrinianews.blogspot.gr/

«ΞΕΧΑΣΑΝ» ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

BROYTSHS«Ξέχασαν» τη ρύθμιση για την αγροτική σύνταξη

 

Δεν συμπεριλήφθηκε η συνταξιοδότηση στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης στο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας.

 

Χωρίς τη ρύθμιση για συνταξιοδότηση των αγροτών στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης κατατέθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στη Βουλή το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Η επίσημη δικαιολογία για την «παράλειψη» έχει να κάνει με την συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση με την τρόικα. Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν συμπεριλήφθηκαν άλλες ρυθμίσεις που είχαν εξαγγελθεί, όπως οι ευνοϊκές ρυθμίσεις των δανείων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και η αύξηση της προσωρινής σύνταξης στο 95% της κατώτατης. Δεν αποκλείεται τελικά όλες αυτές οι ρυθμίσεις να εισαχθούν ως «πακέτο» τροπολογιών στο ίδιο νομοσχέδιο ή αργότερα σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι η αγροτική σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης αποτελεί κυβερνητική δέσμευση που δόθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2013 ενώ μέχρι πριν λίγες εβδομάδες ο κ. Βρούτσης διαβεβαίωνε ότι θα συμπεριληφθεί στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο.

sapountzisΜεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνει νομοσχέδιο είναι η υποχρέωση του εργοδότη για δήλωση από 1η Δεκεμβρίου ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, επεκτείνεται το πρόστιμο των 10.500 ευρώ και σε εργοδότη που αν και προέβη σε δήλωση του εργαζόμενου στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν συμπεριέλαβε τον εργαζόμενο στην αντίστοιχη Α.Π.Δ.,β Βελτιώνεται ο έλεγχος δηλωθεισών - μέσω ΑΠΔ - και καταβληθεισών εισφορών και ρυθμίζονται θέματα επικουρικής ασφάλισης με ενιαίο ποσό εισφορών και ενιαία βάση υπολογισμού για όλους τους ασφαλισμένους.

Πιο συγκεκριμένα, καθορίστηκαν ως πόροι του ΕΤΕΑ τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, ως εξής: 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου, είτε είναι ασφαλισμένος πριν, είτε μετά το 1993.

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1 % για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.

Με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας στην Βουλή, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει κυρίως μέτρα δραστικής ενίσχυσης της εισπρακτικής ικανότητας των ασφαλιστικών ταμείων.

«Με τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νομοσχεδίου, το υπουργείο Εργασίας συνεισφέρει σημαντικά και κρίσιμα ποσά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην κάλυψη των χρηματοδοτικών απαιτήσεων για τον προϋπολογισμό του 2014, καλύπτοντας ένα σημαντικό μερίδιο στη διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΓΑ

xrimataΤην Παρασκευή 22 Νοεμβρίου τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ


Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι η καταβολή των νέων οικογενειακών επιδομάτων, του Ενιαίου Επιδόματος στήριξης τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 σε 104.431 δικαιούχους.

petkos_agrasΤο ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 48.411.640,58 ευρώ. Θα ακολουθήσει η καταβολή της τελευταίας δόσης των οικογενειακών επιδομάτων που αφορά σε όλους τους δικαιούχους, καθώς και αυτών που θα πληρωθούν για πρώτη φορά. Θα γίνει προσπάθεια η πληρωμή να πραγματοποιηθεί πριν τα Χριστούγεννα.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΩΣ 15% ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

alipasmataΜείωση τιμών έως 15% στα λιπάσματα που πωλούνται φέτος στην ελληνική αγορά

Για εξισορρόπηση των τιμών των λιπασμάτων κάνουν λόγο στον ΑγροΤύπο άνθρωποι της αγοράς λιπασμάτων, τονίζοντας παράλληλα ότι οι νέες παραλαβές που έγιναν το τελευταίο διάστημα αντικατοπτρίζουν τις τιμές του εξωτερικού. Αυτό σημαίνει – σύμφωνα με τους ίδιους – ότι οι τιμές που πωλούνται τα λιπάσματα αυτή την περίοδο που ξεκινούν οι καλλιέργειες των χειμερινών σιτηρών στη χώρα μας είναι κατά 12 με 15% φθηνότερα (ανάλογα με το προϊόν) σε σχέση με πέρσι. Εν τω μεταξύ όσον αφορά την διεθνή τιμή του καλίου (που αποτελούσε το μεγάλο ερωτηματικό μέχρι σήμερα) και εκεί καταγράφεται μείωση κατά 20 ευρώ το τόνο, μετά τις αρχικές εκτιμήσεις για πτώση της τάξεως των 50 με 60 ευρώ ανά τόνο.

