......

Επικαιρότητα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30Ιουλίου 2013, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πορεία υλοποίησης του Ε.Σ.Π.Α. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητές: 1. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υποβολής δύο προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας του προγράμματος “ΕΛΛΑΔΑ-πΓΔΜ 2007-2013”:

1. Κοινή ανάπτυξη δράσεων για την υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ακρωνύμιο «SMEs- Extrοversion»

2. Αποκατάσταση εδαφών και δράσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού υποβαθμισμένων περιοχών εκτός των δυτικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής: 1. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Απόστολος Γιάντσης, Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της ΠΚΜ.

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας.

 

ΘΕΜΑ 3ο: 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής: Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 4ο: 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

ΘΕΜΑ 5ο: 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 2013 χρηματοδοτούμενο από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

ΘΕΜΑ 6ο: 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Π.Ε. Πέλλας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

(Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

 

ΘΕΜΑ 7ο: 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 2013 χρηματοδοτούμενο από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 8ο: 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής

Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141/2012 απόφασης του Π.Σ.Κ.Μ. που αφορά τον «Ορισμό μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Περιφερειακή

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κεντρικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 10ο: 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Π.Ε. Σερρών, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

(Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 11ο: 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 2013 χρηματοδοτούμενο από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 12ο: 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Π.Ε. Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs - AGRO_LESS” (Κοινές στρατηγικές καθοδηγούμενης άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή χωρικά διαφοροποιημένης γεωργίας μειωμένων εισροών), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Στυλιανή-Ζωή Μακραντωνάκη, Αντιπεριφερειάρχης εξωστρέφειας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Smart Specialization” (Έξυπνη Εξειδίκευση), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-

2013».

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Στυλιανή-Ζωή Μακραντωνάκη, Αντιπεριφερειάρχης εξωστρέφειας,

καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Σχεδιασμός της οργανωτικής λειτουργίας των δομών, βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας και διαχείριση ποιότητας του παρεχόμενου έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έγκριση έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ύψους 53.000€.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Απόστολος Γιάντσης, Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151/2013 απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου σχετικά με τον Τρόπο Εκτέλεσης Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού

Σχεδιασμού

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 13. παρ.4, Π.Δ./τος 242/96 για ανακύκλωση άχρηστου υλικού πληροφορικής Π.Κ.Μ.-Μ.Ε. Θεσ/νίκης.

Εισηγητής: Γεώργιος Τσαμασλής, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση απόσυρσης και εκποίησης τoυ αριθμ. ΚΗΟ 8989 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης για πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας Γραφείων ΠΕ Ημαθίας και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2013 στον φορέα 0721 ΚΑΕ 1232. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

ΘΕΜΑ 20ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ

2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

ΘΕΜΑ 21ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση αύξησης του κατ' αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας γραφείων Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2013 και για τους 8 μήνες του έτους 2012 όπως ορίζει η αριθμ. 11/2013 εγκύκλιος του Ι.Κ.Α.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 23ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ

2. Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 24ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής του άρθρου 13, παρ.4 Π.Δ./τος 242/96 για ανακύκλωση άχρηστου υλικού πληροφορικής Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής: 1. Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας του περιφερειακού συμβούλου κ. Κυριάκου Βελόπουλου (13η/24.5.2013, 14η/6.6.2013, 15η/20.6.2013 ) και της περιφερειακής συμβούλου κας Γεωργίας Μπατσαρά (14η/6.6.2013, 15η/20.6.2013 και 16η/11.7.2013 ).

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Γραφείο Τύπου

ΈΚΤΑΚΤΟ: ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΝΕ ΣΤΑ 3 ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗ ΔΕΗ!

Η ΣΤΥΓΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΡΟΪΚΑΣ - ΕΥΡΩ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ!
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ!
Την ολοκληρωτική παράδοση της ΔΕΗ και τουΑνεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα δρομολογεί η κυβέρνησηΝΔ-ΠΑΣΟΚ, υπογράφοντας, σήμερα Τετάρτη (24/7), την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία τεμαχίζεται σε 3 κομμάτια η επιχείρηση και ορίζεται το χρονοδιάγραμμα του ξεπουλήματος της!
Η κυβέρνηση, απο κοινού με τους δανειστές της χώρας, μετατρέπει γρήγορα την Ελλάδα σε "μπανανία" και "ελ ντοράντο" προς άγραν κερδών των μεγάλων ντόπιων και ξένων κεφαλαίων. Η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει ότι εντός δύο ετών θα έχει ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση του (ΑΔΜΗΕ) ως το τα μέσα του 2014 και η διάσπαση της ΔΕΗ σε «μικρή» και «μεγάλη», με την πρώτη να αποκρατικοποιείται έως το 2015 και τη δεύτερη να πωλείται σε επενδυτές έως το 2015.
ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ειδικότερα, για τον ΑΔΜΗΕ, η πραξικοπηματική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει την παράδοσή του στα ιδιωτικά συμφέροντα σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, προβλέπει την είσοδο "επενδυτή" μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, στον οποίο θα περάσει το 49% του ΑΔΜΗΕ αλλά και το μάνατζμεντ του οργανισμού.
Η δεύτερη φάση, η οποία θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2014, θα οδηγήσει στην πώληση ποσοστού έως και 51% του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ.
Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών με τον επενδυτή που θα επιλεγεί στη πρώτη φάση προβλέπει την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η ΔΕΗ θα πωλήσει το επιπλέον ποσοστό και για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.
Στόχος είναι το Δημόσιο να συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό που θα εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ θα τύχουν ξεχωριστής διαχείρισης από εκείνες της ΔΕΗ, οι τρέχοντες στόχοι εσόδων από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που αναλογούν στη γενική κυβέρνηση δεν θα αποκλίνουν και η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει φορολογικές ή οικονομικές επιπτώσεις για την κυβέρνηση.
Η «ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ»
Επίσης, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης «μικρής ΔΕΗ», που θα είναι βιώσιμη, ανταγωνιστική και στην οποία θα δοθεί το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη την απόσυρση παλαιών μονάδων, αλλά και νέων μονάδων, στον βαθμό που υφίσταται ρεαλιστική πιθανότητα δημιουργίας τους.
Ακόμη, θα έχει αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ, του παραγωγικού μείγματος και της πελατειακής βάσης της νέας εταιρείας.
Το σχέδιο θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την αποεπένδυση λιγνιτικώνυδροηλεκτρικών καιμονάδων φυσικού αερίου που σήμερα λειτουργεί η ΔΕΗ, καθώς και για την πρόσβαση της νέας εταιρείας σε αποθέματα και ορυχεία λιγνίτη. Συνολικά, η «μικρή ΔΕΗ» θα δεχθεί από τη ΔΕΗ 1.400 MW μονάδων με καύσιμο λιγνίτη500 MW υδροηλεκτρικού δυναμικού και 500 MW δυναμικού φυσικού αερίου.
Επίσης, θα εξασφαλιστεί σε όλους η πρόσβαση σε λιγνιτικά πεδία που δεν έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ, ενώ όπου αυτή απουσιάζει, θα μπορούν να δοθούν προς εκμετάλλευση σε τρίτους. Παράλληλα, θα επέλθει απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς, η οποία θα συνδεθεί με την αντίστοιχη απελευθέρωση της λιανικής, όμως «παραμένει υπό εξέταση επί του παρόντος ο τρόπος με τον οποίο η νέα εταιρεία θα προσελκύσει πελάτες, κατ' αναλογία, από την πελατειακή βάση της ΔΕΗ».
Ένα μέρος των υποχρεώσεων της ΔΕΗ θα μεταφερθεί μαζί με τα στοιχεία ενεργητικού στη «μικρή ΔΕΗ», ενώ το τίμημα που θα επιτευχθεί, δεν θα πρέπει να δημιουργεί ζημία στη ΔΕΗ. «Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε θέματα προσωπικούκαθώς η νέα εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία και από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευθύνσεων της ΔΕΗ» σημειώνεται.
Στόχος είναι έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας εταιρείας το 2015. Η προετοιμασία εκτιμάται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2014, οι επαφές με επενδυτές θα γίνουν το θέρος του ίδιου έτους και η εκτέλεση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τρίμηνου του 2015.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ 17% ΤΗΣ ΔΕΗ
Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την πώληση των μετοχών που διαθέτει το Δημόσιο στη ΔΕΗ και αντιπροσωπεύουν το 17% της εταιρείας, κατά προτίμηση μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή.
Η προεργασία θα αρχίσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου παγίων που θα περιλαμβάνονται στη νέα εταιρεία. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2015 όποτε και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τέλος του 2015.
Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους τελικούς όρους της συναλλαγής πώλησης της νέας εταιρείας.
Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015 ή εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.

H ΠΡΩΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ

H Τρόικα συμφώνησε να «παγώσουν» οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων μέχρι το 2016, οπότε και θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των εμπορικών τιμών που θα ισχύουν τότε. Πρόκειται για την πρώτη σωστή απόφαση της Τρόικας μετά από 3,5 χρόνια γκάφες και εκθεμελίωσης της ελληνικής οικονομίας.

Κανονικά, οι αντικειμενικές τιμές έπρεπε να μειωθούν 20% τουλάχιστον (αν υποθέσουμε ότι οι εμπορικές είναι λίγο μεγαλύτερες), καθώς η αγορά εμφανίζει τις εμπορικές τιμές πεσμένες κατά 35%. Η κυβέρνηση προκειμένου να τονώσει τους ισολογισμούς των τραπεζών ήταν έτοιμη να ανεβάσει τις αντικειμενικές τιμές κατά 50% σε μια «παγωμένη» αγορά ακινήτων. Ο παραλογισμός αποφεύχθηκε, αλλά σίγουρα κάτι υποκρύπτει.

Μέχρι το τέλος του 2015 αλλά και τη δέσμευση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έχει ετοιμάσει τον μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής των αξιών ο οποίος θα οδηγήσει σε εξομοίωση αντικειμενικών – εμπορικών σε τρία χρόνια. Όμως, το ζήτημα είναι να καταργηθούν οι αντικειμενικές τιμές, διότι είναι ένα μηχανισμός εκτός πραγματικότητας.

Έτσι, με τις υφιστάμενες αντικειμενικές τιμές θα υπολογίζονται οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων (που ενδεχομένως να μειωθούν στο 4%-5% μόλις τεθεί σε ισχύ ο Ενιαίος Φόρος), τα δημοτικά τέλη, οι φόροι κληρονομιάς, δωρεών, γονικών παροχών, το ΤΑΠ μέσω της ΔΕΗ και άλλες επιβαρύνσεις μέχρι το τέλος του 2015.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΟ ΤΟΡ 13 ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ

Χρέη πολλών εκατομμυρίων ευρώ καταγράφονται στο παθητικό πολλών δήμων, ενώ 13 από αυτούς είναι στην κορυφή της «μαύρης λίστας», καθώς τα χρέη τους ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ!

Από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσίευσε το Εθνος της Κυριακής προκύπτει ότι οι 13 δήμοι είναι οι εξής:

-Φυλής (52.152.660 ευρώ)

-Αχαρνών (29.026.396 ευρώ)

-Καλαμαριάς (21.894.619 ευρώ)

-Ρόδου (21.467.420 ευρώ)

-Αμαρουσίου (19.142.295 ευρώ)

-Νίκαιας – Ρέντη (15.760.250 ευρώ)

-Κέρκυρας (15.064.300 ευρώ)

-Κορδελιού – Ευόσμου (14.289.425 ευρώ)

-Λαρισαίων (11.686.263 ευρώ)

-Ιωαννιτών (11.640.851 ευρώ)

-Σαλαμίνας (11.124.965 ευρώ)

-Σαρωνικού (10.842.954 ευρώ)

-Πέλλας (10.038.939 ευρώ).
Πηγή defencenet.gr

TΟ e-LEARNING ΤΟΥ ΚΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

To e-Learning του ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά επιστημονικούς συνεργάτες των κάτωθι ειδικοτήτων:

 

Πληροφορικός με ειδίκευση

σε βάσεις δεδομένων και κέντρα δεδομένων

Πληροφορικός / Μηχανικός Η/Υ / Ηλεκτρονικός Μηχανικός με ειδίκευση

σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας

Πληροφορικός / Μηχανικός Η/Υ / Ηλεκτρονικός Μηχανικός με ειδίκευση

σε ζητήματα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων / δικτύων

Πληροφορικός με ειδίκευση

σε θέματα υγείας

Νομικός με ειδίκευση

σε θέματα ασφαλείας τροφίμων

Νομικός με ειδίκευση

σε περιβαλλοντολογικά θέματα

Στέλεχος εργαστηρίων τροφίμων στον τομέα της ποιότητας

Περιβαλλοντολόγος με ειδίκευση

σε θέματα αντιρρύπανσης

Χημικός Μηχανικός ή Χημικός με ειδίκευση

σε θέματα παρασκευής φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων

Βιολόγος με ειδίκευση

σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στον τομέα της υγείας

Μηχανικός κατασκευών με ειδίκευση

στη διαχείριση ενέργειας

Μηχανικός με ειδίκευση

στα αιολικά συστήματα

Αρχιτέκτονας

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι

- Διδακτορικού Διπλώματος ή

- Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με σχετική εργασιακή εμπειρία

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ενδιαφέροντος τους εδώ

Πηγή http://edujob.gr

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

Αλλάζουν τα πάντα στους κανόνες για τα τσιγάρα Νέους κανόνες για τις συσκευασίες στα τσιγάρα καθώς και την απαγόρευση σε όλη την Ευρώπη των τσιγάρων «slim», που έχουν ως στόχο τις νεαρές γυναίκες, ψήφισε την Τετάρτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωβουλής.
Παράλληλα, η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρότεινε να καταστεί υποχρεωτική η εικονογραφημένη προειδοποίηση για την υγεία που θα καλύπτει το 75% του πακέτου τσιγάρων και στις δύο όψεις. Σε δηλώσεις τους, ευρωβουλευτές έκαναν λόγο για καταπολέμηση του αρνητικού λόμπινγκ της βιομηχανίας καπνού, το οποίο βομβαρδίζει με μηνύματα και επιστολές το ευρωκοινοβούλιο, ενάντια στη νέα νομοθεσία.

