Το χαράτσι δεν ισχύει αναδρομικά. Δε θα το πληρώσουν δηλαδή όσοι έχουν ήδη τοποθετήσει σύστημα υγραερίου και έχουν κάνει την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση στην