Εμφανίζονται από το πουθενά. Συνήθως προκαλούν πανικό στους πάσχοντες αφού δεν είναι γνωστή η αιτία που τις προκάλεσε.