Πηγή http://magdatsegkou.blogspot.com

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (VIDEO-PHOTO)

Ξεκίνησαν σήμερα Τετάρτη 24 Ιουλίου οι έρευνες για την σεισμικότητα της περιοχής της Έδεσσας. Την έρευνα πραγματοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσω προγράμματος της Ευρωπαικής Ένωσης. Αντίστοιχες έρευνες εκτελούνται και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην παιδική χαρά  μπροστά απο το 4ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας και θα συνεχιστούν μεχρι και αύριο.

Λεπτομέρειες θα παρακολουθήσετε στο Βίντεο

{youtube}DQBO3BqRH80{/youtube}

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΙ ΑΡΝΙΣΣΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Μπατάνι», «Ορίζοντας» στην Έδεσσα και «Παιδική Πολιτεία» στην Άρνισσα

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (Δ.Η.Κ.Ε.Δ.Ε.), ενημερώνει ότι οι Δομές:

  1. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Μπατάνι»
  2. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Άρνισσας «Παιδική Πολιτεία» και
  3. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Ορίζοντας»

έχουν ενταχθεί – ύστερα από διαγωνισμό – στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που προκήρυξε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

 

Με βάσει τα παραπάνω οι γυναίκες, που είναι

q  μητέρες παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών (νήπια έως και ΣΤ Δημοτικού)

q  μητέρες παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

 

έχουν την δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδία τους δωρεάν στις παραπάνω δομές υποβάλλοντας αίτηση προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και την Αίτηση που υποβάλουν οι υποψήφιες μητέρες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή μπορούν να τα παραλάβουν από τις εγκεκριμένες δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για υποστήριξη προκειμένου να συμπληρωθεί σωστά η αίτηση και να υποβληθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να επικοινωνείτε στις παρακάτω δομές:

  1. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Μπατάνι» καθημερινά από τις 09:00π.μ. έως τις 13:30μ.μ. με την κα. Περπέρη Μαρία στο τηλέφωνο 23810 51250.
  2. Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Έδεσσας καθημερινά από τις 09:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. με την κα. Κοντογεώργη Σταυρούλα στο τηλέφωνο 23810 23101
  3. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Άρνισσας «Παιδική Πολιτεία» καθημερινά από τις 09:00π.μ. έως τις 13:30μ.μ. με την κα. Λιμπάρη Ειρήνη στο 23813 51600 ή από τις 13:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ. με τον κ. Μπαϊρακταρίδη Χρήστο στο τηλέφωνο 23810 31236.
  4. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Ορίζοντας» καθημερινά από τις 09:00π.μ. έως τις 13:30μ.μ. με την κα. Παπαδοπούλου Μαρία στο τηλέφωνο 23810 23898.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Αυγούστου (θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΑΑ γραφείο Θεσσαλονίκης)

ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΑΣΟΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΚΟΣΚοινή επιστολή παραίτησης από τα δημοτικά αξιώματά τους συνυπογράφουν οι 25 από τους 38 δημάρχουςτης Κεντρικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενοι σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ).

Την επιστολή, που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τους αρμόδιους Υπουργούς και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κατέθεσε σήμερα, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σίμος Δανιηλίδης, δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών.

Ο κ. Σ. Δανιηλίδης τόνισε πως αναμένεται η συνυπογραφή και άλλων Δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας, και κάλεσε και τις άλλες ΠΕΔ της Χώρας να προβούν στην υποβολή παρόμοιων επιστολών, ως ύστατη έκφραση διαφύλαξης της αξιοπρέπειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία, με τις αντισυνταγματικές, αντιαυτοδιοικητικές και αντιευρωπαϊκές ρυθμίσεις αλλεπάλληλων νομοθετημάτων, δέχεται επαναλαμβανόμενα, εξουθενωτικά και ταπεινωτικά πλήγματα, που την οδηγούν στον πλήρη αφανισμό.

Tην παραίτηση τους υπέβαλαν οι δήμαρχοι Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Κασσάνδρας, Βασίλης Παπαγιάννης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, Βόλβης, Δημήτρης Γαλαμάτης, Νάουσας, Αναστάσιος Καραμπατζός, Ηράκλειας, Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Κορδελιού-Ευόσμου, Ευστάθιος Λαφαζανίδης, Καλαμαριάς, Θεοδόσης Μπακογλίδης, Κιλκίς, Ευάγγελος Μπαλάσκας, Παύλου-Μελά, Διαμαντής Παπαδόπουλος,Αλμωπίας, Δημήτρης Πασόης, Πέλλας, Γρηγόρης Στάμκος, Σερρών, Πέτρος Αγγελίδης, Δέλτα, Γεώργιος Γλώσσης, Χαλκηδόνας, Ιωάννης Μπίκος, Αλεξάνδρειας, Φώτης Δημητριάδης, Νέας Προποντίδας, Δαμιανός Ιορδανίδης, Βισαλτίας, Δημήτρης Καλαϊτζής, Σιντικής, Απόστολος Καρύδας, Παιονίας, Αθανάσιος Λαπόρδας, Βέροιας, Χαρίλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, Δίου-Ολύμπου, Γιώργος Παπαθανασίου, Πύδνας-Κολινδρού, Ευάγγελος Πολύζος και Ωραιοκάστρου, Δημήτρης Σαραμάντος.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξης

«Ένας θεσμός συνιστά την σπονδυλική στήλη του Γένους, από τις απαρχές της ύπαρξής του μέχρι σήμερα: η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ένας θεσμός διατρέχει την ιστορία των Ελλήνων και διαποτίζει τις παραδόσεις τους (ανεξάρτητα από την μορφή, το είδος ή ακόμη και την παρουσία της εκάστοτε κρατικής οντότητας): η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ένας θεσμός αποτελεί την μήτρα του δημοσίου βίου των Ελλήνων: η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ένας θεσμός συγκροτεί το ακλόνητο θεμέλιο της παιδείας και του πολιτισμού μας: η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ένας θεσμός ενσαρκώνει, με αδιάλειπτη συνέχεια, την λαϊκή συμμετοχή και το δημοκρατικό ήθος, με τους εκπροσώπους του να βρίσκονται διαρκώς στο μικροσκόπιο των Τοπικών Κοινωνιών: η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε μια Πολιτεία, που έχει προσδιορίσει σαφώς τα όρια και την έκταση της Κεντρικής Εξουσίας (: «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα», άρθρο 101 § 1 του Συντάγματος), η αυτόφωτη, αυτοτελής και αυθύπαρκτη θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναγνωρίζεται στο συνταγματικό στερέωμα («Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού», άρθρο 102 § 1 εδ. α΄ του Συντάγματος· «Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει», άρθρο 102 § 2 του Συντάγματος· «Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους», άρθρο 102 § 3 του Συντάγματος· «Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης», άρθρο 102 § 5 εδ. γ΄-δ΄ του Συντάγματος), και περιβάλλεται με την αυξημένη ισχύ του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας (Ν. 1850/1989).