Με δήλωσή του στον ΑγροΤύπο ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), κ. Γιάννης Βεβελάκης τονίζει ότι: «οι διεθνείς τιμές όπως όλα δείχνουν φαίνεται ότι έχουν σταθεροποιηθεί μετά τις ανακατατάξεις των προηγούμενων μηνών».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι δηλώσεις του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Εταιρείας «Γαβριήλ», κ. Ευάγγελου Γαβριήλ. Σύμφωνα με όσα μας δήλωσε: «οι τιμές των λιπασμάτων που πωλούνται αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα είναι μειωμένες σε ποσοστό 15% (ακόμα και 20% σε κάποιους συγκεκριμένους τύπους λιπασμάτων). Όσον αφορά το επόμενο διάστημα όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει μια σταθεροποίηση στις τιμές αυτές».
Και προσθέτει: «το βασικό πρόβλημα στην γεωργία ωστόσο δεν είναι μόνο οι τιμές των λιπασμάτων, χωρίς να λέμε ότι δεν είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά η τιμή διάθεσης των αγροτικών προϊόντων. Άλλωστε ο τζίρος των λιπασμάτων στην ελληνική αγορά δεν ξεπερνάει τα 250 εκατ. ευρώ. Ας μην αποπροσανατολίζουμε λοιπόν τον κόσμο».

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, φέτος οι αγοραπωλησίες λιπασμάτων για τη νέα καλλιεργητική περίοδο παρουσιάζουν καθυστέρηση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της ανομβρίας οι παραγωγοί καθυστέρησαν να ξεκινήσουν την καλλιέργεια των σιτηρών. Ωστόσο, αυτό το διάστημα έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται πιο μαζικές αγορές μετά και τις πρώτες ουσιαστικά βροχές πριν την καλλιεργητική περίοδο.

Καταστήματα εφοδίων

Μιλώντας με ιδιοκτήτες καταστημάτων εφοδίων από τη Θεσσαλονίκη μας ανέφεραν και από την πλευρά τους ότι όντως οι μειώσεις στις οποίες αναφέρονται οι εταιρείες λιπασμάτων είναι ακριβείς. Προσθέτουν επίσης ότι μειωμένες είναι και οι πωλήσεις και εκτός της καθυστέρησης στην σπορά φέτος, συμπληρώνουν ότι η έλλειψη ρευστότητας κάνει τους αγρότες να αλλάζουν τις καλλιεργητικές τους πρακτικές. «Οι τιμές που πωλούνται τα λιπάσματα τώρα σε σχέση με αυτές της προηγούμενης σεζόν είναι όντως μειωμένες κατά 15%. Αυτό κατά ένα σημαντικό ποσοστό οφείλεται και στη μείωση της τιμής της ουρίας», σημειώνουν ιδιοκτήτες καταστημάτων εφοδίων από τη Βόρεια Ελλάδα. Την ίδια εικόνα μας μετέφεραν και από την Χαλκιδική τονίζοντας ωστόσο ότι αναμένουν αύξηση των αγοραπωλησιών την τελευταία στιγμή.

Παραγωγοί

«Οι τιμές στα λιπάσματα, σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν οι αγρότες έχουν μειωθεί ακόμα και 20% σε ορισμένες περιπτώσεις για αγορές τοις μετρητοίς. Αυτό όμως είναι και το πρόβλημα. Ότι πολλοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν», μας αναφέρει για την περιοχή της Καβάλας, ο παραγωγός και διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας, κ. Κλέαρχος Σαραντίδης. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι δηλώσεις του παραγωγού και Προέδρου της ΕΑΣ Ηλίας – Ολυμπίας, κ. Γεράσιμου Καλλιμώρου ο οποίος μας τονίζει: «η μείωση των τιμών είναι πραγματικότητα. Δεν μπορείς όμως να πεις ότι λύνεται το πρόβλημα. Λύνεται ένα μέρος αυτού αφού το μεγαλύτερο είναι η έλλειψη ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο».
Τέλος, ο παραγωγός από την Λάρισα, κ. Χρήστος Σουλιώτης μας αναφέρει: «Φέτος είναι η πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που παρατηρείται μείωση στις τιμές των λιπασμάτων. Μέχρι σήμερα τα λιπάσματα κατέγραφαν μόνο ανοδική πορεία. Ωστόσο, οι αγρότες όπου μπορούν να αποφύγουν την αγορά και τη χρήση λιπασμάτων το κάνουν προκειμένου να μειώσουν το κόστος καλλιέργειάς του».