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην παρούσα δυσμενή συγκυρία, της παρατεταμένης, πολύπλευρης και πολυπλόκαμης κρίσης, που μαστίζει τη Χώρα μας, είναι το πιο οικείο, το πιο προσιτό και το πιο φιλόξενο καταφύγιο όλων των κατοίκων, χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις ή περιορισμούς.

Έχοντας τεθεί, ουσιαστικά, υπό επιτροπεία, και έχοντας υποστεί δεινότατη οικονομική αποψίλωση και οδυνηρό υπηρεσιακό ακρωτηριασμό, η Τοπική Αυτοδιοίκηση (παρ’ όλ’ αυτά) εφαρμόζει καθημερινά, στην πρώτη γραμμή του μετώπου, τις αρχές της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, όπως επιτάσσει η ιστορία και η παράδοσή της.

Μέχρι τώρα, η καταρράκωση αυτής της παράδοσης, οι αλλεπάλληλες προσβολές της πολιτικής αυθυπαρξίας της, και οι επαναλαμβανόμενες τραγικές περικοπές των λιγοστών εσόδων της, εκλήφθηκαν, καλόπιστα, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως το αναγκαίο τίμημα της συνεισφοράς της για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Όμως, ο «μολώχ» της Κεντρικής Εξουσίας δεν αρκείται σ’ αυτές τις θυσίες των Δήμων και των Δημοτών.

Απαιτεί, και μεθοδικά εφαρμόζει, την πολιτική εξουθένωση, την ηθική εξόντωση, την θεσμική εξαφάνιση, τον διοικητικό εκμηδενισμό, τον οικονομικό όλεθρο, τον κοινωνικό ευνουχισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αλυσιδωτές αντιαυτοδιοικητικές, αντισυνταγματικές και αντιευρωπαϊκές νομοθετικές εμπνεύσεις της Κεντρικής Εξουσίας, [με τις ισοπεδωτικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τους δαιδαλώδεις πολυ-νόμους (που εμφανίζονται αιφνιδιαστικά και ψηφίζονται με συνοπτικές διαδικασίες)], διαμορφώνουν ένα εφιαλτικό περιβάλλον, θανατηφόρο για τους Δήμους, αποσαθρωτικό για τη Λαϊκή Κυριαρχία, διαλυτικό για τις Τοπικές Κοινωνίες.

Αυτό το εφιαλτικό περιβάλλον μπορεί, σταδιακά, να αλλάξει, αν θελήσει, έστω και τώρα, η Κεντρική Εξουσία να ακούσει την φωνή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να αποδεχτεί τα δίκαια αιτήματά μας (όπως διατυπώνονται στο από 11-7-2013 Ψήφισμα και την από 19-7-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, που επισυνάπτονται).

Αν όμως η Κεντρική Εξουσία αγνοήσει, για μια ακόμη φορά, αυτή την ύστατη έκκληση, ας γνωρίζει πως

εμείς, οι άμεσα εκλεγμένοι απ’ το Λαό Εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Μακεδονίας, τιμώντας την εντολή και την εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας, σεβόμενοι την ιστορία του θεσμού που υπηρετούμε, και έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο υπομονής, κάθε ικμάδα αντοχής και κάθε ελπίδα αναμονής απέναντι σε μια αδηφάγα, ανάλγητη και αναίσθητη Κεντρική Εξουσία,

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ τις παραιτήσεις μας από τα δημοτικά αξιώματά μας, και ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι συνεχίζουμε, μαζί με τους συμπολίτες μας, τον αγώνα για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντάξια του ονόματος και των παραδόσεών της.»

Πηγή
http://www.aftodioikisi.gr

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΑΛΗ ΕΞΟΔΟΣ- ΘΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ Η ΚΟΛΑΣΗ!Σε άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα απαντά σε δημοσίευμα των Financial Times περί ώριμων συνθηκών για Grexit...
Βαρουφάκης: Δεν υπάρχει ομαλή έξοδος- Θα ξεσπάσει η κόλαση!
Στο άρθρο των Financial Times που έκανε λόγο για «ώριμες συνθήκες» περί ενός «ομαλού Grexit» απαντά ο διεθνούς φήμης οικονομολόγος Γιάννης Βαρουφάκης. Ο καθηγητής Οικονομικών τονίζει ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τώρα την «τεχνική» του πρωτογενούς πλεονάσματος που έχει επιτευχθεί προκειμένου να διαπραγματευτεί σκληρά και να σηκώνει τους ώμους της αν το Βερολίνο συνεχίζει να απειλεί με αποβολή από την Ευρωζώνη» .

Τέλος, τονίζει, σε άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ότι στην ευρωζώνη υπάρχει ένα ενιαίο νόμισμα που δεν είναι δεκτικό σε διαφοροποιήσεις. «Όσο για την «ομαλή» έξοδο, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο πράγμα», λέει, διότι «τότε θα ξεσπάσει η κόλαση».

Προσθέτει ο καθηγητής τρία βασικά σημεία:
- Πρώτον, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι μικρό και έχει ως προϋπόθεση την άρνηση του κράτους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τους πολίτες (π.χ. καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ στους εξαγωγείς, μη καταβολή των ιδιωτικών επιχειρήσεων για αγαθά και υπηρεσίες που έχουν ήδη κ.λπ.).

- Δεύτερον, η έξοδος από την Ευρωζώνη θα είχε καταστροφικές συνέπειες διότι το τρέχον πρωτογενές πλεόνασμα, ακόμη και αν ήταν πραγματικό, δεν θα είναι σε θέση να καλυφθεί.

- Τρίτον, εάν η ελληνική κυβέρνηση ενδιαφέρονταν για τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, θα επωφελούνταν από τη συμμαχία με το ΔΝΤ να το πράξει και ανεξάρτητα από το πραγματικό μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος, θα αρνούνταν να επιστρέψει στην ΕΚΤ τα ομόλογα που αγόρασε ανόητα μεταξύ 2010 και 2011. Δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τη διαπραγμάτευση.

ΠΗΓΗ: epikaira.gr

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ BBC ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ(VIDEO)

Στην Ελλάδα του 2013 ταξιδεύει η δημοσιογράφος του BBC, Ζένα Μπεντάουι, παρουσιάζοντας τις εικόνες μίας χώρας που βρίσκεται έξι χρόνια σε κρίση και τέσσερα χρόνια σε σκληρή λιτότητα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ρεπορτάζ.


Η δημοσιογράφος εστιάζει στο τεράστιο πρόβλημα της ιατρικής περίθαλψης που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα, ενώ αναφέρεται και στην ανεργία που, όπως σημειώνει, αγγίζει το 30%.

Μέσα από εικόνες που θυμίζουν περισσότερο εμπόλεμες ζώνες σε τριτοκοσμικές χώρες, παρά κράτος – μέλος της ΕΕ, το ρεπορτάζ αποκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα των πολλών Ελλήνων που λόγω της λιτότητας και της κρίσης έχουν στραφεί στη φιλανθρωπία για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη.

Δείτε όλο το video με ελληνικούς υπότιτλους:

{youtube}-rkKhwg0EPM{/youtube}

Πηγή http://www.voria.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ, ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ-3

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών θυμίζει η προκήρυξη για τη στελέχωση του μεταβατικού σχήματος που αντικαθιστά την ΕΡΤ. Πέρα από κάθε λογική και έννοια διαπραγμάτευσης το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε χθες το απόγευμα την πολυαναμενόμενη προκήρυξη, που προβλέπει τελικά 589 θέσεις εργασίας στο μεταβατικό φορέα, ενώ ανακοινώνει ότι μελλοντικά ο αριθμός των εργαζομένων θα φτάσει τους 2.000 -όπως προέβλεπε η άτυπη συμφωνία με την ΠΟΣΠΕΡΤ- , εφόσον όμως ελευθερωθούν τα κτίρια των κρατικών ραδιοσταθμών.Επί της ουσίας πρόκειται για ένα σχέδιο που είναι πολύ πιθανό να έχει μόνιμο χαρακτήρα, απαξιώνει πλήρως τη δημόσια τηλεόραση, βολεύει τους ημέτερους, ενώ πετάει απ’ ευθείας στην ανεργία τη συντριπτική πλειοψηφία των παλιών εργαζομένων.Η προκήρυξη όμως αποτελεί και μνημείο αδιαφάνειας, ενώ σε πολλά σημεία της γίνεται φωτογραφική στην κάλυψη των θέσεων, με τα μόρια να μοιράζονται κατά το δοκούν, ενώ η διαδικασία της τελικής κρίσης παραμένει στον αέρα.

 

Τοπικό κανάλι η Δημόσια Τηλεόραση

Οι εξαγγελίες για μια ΕΡΤ που θα συγκροτηθεί εξ’αρχής στα πρότυπα του BBC καταρρίπτονται με μια πλάγια ανάγνωση της προκήρυξης. Το σχήμα που προτείνεται προβλέπει 589 εργαζόμενους, αριθμό που αδυνατεί να “βγάλει” το πρόγραμμα τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας, πόσο μάλιστα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Στην πραγματικότητα προβλέπεται η λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού -που θα εκπέμπει σε τρεις συχνότητες- , ενώ τα ραδιόφωνα επι της ουσίας κλείνουν, όπως και οι περιφερειακοί σταθμοί.

Λουκέτο στην ΕΡΤ-3

Η προκήρυξη των προσλήψεων σημαίνει και το οριστικό κλείσιμο της ΕΡΤ-3. Συγκεκριμένα για το κανάλι της Θεσσαλονίκης προβλέπονται συνόλικα 39 εργαζόμενοι, από τους οποίους μόνο 12 είναι δημοσιογράφοι. Στις υπόλοιπες ειδικότητες όμως τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο τραγελαφικά. Η θέση του σκηνοθέτη είναι 1, των μοντέρ 3, ενώ στην παραγωγή των εκπομπών θα εργάζεται πλέον μόνο 1 εργαζόμενος!

Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ-3 δημοσιογράφοι δεν χρείαζονται και άρα δεν προβλέπεται καμία θέση, ενώ ανταποκριτές δημοσιογράφοι δεν θα υπάρχουν και στην υπόλοιπη Μακεδονία.

Στον αντίποδα των παραπάνω οι εικονολήπτες της ΕΡΤ-3 θα είναι 4, καθώς κάποιος πρέπει να δίνει πλάνα στα ιδιωτικά κανάλια που έχουν κλείσει τα ανταποκριτικά τους στη Θεσσαλονίκη.

“Τελειώνουν” τους πρώην εργαζόμενους

Μία από τις πρώτες υποσχέσεις της κυβέρνησης, μετά το μαύρο στις οθόνες και την απόλυση του προσωπικού της ΕΡΤ, ήταν η επιδότηση των πρώην εργαομένων, ώστε να προσληφθούν στο νέο φορέα. Όπως όμως δείχνουν οι λεπτομέρειες της προκήρυξης, πριμοδοτημένοι είναι οι συνάδελφοι τους του ιδιωτικού τομέα. Τα 200 θα φτάσουν λοιπόν τα μόρια με τα οποία θα πριμοδοτηθούν οι πρώην εργαόμενοι της ΕΡΤ, ενώ αντίστοιχα λαμβάνουν 10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας οι εργαζόμενοι στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Κάποιος δηλαδή με 8 έτη εργασίας σε ιδιωτικό μέσο, πριμοδοτείται με περισσότερα μόρια από έναν εργαζόμενο της ΕΡΤ, που δούλεψε στο κρατικό κανάλι για μια πενταετία.

Παράλληλα μια σειρά από ρυθμίσεις φέρνουν στην επιφάνεια ένα εκτεταμένο σχέδιο αποκατάστασης των “δικών τους παιδιών”. Χαρακτηριστική η πρόβλεψη για κάλυψη 20 θέσεων πολιτικού ρεπορτάζ στην Αττική, στα πλαίσια του μεταβικού σχήματος των 586 εργαζομένων!

Εργασιακός μεσαίωνας

Και αν οι ΕΡΤατζήδες ήταν από τους ευνοούμενους του δημοσίου, όπως με στόμφο ανακοίνωσε ο κ. Κεδίκογλου στο περίφημο χουντοδιάγγελμα της 10ης Ιουνίου, πλέον οι μισθολλογικές τους απολαβές θα θυμίζουν μισθούς Βουλγαρίας. Στα 3.200.000 ευρώ υπολογίζονται οι μισθολογικές δαπάνες του νέου φορέα, δηλαδή περίπου 800 ευρώ μεικτά έκαστος για δύο μήνες, με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ να χάνουν και το ταμείο ανεργίας μετά τη λήξη των συμβάσεων τους.

Συμβάσεις που θα έχουν δίμηνη διάρκεια και έπειτα θα προκηρυχθούν νέες θέσεις, στα πλαίσια παρόμοιου διαγωνισμού.

Πηγή http://www.alterthess.gr

 


Σ.ΜΑΛΕΛΗΣ: «ΜΕΤΑ ΑΠΟ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΡΙΖΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»

Ο Σταμάτης Μαλέλης παραδέχτηκε και επισήμως ότι μετά την παραίτησή του από το STAR την ερχόμενη σεζόν θα ανήκει στο κανάλι του ΣΚΑΙ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαλέλης ο οποίος κάνει τις διακοπές του στη Νάξο, ανήμερα των γενεθλίων του παραδέχτηκε στο φακό του Naxos-news ότι συμφώνησε με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και στη νέα τηλεοπτική σεζόν θα διατελέσει διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης. Επίσης, για πρώτη φορά θα έχει καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή.

Πηγή http://www.parousiazw.gr

{youtube}FIHNCYRFJTg{/youtube}

ΔΕΥΑ: ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

Έργο συλλογής λυμάτων στης είσοδο της πόλης

 

Στην είσοδο της Έδεσσας από την πλευρά της Θεσσαλονίκης κατασκευάζεται νέος αγωγός συλλογής λυμάτων. Στην περιοχή ρέει ελεύθερα σημαντικός όγκος λυμάτων, που διογκώνεται λόγω της πρόσμιξής του με τα όμβρια ύδατα.