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΪΟΥ ΜΕ ΟΣΔΕ 2014 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

xrimataΜέχρι 31 Μαΐου με ΟΣΔΕ 2014 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Έτοιμη να σταλεί προς υπογραφή είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΑγροΤύπου η ΚΥΑ αναμένεται να σταλεί προς υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη (18 – 19 Νοεμβρίου) ώστε στην συνέχεια να πάρει ΦΕΚ και να ξεκινήσει η διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η προκήρυξη θα δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως την 31η Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ του 2014. Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο λύνει ουσιαστικά και το πρόβλημα όσων ήθελαν να ενταχθούν και δεν είχαν υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας το 2013.

Επιπλέον, στον προγραμματισμό του ΥπΑΑΤ είναι να έχουν αξιολογηθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων έως το Σεπτέμβριο του 2014 και στην συνέχεια να ξεκινήσει η πληρωμή της πρώτης δόσης. Να σημειωθεί ότι η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή επιδότησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα και ο Υπουργός, ο νέος αγρότης για να ξεκινήσει τη νέα του επιχείρηση «θα πάρει το 70% ως προκαταβολή - το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα το έχει δηλαδή στο ξεκίνημα, γι’ αυτό και το ονομάσαμε πριμοδότηση της πρώτης εγκατάστασης στην ύπαιθρο. Στη συνέχεια, το υπόλοιπο 30% θα το πάρει σε δύο δόσεις των 15%», τονίζει ο κ. Τσαυτάρης.

Προσθέτει μάλιστα ότι το υπουργείο «θα υποστηρίξει ποικιλότροπα τον νέο αυτόν αγρότη, γιατί ακόμη κι αν δεν ξέρει κάτι -αν δηλαδή θέλει να ασχοληθεί για παράδειγμα με τη μελισσοκομία ή τη φυτική παραγωγή και δεν είναι εκπαιδευμένος- ο οργανισμός «Δήμητρα» θα φροντίσει στην πορεία να τον εκπαιδεύσει. Γι’ αυτό και βάζουμε ως κριτήριο αν θα πάρει τη δεύτερη δόση του 15%, την παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων με επιτυχία».

Σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες του ΑγρποΤύπου το ύψος της χρηματοδότησης θα κυμαίνεται ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου:

  • Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ
  • Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ, και
  • Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΖΗΤΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ …ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΥΝ! (VIDEO)

agrotes__mainΖητούν νέους αγρότες …για να τους φορολογήσουν!

 

Μία θέση εργασίας με αντάλλαγμα... «τσουχτερή» φορολόγηση φαίνεται πως σχεδιάζεται από την κυβέρνηση σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Γιώργο Τζωρτζάκη.

Ο αγροτικός κόσμος ερμηνεύει σαν αφορμή την προκήρυξη προγράμματος για την «παραγωγή» νέων αγροτών μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως υπόσχεται η κυβέρνηση δια στόματος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Α.Τσαυτάρη, προκειμένου να αυξηθεί το σύνολο των φορολογούμενων που «πιάνει» το πολύκροτο νομοσχέδιο.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο περιμένουν πολλοί νέοι, όμως σύμφωνα με πρόεδρο της ΟΑΣΝΗ δεν μπορεί να συνδυαστεί με την υπέρογκη φορολόγηση.

Επιθυμία των εκπροσώπων της γεωργίας είναι να μην επιβληθεί η βαριά φορολόγηση της αγροτικής γης έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο σε νέο κόσμο να ασχοληθεί με τη γεωργία.

 

 

{youtube}pBtAreyENPs{/youtube}

 

ΠΗΓΗ: http://www.cretalive.gr

Pages