Αποτέλεσμα της ελεύθερης ροής των λυμάτων είναι η διοχέτευσή τους σε παρακείμενο ρέμα και η δημιουργία κακοσμίας, προκαλώντας έτσι έντονα φαινόμενα περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Για να θεραπευτεί το πρόβλημα κατασκευάζεται μεγάλο φρεάτιο και κατά μήκος του δρόμου εγκαθίσταται αγωγός μεταφοράς των λυμάτων, ο οποίος θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο παλιό αγωγό και τα λύματα θα διοχετευτούν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Έδεσσας.

Επίσης, μέσω του έργου κατασκευάστηκε φρεάτιο και συνδέθηκε με αγωγό που μεταφέρει τα λύματα από την περιοχή του παλιού εργοστασίου ΣΕΦΕΚΟ, τα οποία κατέληγαν σε αρδευτικό κανάλι του αγροκτήματος του Λόγγου και του Μεσημερίου, δημιουργώντας αντίστοιχα προβλήματα σε ιδιοκτησίες της περιοχής.

Η ΔΕΥΑ Έδεσσας πραγματοποιεί σημαντικές παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης και των Τοπικών Κοινοτήτων, με στόχο την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑι

Μεγάλος αριθμός από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις απαλλάσσεται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο απλοποιούνται οι διαδικασίες και συντομεύεται ο απαιτούμενος χρόνος για την αδειοδότηση των έργων.
Δεν πέρασαν πολλές ημέρες από την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εξαιρούνταν των εν λόγω μελετών πολλά μεγάλα έργα και δραστηριότητες (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, σουπερμάρκετ και πολυκαταστήματα μικρότερα των 5.000 τ.μ., χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, γήπεδα κ.ά.) και μια νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση υπέγραψε σήμερα, Τρίτη, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης. Αφορά τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για σειρά έργων του κτηνοτροφικού τομέα που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.
Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται πολλές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπως:  εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης (έως  15.000 θέσεις πάχυνσης), εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους (έως 300 θέσεις χοιρομητέρων), εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών (έως 1.000 κονικλομητέρες), εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων (έως 1.500, ή έως 2.500 αιγοπρόβατα, ανάλογα με το αν ή περιοχή υπάγεται ή όχι στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000).
Ως «μεγάλη ανάσα στην κτηνοτροφία που αποτελεί βασικό πυλώνα για ένα άλλο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης για τη χώρα» χαρακτήρισε την απόφαση ο υπουργός ΠΕΚΑ με στόχο, όπως σημείωσε την «ελκυστικότητα των επενδύσεων του κτηνοτροφικού τομέα».

Πηγή  http://www.tovima.gr

ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΠΟΥΛΗΣΕ ΕΝΑΝΤΙ 5,9 ΕΚΑΤ. ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥ

Το ΤΑΪΠΕΔ πούλησε έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το διατηρητέο τετραώροφο κτίριο της Ερμού όπου στεγαζόταν το πολυκατάστημα Φωκάς.

Μετά το ακίνητο στο Κολωνάκι κι εκείνο την Καβάλα, το ΤΑΪΠΕΔ συνέχισε τις ηλεκτρονικές πωλήσεις με ένα τετραώροφο κτίριο επί της οδού Ερμού, το οποίο έπιασε 5,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ, πρόκειται για ένα διατηρητέο ακίνητο, επιφάνειας 715 τ.μ. (συν 172 τ.μ. υπόγειο), που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 19, στο Σύνταγμα. Το ακίνητο περιήλθε στο Δημόσιο το 1991 από σχολάζουσα κληρονομιά και είναι μισθωμένο στην εταιρία «ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ ΑΕ». Το τίμημα των 5,9 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς, στο οποίο πλειοδότησε θεσμικός επενδυτής αντιστοιχεί σε περίπου 8.250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανωδομής.

Σημειώνεται, ότι σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, το συνολικό ποσό το οποίο θα εισπράξει το Δημόσιο και για τα τρία ακίνητα που βγήκαν στην αγορά μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαδικασιών e-publicrealstate.gr, ανέρχεται στα 7,4 εκατ. ευρώ.

ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Σε επίσχεση εργασίας βρίσκονται οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδας, που συμμετέχουν στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α).

Σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει τη συμπαράσταση του στους γιατρούς, οι οποίοι, όπως τονίζει, έχουν να πληρωθούν από το ΙΚΑ από το Σεπτέμβριο του 2012.

«Οι γιατροί των Κ.Ε.Π.Α. επί μήνες μετακινούνται χωρίς καμία διασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος, με πενιχρές αποζημιώσεις οδοιπορικών οι οποίες δεν καλύπτουν την πραγματική δαπάνη τους, με υποχρεωτικές διανυκτερεύσεις εκτός έδρας μακριά από τις οικογένειες τους και την εργασία τους απλήρωτοι, μόνο και μόνο για την εξυπηρέτηση αυτών που έχουν ανάγκη την πιστοποίηση της αναπηρίας τους. Η κατάσταση όμως έφτασε στο απροχώρητο», τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και καλεί το ΙΚΑ αναλογιζόμενο τις ευθύνες του να τηρήσει τις υποσχέσεις του και να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του προς τους γιατρούς, ώστε να λήξει η ταλαιπωρία των υπό εξέταση ασθενών.

Πηγή http://www.naftemporiki.gr

ΠΩΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ΣΕ ΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΗΜΑΘΙΑ

Μια δύσκολη χρονιά ήταν η φετινή, για τους κερασοπαραγωγούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας αφού εκτός από το γεγονός ότι είδαν σημαντικό μέρος της παραγωγής τους να καταστρέφεται από το χαλάζι, προβλήματα αντιμετώπισαν και από τις χαμηλές τιμές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, σε πολλές περιοχές η τιμή έπεσε ακόμα και στα 60 λεπτά το κιλό. Παράλληλα λόγω των ζημιών μεγάλες ποσότητες οδηγήθηκαν στη χυμοποίηση. Ωστόσο, υπήρχαν και περιπτώσεις όπως αυτή που περιγράφει στον ΑγροΤύπο ο Διευθυντής της Ένωσης Έδεσσας - Σκύδρας κ. Αντώνης Σόφτσης. Σύμφωνα με τον ίδιο: «Σε 10 περίπου ημέρες θα έχουμε ολοκληρώσει την συγκομιδή μας. Φέτος το κεράσι είχε υπερπαραγωγή στην περιοχή μας και οι τιμές για το καλής ποιότητας προϊόν ήταν καλές αφού κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στα 1,40 ευρώ/κιλό (πέρσι στα 1,20 ευρώ/κιλό)».

Και προσθέτει: «Ωστόσο και εμείς είχαμε κάποιες ζημιές από το χαλάζι με αποτέλεσμα το 30% - 40% της παραγωγής μας να οδηγηθεί στην χυμοποίηση».
Σύμφωνα με τον ίδιο σε πολύ καλά επίπεδα κυμάνθηκε και η ζήτηση του κερασιού της περιοχής το οποίο προορίζεται περισσότερο για εξαγωγές με κύριους προορισμούς την Ρωσία και την Ουκρανία ενώ κάποιες σημαντικές ποσότητες εξάγονται και στην Πολωνία.

Έδεσσα

Από την πλευρά του ο κ. Διονύσης Μάρκου, πρόεδρος Α.Σ. Κερασιάς Βόρρας στην Έδεσσα μας λέει: «Αυτές τις ημέρες βρισκόμαστε στο τέλος της συγκομιδής. Οι ζημιές που είχαμε από το χαλάζι, τους δυνατούς ανέμους αλλά και μια δυνατή βροχόπτωση πριν από περίπου 10 ημέρες είχαν σαν αποτέλεσμα να υποστούμε μεγάλες ζημιές. Η μείωση της παραγωγής είναι μεγάλη και γι’ αυτό δεν συγκομίσαμε περίπου το 50% των κερασιών μας. Επίσης επειδή η ποιότητα των μεγαλύτερων ποσοτήτων που συγκομίσαμε δεν ήταν καλής ποιότητα το σημαντικότερο μέρος αυτής οδηγήθηκε στην χυμοποίηση με τιμή 20 – 30 λεπτά το κιλό. Σε αυτό που ελπίζουμε πλέον είναι οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Την περίοδο αυτοί οι γεωπόνοι του Οργανισμού κάνουν τις εκτιμήσεις αλλά από ότι καταλαβαίνουμε το προσωπικό είναι λίγο και η διαδικασία προχωράει πολύ αργά».
Σε ερώτησή μας σχετικά με τις τιμές που πουλήθηκαν όσα κεράσια ήταν καλής ποιότητας, ο κ. Μάρκου μας ανέφερε ότι αυτές ξεκινούσαν από 60 λεπτά/κιλό και δεν ξεπερνούσαν το 1 ευρώ το κιλό. Ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο ακόμα και αυτή η τιμή δεν είναι ικανή να αφήσει κέρδος στον παραγωγό αφού τα καλλιεργητικά έξοδα είναι υψηλά.

Νάουσα

Την απογοήτευσή της για την φετινή χρονιά εκφράζει στον ΑγροΤύπο η κα. Αθανασία Σερδάρη, Διευθύντρια Πωλήσεων του Α.Σ. Νάουσας. Σύμφωνα με την ίδια: «η φετινή χρονιά ήταν πάρα πολύ άσχημη για το κεράσι. Υπήρξε υπερπαραγωγή, οι τιμές ήταν χαμηλές και στις 10 Ιουνίου που χτυπήθηκε από το χαλάζι τα προβλήματα ήταν ακόμα περισσότερα. Επίσης μας “χτύπησε” πολύ και η Σερβία, η οποία είχε και αυτή υπερπαραγωγή και επειδή δεν έχει δασμός στις ρώσικες αγορές προτιμήθηκαν τα προιόντα τους τα οποία ήταν φθηνά. Οι βιομηχανίες για χυμό ήταν γεμάτες και ούτε εκεί δεν μπορούσε να δώσει ο παραγωγός. Αναγκάστηκαν λοιπόν ακόμα και να πετάξουν μέρος της παραγωγής τους. Όσον αφορά τις τιμές στο καλό κεράσι και αυτές έπεσαν πολύ και γρήγορα. Μετά τις 10 Ιουνίου η τιμή δεν ξεπερνούσε τα 80 λεπτά το κιλό, δηλαδή κάτω του κόστους».

Ημαθία

Τέλος ο κερασοπαραγωγός κ. Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου από την περιοχή της Ημαθίας μας αναφέρει για την φετινή χρονιά που ολοκληρώνεται: «ήταν μια σχετικά καλή χρονιά για το κεράσι αν εξαιρέσουμε τις τιμές οι οποίες ενώ ξεκίνησαν πολύ καλά – στα 2 ευρώ το κιλό – “κατρακύλησαν” στα 60 λεπτά/κιλό. Επίσης θα πρέπει να προσθέσουμε ότι στις περιοχές που είχαμε ζημιές από το χαλάζι η καταστροφή ήταν μεγάλη. Σε γενικές γραμμές ωστόσο η παραγωγή μας κυμάνθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα και μάλιστα ήταν αυξημένη σε σχέση με την περσινή».
Ρωτήσαμε τον κ. Παπακωνσταντίνου που οφείλεται κατά την γνώμη του αυτή η μείωση των τιμών στο κεράσι μας εξηγεί: «Νομίζω ότι μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι φετινές καιρικές συνθήκες ενώ την κατάσταση επηρεάζει αρνητικά και το γεγονός ότι στην αγορά έχουν μπει έμποροι αμφιβόλου αξιοπιστίας οι οποίοι όπως γίνεται κατανοητό δημιουργούν προβλήματα και στρεβλώσεις».\

Πηγή
http://www.agrotypos.gr

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Είναι προφανές πώς η εμμονή των διαχειριστών της ιστοσελίδας «aftodioikisi.gr» και οι συνεχείς επιθέσεις στα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και προσωπικά στον Πρόεδρό της Θέμη Μπαλασόπουλο εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Η εμπάθεια, οι ύβρεις και η λάσπη που εκτοξεύονται συστηματικά προδίδουν τις προθέσεις των συντακτών ή του συντάκτη. Πόσο μάλλον όταν αναζητούν αφορμές… φανταστικές.

 

Δέχθηκε, υποστηρίζει το «aftodioikisi.gr» συντάκτης του επίθεση «χρυσαυγίτικη» με ηθικό αυτουργό τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Μάλλον τα έχει μπερδέψει ο συντάκτης. Του επισημαίνουμε ότι ουδεμία σχέση υπάρχει με το χώρο αυτό και ούτε πρόκειται να υπάρξει. Εκτός και αν ζαλίστηκε από την… επίθεση και δεν ξέρει τη γράφει. Μάλιστα, η «επίθεση» ήταν τόσο βίαιη που κατά τα γραφόμενα του με μία συγνώμη θα είχε λυθεί η παρεξήγηση. Τόσο «φθηνός» είναι ο συντάκτης του «aftodioikisi.gr».

 

Αρκετά λοιπόν με τα λόγια της… ΧαΒούζας. Δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με τα παράσιτα. Αυτό ας συνεχίσει να το πράττει ο κ. Γιώργος Χαρίσης, που κατάπιε αμάσητα τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του «aftodioikisi.gr» για να παίξει το δικό του παιχνιδάκι σε βάρος των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Προέδρου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Ομοσπονδίας. Ποτέ δεν κατάφερε να διώξει τις μικροκομματικές και μικροπαραταξιακές του παρωπίδες και εμπάθειες και μόνιμα αναζητεί άλλοθι.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι έδιναν μάχη προκειμένου να ανατραπεί το πολυνομοσχέδιο για τις 6.000 απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Δημοτικούς Αστυνομικούς και τους Σχολικούς Φύλακες σε πρώτη φάση, απροκάλυπτα ο Τηλεοπτικός Σταθμός «Σκάι» αναδείκνυε τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης.

 

Απώτερος στόχος της είναι να εκχωρήσει τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, στους ιδιώτες-εργολάβους που λυμαίνονται τα πάντα στη χώρα, σε βάρος βέβαια των πολιτών. Αυτό που επανηλειμμένα έχει καταγγείλει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

Στην εκπομπή του την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ο Άρης Πορτοσάλτε πρότεινε στον καλεσμένο του, τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Κώστα Ασκούνη να μην περιμένει το κράτος, αλλά σε εκπομπή που θα κάνει ο ίδιος της ερχόμενες ημέρες να καλέσει τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. και εταιρείες ιδιωτικών συμφερόντων ώστε δημόσια να δώσουν προσφορές για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας.

 

Ο εκπρόσωπος των εργολάβων και «πληρωμένος κονδυλοφόρος» του ομίλου Αλαφούζου, που θέλει να λέγεται δημοσιογράφος, αφού καθημερινά έχει αναλάβει εργολαβία με τη συνομοταξία του «Σκάι» της Τηλεόρασης και του Ραδιόφωνου τη συκοφάντηση των εργαζομένων στους Δήμους και του Δημοσίου γενικότερα, θέλησε να το παίξει και τιμητής. Ποιου; Μα του αφεντικού του φυσικά.

 

Πίσω από κάθε πρότασή του, ή ρεπορτάζ κρύβεται ο στόχος του ομίλου Αλαφούζου να αναλάβει το κεφάλαιο, μέρος του οποίου αποτελεί έχοντας καταστρέψει τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, μέρος των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το μάρμαρο βέβαια θα κληθούν να πληρώσουν με απολύσεις οι εργαζόμενοι και με νέα χαράτσια, φόρους και δημοτικά τέλη οι πολίτες. Αλλά, ουδεμία σημασία έχει αυτό για τον Άρη Πορτοσάλτε και την παρέα του. Αρκεί το αφεντικό να οικονομήσει.

 

 

 

Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει πόσο ασύδοτα και ξεσαλωμένα είναι τα συστημικά Μ.Μ.Ε. και πόσο απροκάλυπτα κυβέρνηση και συμφέροντα κάνουν business σε βάρος της χώρας, των πολιτών και των εργαζομένων. Έχουν βάλει το προσωπείο της… οικολογίας και την ίδια στιγμή «μαγειρεύουν» πώς θα πάρουν τη διαχείριση των απορριμμάτων για να πνίξουν στο σκουπίδι την Αττική και στους φόρους τους πολίτες της.

 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απαντούν σε όλους όσους επιβουλεύονται τις υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες της πώς θα ανατρέψουν τα σχέδια της κυβέρνησης και των εργολάβων. Δεν θα επιτρέψουν τη διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και αν τα φερέφωνα τους το επιθυμούν σε… ζωντανή σύνδεση. Καλούνται δε όλοι οι εργαζόμενοι και οι Ο.Τ.Α. να μην συνδράμουν από εδώ και στο εξής στις δήθεν «οικολογικές» πρωτοβουλίες του «Σκάι», γιατί είναι πλέον πεντακάθαρες οι επιδιώξεις του.

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Ημερίδα για την απασχόληση από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Γη >> .

Την αντιμετώπιση της ανεργίας και την παράλληλη ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας , μέσα από την οπτική της τοπικής αυτοδιοίκησης ,τόνισε με τον χαιρετισμό και τις παρεμβάσεις του ο Δήμαρχος Σκύδρας Γιώργος Χοϊδης στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22/7/2013 στο Πνευματικό Κέντρο Σκύδρας .

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη  (στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Σκύδρας ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με την κωδική ονομασία με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης .

Ο κ . Δήμαρχος επισήμανε την αναγκαιότητα της ορθολογικής αξιοποίησης των ανταγωνιστικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής ( ανθρώπινο δυναμικό , πλουτοπαραγωγικές πηγές , γεωγραφική θέση ) μέσα από στοχευμένα επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα . Υπογράμμισε ότι η κεντρική εξουσία θα πρέπει κάθε φορά να λαμβάνει υπόψη της τους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες του Δήμου Σκύδρας για έργα υποδομής κι ανάπτυξης ώστε ν ΄αποτελέσουν το δέλεαρ για την προσέλκυση αξιόλογων κι αξιόπιστων επενδύσεων , που ,ταυτόχρονα , να συνδεθούν και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού και της Μακεδονίας διότι αποτελούν αναπτυξιακά δυναμικά σημεία του ίδιου ομόκεντρου κύκλου .

Επίσης , προέτρεψε ότι είναι καιρός να κάνουμε την αυτοκριτική μας αποφεύγοντας λάθη του παρελθόντος , όπως για παράδειγμα την εσφαλμένη προ έτών επιλογή της Βιομηχανικής Περιοχής του Νομού στην απομακρυσμένη από τους οδικούς άξονες περιοχή της Δροσιάς , αντί της Πετριάς .

Επανέλαβε την πρότασή του για την χρηματοδότηση των Δήμων για μικρού προϋπολογισμού έργα κατασκευής , εξωραϊσμού και καθαριότητας ώστε να βοηθηθούν οι Δήμοι και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία κι απασχόληση , ενώ χρήσιμο ακόμη θα ήταν οι καταρτιζόμενοι των διαφόρων προγραμμάτων να εκτελούν την πρακτική τους άσκηση στους Δήμους καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό και σε κάποιο βαθμό τις λειτουργικές ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης .

Οι εισηγητές κ .κ. Σάκης Καραμόσχος και Σάκης Γιαννόπουλος αναφέρθηκαν και ανέλυσαν τις λεπτομέρειες του προγράμματος που σχετίζονται με τα παρακάτω :

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας ή του Δήμου Πέλλας ή του Δήμου Σκύδρας και να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Να είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

Β. Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, και με ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές που δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Γ. να είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

Ογδόντα (80) ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 110 ωρών (75 ώρες θεωρία & 35 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις), με εκπαιδευτικό επίδομα 5 € την ώρα , σε ένα από τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

o Τεχνικοί Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνων Χώρων (20 άτομα)

o Δυναμικές Καλλιέργειες (20 άτομα)

o Ανάπτυξη Εναλλακτικών Τουριστικών Δραστηριοτήτων, (20 άτομα)

o Σύμβουλοι Εξοικονόμησης Ενέργειας - Αξιοποίησης ΑΠΕ (20 άτομα)

 

  • Τριάντα (30) ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης, διάρκειας 30 ωρών , ως εξής:

o Προγράμματα Επιμόρφωσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο (15 άτομα)

o Προγράμματα Επιμόρφωσης στην έρευνα στο διαδίκτυο (15 άτομα)

*Η επιμόρφωση θα γίνει με βάση το μεικτό σύστημα εκπαίδευσης, όπου μέρος της θα γίνει σε αίθουσα και ένα μέρος της ασύγχρονα, εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου.

 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ:

Οι ωφελούμενοι, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να έρθουν σε επαφή με τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο και τους φορείς της περιοχής, μέσω της συμμετοχής τους σε ημέρες καριέρας, και μέσω ηλεκτρονικής δικτύωσης, ψηφιακού φόρουμ και Γραφείων Επιχειρηματικής Δικτύωσης .

 

Τέλος , γνωστοποιείται και τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο Δημαρχείο της Σκύδρας μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 με πιθανότητα παράτασης για λίγες ημέρες : αρμόδια είναι η κ . Ελένη Ευαγγελίδου , ( www.alexandrinigi.gr ).

Pages